71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Kancelaria od ponad 6 lat prowadzi z powodzeniem sprawy Frankowiczów z całego kraju. Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, która od początku zakładała, że sprawy Frankowiczów da się wygrać, kiedy większość uważała, że nie jest to możliwe. Dzięki takiemu podejściu staliśmy się jedną z najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych kancelarii pomagających Frankowiczom w kraju. Nasze wygrane z bankami w sprawach Frankowiczów wynikają ze znajomości przepisów prawa cywilnego, bankowego, europejskiego oraz procesowego. W prowadzonych sprawach wyróżniamy się dużym zaangażowaniem nie tylko przed sądem, ale również poza nim, zwłaszcza w relacji z naszymi Klientami. Przygotowujemy naszych klientów do rozprawy tak, aby wizyta w sądzie nie wiązała się z niepotrzebnym stresem i wcześniejsze spotkanie informacyjne dawało poczucie pełnego przygotowania do udziału w najważniejszym posiedzeniu sądu. Ponadto, wśród naszych wygranych posiadamy wyroki prawomocne, które zakończyły się pełną realizacją wyroków przez bank dla naszych Klientów.

Uzyskane poniżej wygrane, sukcesywnie dodawane na niniejszej stronie, są efektem pracy całego zespołu oraz od początku wiedzy i wiary w to, że sprawy o tym charakterze da się wygrać.

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach frankowiczów:

 1. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.05.2018 r. (sygn. akt: II C 1082/17), pozwany: mBank S. A., pozwany:  kwota zasądzona: 182.713,58 zł (unieważnienie klauzul)
 2. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 1.04.2019 r. (sygn. akt: II C 134/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek
 3. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.02.2019 r. (sygn. akt: II C 1261/19), pozwany: mBank S. A., unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek
 4. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 8.07.2019 r. (sygn. akt: III C 1579/18), pozwany: mBank S. A.,kwota zasądzona: 49.143,27 zł (unieważnienie klauzul)
 5. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 29.07.2019 r. (sygn. akt: I Nc 2483/19), pozwany: Getin Bank S. A. kwota zasądzona w nakazie: 40.407,37 zł
 6. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r. (sygn. akt: XII C 1366/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul)
 7. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 4.10.2019 r. (sygn. akt: I C 6099/17), pozwany: Bank Millennium S. A. kwota zasądzona: 12.217,40 zł (zwrot składek)
 8. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 18.11.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 2299/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 66.346,48 zł (unieważnienie klauzul)
 9. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 1074/19), pozwany: mBank S. A., kwot zasądzona: 70.115,29 zł (unieważnienie klauzul)
 10. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22.01.2020 r. (sygn. akt: VI C 930/19), pozwany: mBank S. A., brak uzupełnienia braków formalnych przez bank w terminie, oddalenie powództwa banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 11. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020 r. (sygn. akt: XII C 1379/18), pozwany: Bank Millennium S. A., kwota zasądzona: 232.880,00 zł (unieważnienie całej umowy)
 12. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r. (sygn. akt: I C 257/19), pozwany: mBank S. A. unieważnienie całej umowy (oparte na teorii salda)
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.02.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1596/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie i pełny zwrot składek UNWW,
 14. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2020 r. (IV C 1021/19), pozwany: Bank Millennium S. A. zasądzona kwota: 129.448, 36 zł (unieważnienie klauzul)
 15. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.03.2020 r. (sygn. akt: XXV C 2858/18), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej Raiffeisen Bank Polska S. A., EFG Eurobank Ergasias S. A., tzw. umowa „Polbanku”) zasądzona kwota: 126.440,86 zł (unieważnienie klauzul)
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 6.05.2020 r. (sygn. akt: XI C 2081/19), pozwany: Santander Consumer Bank S. A., zasądzona kwota: 62.647,09 zł (unieważnienie klauzul)
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej  Raiffeisen Bank Polska S. A., EFG Eurobank Ergasias S. A.), łączna korzyść klienta: 1.960.000,00 zł (1,96 mln zł) (unieważnienie całej umowy)
 18. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 2023/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 96.502,28 zł ze względu na nieważność zawartej umowy
 19. postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: I C 644/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 288.040,63 zł ze względu na nieważność zawartej umowy
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.07.2020 r. (sygn. akt: III Ca 68/20), pozwany: mBank S. A., odrzucenie apelacji banku, unieważnienie umowy w całości (teoria salda), łączna korzyść klientów: 105.100,00 zł, wyrok prawomocny i wykonany
 21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I ACa 1166/18), pozwany: mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 191.010,78 zł oraz dodatkowo zmiana salda kredytu na przyszłość, łączna korzyść klientów: 739.010,78 zł, wyrok prawomocny i wykonany
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I C 681/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 243.800 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2020 r. (sygn. akt: I C 570/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.08.2020 r. (sygn. akt: XXV C 444/19), pozwany: BGŻ BNP Paribas S. A., umowa kredytu denominowanego banku BGŻ (unieważnienie całej umowy na teorii salda)
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.08.2020 r. (sygn. akt: II C 1177/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 83.686 zł (unieważnienie całej umowy na teorii salda)
