71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Pierwszym etapem każdej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawy dotyczącej kredytu frankowego jest przeprowadzenie dokładnej analizy umowy kredytowej zawartej między bankiem a klientem. Precyzyjna weryfikacja dokumentu ma na celu ustalić charakter tego rodzaju kontraktu, a także zidentyfikować w nim niedozwolone klauzule (określane powszechnie jako abuzywne). Należy bowiem pamiętać, że tylko umowy kredytowe zawierające tego typu niezgodne z polskim prawem zapisy kwalifikują dany przypadek do określenia stosownych roszczeń wobec banku. Przeprowadzana analiza służy do skonstruowania kompletnej listy zarzutów wobec dokumentu oraz realnie oszacować możliwe do wywalczenia korzyści.

Darmowa analiza umowy kredytowej – jakich dokumentów potrzebujemy?

Do przeprowadzenia kompleksowej analizy prawnej budzącej wątpliwości umowy kredytu we frankach szwajcarskich, należy przesłać naszej Kancelarii:

  • kompletną umowę kredytową zawartą z bankiem,
  • regulamin właściwy dla zaciągniętego kredytu, obowiązujący w dniu zawarcia umowy,
  • wszelkie aneksy do umowy kredytowej.

Analiza umowy kredytowej – jak działamy?

Kancelaria po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, przygotowuje indywidualną analizę prawną (opinię), w której ustala, czy dany przypadek kwalifikuje się do prowadzenia. Inaczej rzecz ujmując – nasi prawnicy sprawdzają, czy umowa kredytowa posiada niedozwolone przez polskie prawo zapisy. Oprócz tego opracowana zostaje procedura postępowania w konkretnej sprawie oraz szacowane są możliwe do uzyskania korzyści. Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna i niezobowiązująca. Dopiero po jej przeprowadzeniu klient otrzymuje informację o wysokości przewidzianego wynagrodzenia Kancelarii w przypadku powierzenia jej danej sprawy.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej – co dalej?

Jeśli klient zdecyduje się na współpracę z naszą Kancelarią, otrzymuje projekt umowy i pełnomocnictwa. Wszelkie formalności można dopełnić drogą elektroniczną. Następnie przystępujemy do działań merytorycznych. Przeprowadzamy procedurę reklamacyjną oraz występujemy do banku klienta o udostępnienie wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Nie zamykamy się na możliwość zawarcia ugody z kredytodawcą, o ile przedstawione przez niego warunki są korzystne z punktu widzenia klienta. Jeśli nie widzimy szans na uzyskanie porozumienia, kierujemy sprawę do sądu, przygotowując wcześniej stosowny pozew. Szczegółowy opis procedury prowadzenia spraw kredytów frankowych można znaleźć pod poniższym linkiem:

Pomoc frankowiczom

Darmowa analiza umowy kredytu we frankach – zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy:

analizy@sobotajachira.pl