71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Aleksandra Krzemińska

Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Zajmowała się obsługą prawną jednostek organizacyjnych systemu oświaty, szkół wyższych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego oraz własności intelektualnej. W praktyce adwokackiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym prowadząc sprawy o rozwód i separację, alimenty, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem.

Adwokat

Biuro: Wrocław