 26. nakaz zapłaty z dnia 25.08.2020 r. (sygn. akt: IV C 1657/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 511.155,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.09.2020 r. (sygn. akt: V ACa 143/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy
 28. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: II C 32/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A. (umowa kredytu denominowanego), (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie kwoty 30.402,57 zł oraz 39.256,60 CHF
 29. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1202/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.019,36 zł (unieważnienie klauzul)
 30. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1216/19), pozwany: mBank S. A., (unieważnienie całej umowy kredytu na teorii salda)
 31. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8.10.2020 r. (sygn. akt: XII C 1147/18), pozwany: Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 246.045,56 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 32. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2020 r. (sygn. akt: I C 441/18), pozwany: Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A., kredyt ekstralokum), zasądzenie kwoty 54.087,91 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 33. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1166/18), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 724.143,53 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 34. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 8.10.2020 r. (prawomocne z dniem 20.10.2020 r.) o zawieszeniu spłaty kredytu na czas trwania postępowania oraz zakazie wypowiedzenia umowy kredytu oraz wpisania do listy dłużników w Biurze Informacji Kredytowej
 35. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 363/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 152.313,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 36. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1543/19), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda)
 37. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.11.2020 r. (sygn. akt: I C 1648/18), pozwany: Bank Pekao S. A. (umowa z Bankiem BPH S. A.), (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda)
 38. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.11.2020 r. (sygn. akt: I C 77/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 130.005,20 zł  (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 1. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16.11.2020 r. (sygn. akt: ACa 1531/19), pozwany: mBank S. A., utrzymanie wyroku SO z dnia 20.09.2019 r. (XII C 1366/18), tj.: zasądzenie kwoty 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych, tzw. odfrankowienie), wyrok prawomocny i wykonany
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1700/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 84.550,20 zł oraz 51.529,89 CHF (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: II C 1401/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 157.542,20 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: I C 474/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 143.628,96 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: I C 287/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 401.869,70 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 306/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie na teorii salda z zasądzeniem 25.300,45 zł nadpłaty kapitału)
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1914/18), pozwany: mBank S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 214/19, pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 182.370,30 zł (unieważnienie klauzul, tzw. odfrankowienie)
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.12.2020 r. (sygn. akt: I C 942/18), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 373.096,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 10. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.12.2020 r. (sygn. akt: I C 550/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 108.266,98 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: II C 455/20), pozwany: Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 139.948,37 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: I C 43/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 85.321,00 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 13. nakaz zapłaty z dnia 23.12.2020 r. (sygn. akt: IV C 1684/20), pozwany: BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwot 85.227,29 zł oraz 63.358,61 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 14. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 28.12.2020 r. (sygn. akt: I C 3743/18), pozwany: Deutsche Bank S. A., zasądzenie kwoty 3.441,34 euro (zwrot wszystkich składek UNWW)
 15. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1116/20), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 139.536,04 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 16. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 1383/18), pozwany: PKO BP S. A., zasądzenie kwoty 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.01.2021 r. (sygn. akt: II C 1096/18), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 282.620,01 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 18. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.01.2021 r. (sygn. akt: II C 781/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 115.564,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.02.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2707/17), pozwany Raiffeisen Bank Polska S. A., Raiffeisen AG International (umowa kredytu z EFG Eurobank Ergasias S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda (korzyść na poziomie 352.115,30 zł)
