71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Joanna Gołębiowska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, pisała pracę magisterską pt. Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta w polskim prawie cywilnym pod patronatem dr Moniki Dreli. Zdobywała doświadczenie zawodowe w sądach powszechnych i kancelariach radcowskich. Wcześniej zajmowała się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem roszczeń od zakładów ubezpieczeń.

Radca prawny

Biuro: Wrocław