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.02.2021 r. (sygn. akt: III Ca 2363/19), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 8.07.2020 r. w przedmiocie unieważnienia klauzul umowy z BRE Bank S. A. (zasądzenie kwoty 49.143,27 oraz zmniejszenie salda kredytu na przyszłość), wyrok prawomocny i wykonany
 21. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1.02.2021 r. (sygn. akt: XV C 58/19, pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank), zasądzenie kwoty 202.483,04 zł oraz 581,30 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2021 r. (sygn. akt: I C 972/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.653,75 zł oraz 43.228,00 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt: I C 650/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 295.611,33 zł oraz 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.02.2021 r. (sygn. akt: I C 1216/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.973,34 zł oraz 33.569,79 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: XV C 1045/20), pozwany Bank BPH S. A. (umowa dawnego GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 101.245,75 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 26. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: III Ca 306/20), pozwany mBank S. A., uprawomocnienie wyroku SO w Łodzi z dnia 18.11.2019 r., unieważnienie klauzul, zasądzenie kwoty 62.426,00 zł oraz przewalutowanie kredytu na przyszłość po kursie z dnia uruchomienia, wyrok prawomocny i wykonany
 27. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31.03.2021 r. (sygn. akt: I C 164/18), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.(PKO BP S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda
 28. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22.04.2021 r. (sygn. akt: I C 20/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A. „Ekstralokum”), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 29. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt: I C 1054/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.) zasądzenie kwoty 123.532,07 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 30. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2460/18), pozwany Getin Noble Bank S. A. (umowa Getin Bank), zasądzenie kwoty 275.758,44 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 31. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.05.2021 r. (sygn. akt: II C 1089/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 237.547,43 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 32. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2021 r. (sygn. akt: I C 1406/18(, pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 169.816,81 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 33. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.05.2021 r. (sygn. akt: II Ca 67/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 54.087,19 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 34. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.05.2021 r. (sygn. akt: II C 777/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 46.891,94 zł oraz 36.153,32 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 35. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1433/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 62.958,02 zł oraz 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 36. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2021 r. (sygn. akt: II C 442/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 154.800,28 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 37. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1635/18), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 2 razy po 292.386,92 zł oraz 2 razy po 56.496,69 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 38. wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 8.06.2021 r. (sygn. akt: I C 566/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 31.488,15 zł oraz 12.379,96 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 39. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1623/18), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 272.184,03 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 40. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: XXIV C 1949/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 63.678,00 zł oraz 26.260,53 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 41. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1058/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 373.704,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 42. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 428/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.375,84 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 43. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1395/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.832,94 zł oraz 22.023,46 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 44. nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2021 r. (sygn. akt: XXVIIIC 6530/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 50.136,63 zł oraz 14.301,21 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 45. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1585/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię salda, wyrok prawomocny (bank nie złożył skutecznie apelacji)
 46. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XII C 426/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.274,16 zł  (unieważnienie klauzul umownych)
 47. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 734/19), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (PEKAO), zasądzenie po 58.147,02 zł oraz 19.465,67 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 48. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 894/21), pozwany Getin Bank S. A., sprawa z powództwa banku przeciwko Klientom z tyt. wypowiedzianej umowy, unieważnienie całej umowy kredytu i oddalenie powództwa banku.
 49. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 459/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 246.857,36 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 50. wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Wola w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: I C 1498/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 63.007,09 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 51. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 396/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 82.611 zł oraz 2.937,37 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 52. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.07.2021 r. (sygn. akt: III C 1576/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.722,44 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 53. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.07.2021 r. (sygn. akt: I C 843/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 30.685 zł oraz 82.575,30 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 54. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r. (sygn. akt: I C 610/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 38.229 zł oraz 62.532 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 55. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 352/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 139.536,64 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 56. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 896/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 243.079,65 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 57. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 773/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa kredytu BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 137.000,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 58. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: II C 503/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 120.637,11 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 59. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1805/2), pozwany (Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A., aktualnie BNP Paribas S. A.), zasądzenie kwoty 225.468,90 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 60. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 98/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 229.115,18 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 61. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: I C 31/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 176.204,59 zł oraz 48.486,49 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 62. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2270/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 308.408,23 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 63. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6.08.2021 r. (sygn. akt: II C 1053/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 275.965,55 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 64. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 791/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 80.818,95 zł oraz 41.387,20 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 65. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.08.2021 r. (sygn. akt: I C 307/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A. (sygn. akt: I C 307/20), zasądzenie kwot 101.725,84 zł i 229.713,84 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 66. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.08.2021 r. (sygn. akt: III Ca 545/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku (od wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r., sygn. akt: XVIII C 1074/19, zasądzenie kwoty 70.115,29 zł), wyrok prawomocny i wykonany
 67. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2021 r. (sygn.: I C 2626/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 135.410,09 zł oraz 27.663,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 68. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 922/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 108.721,66 zł oraz 31.617,06 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 69. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 4389/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny Raiffeisen Polbank), zasądzenie kwoty 87.713,54 zł oraz 30.946,77 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 70. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 6420), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 1.998.828,36 zł oraz 384,66 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 71. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3737/20), pozwany Bank Millennium S. A.,zasądzenie kwoty nadpłaconego kapitału (teoria salda) w kwotach 38.125,55 zł oraz 20.296,50 CHF
 72. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1320/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 114.966 zł oraz 28.907,98 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)
 73. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.09.2021 r. (sygn. akt: I C 78/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 133.462,70 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 74. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 1063/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 342.311,51 zł oraz 5.564,06 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondycji)
 75. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 874/18), pozwany Bank Polskiej Kasy Opieki S. A. (PEKAO S. A.), zasądzenie kwoty 308.252,12 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 76. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.09.2021 r. (sygn. akt: I C 67/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 60.459,89 zł oraz 52.301,99 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 77. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 1.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 771/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 273.687,22 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 78. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3214/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 21.153,29 zł oraz 38.217,29 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 79. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 6.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3032/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 47.624,23 zł oraz 21.774,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji(
 80. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4972/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 458.966 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 81. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: II C 531/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 67.814,61 zł oraz 31.122,83 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 82. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.10.2021 r. (sygn. akt: I C 580/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A. (umowa Lukas Bank), zasądzenie kwoty 212.709,38 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 83. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: I C 36/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 471.854,34 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 84. wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: XV C 1156/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 275.259,58 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 85. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3219/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.227,56 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 86. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XII C 301/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 64.483,18 zł
 87. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4819/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.731,17 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 88. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4956/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 65.881,05 zł oraz 26.712,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 89. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 514/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 502,90 zł oraz 93.917,64 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 90. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 281/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (dawniej BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 26.860,58 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 91. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 518/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 506.150,28 zł oraz 13.063,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 92. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.10.2021 r. (sygn. akt: I C 1755/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 93. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.10.2021 r. (sygn. akt: I C 619/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 67.390,29 zł oraz 18.855,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 94. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.11.2021 r. (sygn. akt: I C 587/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 211.279,97 zł oraz 43.711 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 95. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 704/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 31.748,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 96. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2321/21)), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa FORTIS BANK S. A.), zasądzenie kwot 43.780,12 zł oraz 145.583,87 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 97. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 490/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 51.688,17 zł (unieważnienie poszczególnych klauzul umowy)
 98. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 276/19), pozwany PKO BP S. A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda), wyrok prawomocny i wykonany
 99. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1905/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.088,85 zł oraz 35.584,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 100. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1009/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 179.099,58 zł oraz 85.517,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 101. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1959/19), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 342.792,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 102. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 17.11.2021 r. (sygn. akt: III C 389/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 216.178,40 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 103. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2021 r. (sygn. akt: III C 389/200), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 216.178,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 104. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2021 r. (sygn. akt: V ACa 299/21; XV C 581/19), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 228.671,51 zł oraz 581,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 105. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 507/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 114.824,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 106. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 340/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 121.048,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 107. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 891/20), pozwany mBank S. A., modyfikacja niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 174.380,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 108. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3615/21),  pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 78.594,05 zł oraz 4.046,43 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 109. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.11.2021 (sygn. akt: XII C 144/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z tytułu umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)
 110. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1140/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 148.435,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 111. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XX GC 197/18), powództwo banku Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska), uwzględnienie zarzutu nieważności umowy przedsiębiorcy z bankiem, redukcja zobowiązania o 900.863,58 zł (unieważnienie w oparciu o teorię salda)
 112. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 94/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1177/18, sędzia Marzena Rojecka – Mazurczyk), zasądzenie kwoty 386.932,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 113. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 718/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.119,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 114. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5764/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 314.500 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 115. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 564/21; w I instancji: I C 650/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy zasądzenia kwot 295.611,33 zł i 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 116. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1689/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 201.800,96 zł oraz 9.992,52 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji)
 117. wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1388/18), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa BZ WBK S. A. „Kredyt dewizowy inwestorski”), zasądzenie kwot 196.055,60 zł oraz 24.878,14 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 118. 156)wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: II 705/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 234.499,58 zł i 13.330 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 119. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2021 r. (sygn. akt: XXV C 587/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 61.673,70 zł oraz 50.799,52 CHF (unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 120. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 602/21; I C 1433/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 1.06.2021 r., tj. zasądzenie kwot 62.958,02 zł i 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 121. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 133.835,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 122. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2021 r. (sygn. akt: II C 1601/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 47.139,41 zł oraz 33.598,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 123. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5402/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.515,52 zł oraz 18.427,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 124. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8.12.2021 r. (sygn. akt: I C 170/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa EKSTRALOKUM Kredyt Bank S. A.), zasądzenie kwot 86.064,81 zł oraz 14.399,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 125. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.12.2021 r. (sygn. akt: I C 613/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 161.626,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 126. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2644/21), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A.), zasądzenie kwot 73.143,75 zł oraz 33.363,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 127. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 899/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 137.802,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 128. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: I C 303/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 270.917,70 zł oraz 550 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 129. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1137/21), pozwany Getin Bank S. A., zasądzenie kwot 130.000,00 zł oraz 60.00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 130. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3023/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.389,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 131. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 427/21), pozwany Getin Noble Bank Polska S. A. (umowa Getin Bank S. A.), zasądzenie kwoty 302.801,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 132. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: II C 980/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 248.101,19 zł (unieważnienie dwóch umów kredytów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 133. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 785/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku oddalającego powództwo w całości Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.04.2021 r. (I C 1693/18, sędzia SSO Paweł Barański), zasądzenie kwot 242.136,89 zł oraz 60.817 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 134. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 196/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 189.000,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 135. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 101/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku w I instancji (sygn. akt: XII C 306/20), w tym zasądzenie łącznie kwoty 89.579,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 136. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 404/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 102.050,10 zł oraz 12.464,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 137. wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 598/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 83.572,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 138. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 341/20), pozwany Bank BNP Paribas S. A. (umowa Banku BGŻ S. A.), zasądzenie kwoty 238.486,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 139. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 1453/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 152.895,11 zł oraz 1.045,90 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 140. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: II C 2916/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 165.641,25 zł (unieważnienie całej umowy kredytu z 2002 r. na podstawie teorii dwóch kondykcji)
 141. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 997/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2021 r. (sygn. akt: I C 570/19), zasądzającego kwotę 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 142. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 272/21), pozwany mBank S. A., uwzględnienie apelacji powodów, zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.12.2020 r. oddalającego powództwo (wyrok sędziego SSO Pawła Barańskiego), zasądzenie kwoty 52.976,44 zł oraz 52.939,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 143. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 399/21), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), modyfikacja wyroku I instancji, zasądzenie kwoty 101.245.75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 144. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (sygn. akt: IV C 2371/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 251.901,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 145. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 219/21), pozwany Getin Bank S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, wyrok prawomocny i wykonany
 146. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13.01.2022 r. (sygn. akt: I C 47/21), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 149.773 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 147. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1388/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 233.970 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 148. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1240/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu I instancji (z dn. 30.09.2020 r., I C 1216/19 – unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), wyrok prawomocny i wykonany
 149. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.01.2022 r. (sygn. akt: XXV C 1920/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 431.051,22 zł oraz 33.798,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 150. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1802/21), oddalenie w całości powództwa Banku BPH S. A. o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot części kapitału w łącznej wysokości 607.767 zł
 151. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.01.2022 r. (sygn. akt: II C 587/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 101.425,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 152. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: II C 580/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 170.243,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 153. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 253/21), pozwany mBank S. A., modyfikacja wyroku I instancji (XII C 214/19), zasądzenie 483.104,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 154. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 83/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., modyfikacja wyroku sądu I instancji (II C 32/20), zasądzenie kwot 31.775,36 zł oraz 39.256,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 155. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 665/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXIV 1949/20), zasądzenie kwot 63.678,00 zł oraz 26.260,53 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 156. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1610/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 654.284,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 157. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I C 926/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 194.496,33 zł oraz 26.629,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 158. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26.01.2022 r. (sygn. akt: I C 102/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 78.237,59 zł oraz 17.883,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 159. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 406/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), zasądzenie kwot 56.174,05 zł oraz 18.160,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 160. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 713/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 428/21, zasądzenie kwoty 232.375,84 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 161. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.01.2022 r. (sygn. akt: I C 936/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 122.244,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 162. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31.01.2022 r. (sygn. akt: I AC a 943/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XV C 791/20, zasądzenie kwot 80.818,95 zł i 41.831,20 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 163. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1470/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa kredytu BZ WBK S. A.),zasądzenie kwoty 149.405,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 164. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: II C 1114/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 147.296,21 zł i 23.860,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 165. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: II C 485/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 95.908,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 166. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1350/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 227.688,18 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 167. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2856/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 152.002,46 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 168. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1553/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 225.035,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 169. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 510/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XII C 1383/18), zasądzenie kwot 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 170. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 688/20), pozwany Bank Millennium S. A., utrzymanie w mocy wyroku z dnia 4.02.2020 r. (sygn. akt: XII C 1379/18), zasądzenie kwoty 232.879,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 171. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: XXV C 2791/18), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 34.085,09 zł i 78.009,25 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 172. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: II C 1123/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 1.365.037,65 zł oraz 55.910,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 173. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 9.02.2022 r. (sygn. akt: II C 411/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 328.128,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 174. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 104/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 76.943,92 zł oraz 12.650 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 175. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1484/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 171.613,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 176. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 101/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancyjnego (sygn. akt: I C 474/20, zasądzenie kwoty 143.628,96 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 177. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.02.2022 r. (sygn. akt: I C 577/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 177.052,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 178. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14.02.2022 r. (sygn. akt: I C 141/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 46.819,66 zł oraz 30.896,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 179. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 17.02.2022 r. (sygn. akt: I C 2353/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 73.164,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 180. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1326/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku I instancji (I C 1406/18, zasądzenie 169.816,81 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 181. nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: XXV C 510/21), pozwany Bank Millennium, zasądzenie kwoty 121.391,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 182. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt: III C 902/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 92.338,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 183. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 36/20), pozwany Bank Pekao S. A. (Powszechna Kasa Opieki), zasądzenie kwoty 158.444,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 184. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.02.2022 r. (sygn. akt: III C 566/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 302.004,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 185. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1349/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 137.422,94 zł oraz 36.113,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 186. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3549/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 108.346,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 187. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4438/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 113.683,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 188. wyrok Sąd Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.02.2022 r. (sygn. akt: XV C 1356/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 62.998,60 zł oraz 26.833,05 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 189. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 24.02.2022 r. (sygn. akt: I C 118/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie w całości powództwa banku o korzystanie z kapitału
 190. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 750/20), pozwany Bank Pekao S. A. (Powszechna Kasa Opieki Bank Polski S. A., wcześniej Nordea Bank Polska S. A.), zasądzenie kwot 803,50 zł oraz 33.288,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 191. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 743/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., oddalenie w całości apelacji banku (od wyroku oddalającego powództwo banku w I instancji o zapłatę, wypowiedziana umowa kredytu hipotecznego), korzyść na poziomie 380.128,43 zł (unieważnienie całej umowy), wyrok prawomocny
 192. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 857/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 111.157,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 193. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4664/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 107.860,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 194. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28.02.2022 r. (sygn. akt: I C 539/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 141.828,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 195. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.03.2022 r. (sygn. akt: I C 395/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 181.941,58 zł oraz 34.689,64 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 196. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6281/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 209.821,88 zł oraz 24.434,25 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 197. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: I C 173/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 148.570,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 198. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1677/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 238.707,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 199. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1671/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 73.726,06 zł oraz 37.113,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 200. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 1060/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie całej umowy kredytu w oparciu o teorię salda (korzyść na poziomie ponad 195.000 zł)
 201. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.03.2022 r. (sygn. akt: XVIII C 5902/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A. (umowa Banku Gospodarki Żywnościowej BGŻ), zasądzenie kwot 44.632,65 zł i 92.321,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 202. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 854/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 92.622,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 203. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1622/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 192.075,86 zł oraz 78.657,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 204. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 892/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy nieważności umowy kredytu hipotecznego ustalonej przez sąd I instancji, korzyść na poziomie 195.000,00 zł, wyrok prawomocny
 205. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: II C 2533/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 259.297,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 206. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1018/21), pozwany mBank S. A., modyfikacja niekorzystnego wyroku w I instancji i zasądzenie kwoty 507.916,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 207. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 56/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku I instancji (zasądzenie kwoty 88.857,63 zł oraz 51.529,89 CHF), wyrok prawomocny
 208. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: I C 270/20), powód (pozew banku przeciwko klientom) Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), pozbawienie w całości tytułu wykonawczego i unieważnienie całej umowy, korzyść na poziomie ponad 250.000,00 zł
 209. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: III Ca 2011/20), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 1202/18, zasądzenie kwoty 36.019,36 zł) wyrok prawomocny
 210. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5400/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie
 211. kwot 36.396,67 zł oraz 14.902,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 212. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4223/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 126.503,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 213. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 1966/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 624.779,72 zł oraz 24.085,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 214. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8040/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 176.556,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 215. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 82/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 94.144,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 216. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3391/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 190.678,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 217. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: I C 429/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 67.458,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 218. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.03.2022 r. (sygn. akt: V ACa 679/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (XV C 922/19), w tym zasądzenie kwot 108.721,66 zł oraz 31.617,06 CHF, wyrok prawomocny
 219. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 527/20), pozwany Bank BNP Paribas S. A., zasądzenie od banku kwot 170.214,32 zł oraz 25.967,46 CHF, wyrok prawomocny
 220. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2700/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 260.660,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 221. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 3882/20), pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie kwoty 109.420,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 222. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4406/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 23.727,72 zł oraz 42.644,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 223. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: V ACa 200/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: V ACa 200/21, zasądzenie kwoty 139.948,37 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 224. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 941/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie od banku kwot 15.160,35 zł oraz 69.485,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 225. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5503/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 72.194,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 226. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2022 r. (sygn. akt: IV C 1075/19), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 105.749,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 227. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 859/20), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku w I instancji (sygn. akt: XXV C 444/19, zasądzenie kwoty 208.825,71 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 228. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 734/21), pozwany INB Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 610/20, zasądzenie kwot 38.229 zł oraz 62.532 CHF), wyrok prawomocny
 229. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 794/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 773/21, zasądzenie kwoty 137.474,17 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 230. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 734/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (zasądzenie kwoty 38.229 zł oraz 62.532 CHF unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 231. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: XV C 70/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 99.419,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 232. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 164/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 148.654,24 zł oraz 25.192,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 233. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 782/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 173.579,09 zł oraz 62.208,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 234. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 966/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 77/20, zasądzenie kwot 138.005,20 zł oraz 22.325,19 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 235. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 563/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1216/20, zasądzenie kwot 36.973,34 zł oraz 33.569,79 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 236. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I C 942/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 185.641,45 zł i 46.764,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 237. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 234/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 196.892,94 zł oraz 76.246,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 238. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia  29.03.2022 r. (sygn. akt: I C 2854/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 107.302 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 239. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 194.137,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 240. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: I C 626/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 92.193,78 zł oraz 1.703,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 241. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 69/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji, zasądzenie kwoty 397.215.32 zł, wyrok prawomocny
 242. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.03.2022 r. (sygnatura akt: XII C 1075/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 217.533,59 zł oraz 76.672,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 243. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1664/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 146.661,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 244. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.03.2022 r. (sygn. akt: I C 1829/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 1.317.492,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 245. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 4.04.2022 r. (sygn. akt: I C 377/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 157.434,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 246. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 993/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 272.429,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 247. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXV C 162/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 184.633,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 248. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 100/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 535.024,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 249. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11466/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 60.567,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 250. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1862/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 113.987,26 zł i 24.032,45 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 251. wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2089/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 20.517,67 zł i 26.107,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 252. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 825/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 103.112,46 zł i 22.170,03 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 253. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1124/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 195.683,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 254. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 r. (sygn. akt: XXV C 157/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 211.007,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 255. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: II C 726/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 264.667,
 256. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2058/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 197.343,17 zł i  41.284,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 257. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 402.474,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 258. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: II C 114/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 96.841,93 zł oraz 28.781,58 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 259. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1220/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 117.805,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 260. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 405/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 104.052,25 zł oraz 59.779,72 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 261. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: II C 2425/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 215.794,12 zł oraz 53.791,20 CHF (unieważnienie obu umów kredytowych w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 262. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1179/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 71.871,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 263. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 939/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku unieważniającego umowę kredytu w I instancji, korzyść na poziomie 220.124,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), wyrok prawomocny
 264. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 1095/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 144.754,87 zł i 44.826,94 CHF
 265. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1462/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie 235.028,07 zł oraz 38.224,71 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 266. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1324/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 87.595,52 zł i 74.083,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 267. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1061/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 145.490,62 zł (unieważnienie
 268. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 924/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 37.705,80 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)
 269. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1183/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 158.889,83 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)
 270. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5401/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 74.509,90 zł oraz 19.300 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 271. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 832/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 82.280,86 zł  oraz 25.613,81 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 272. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6679/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 200.242,12 zł oraz 12.563,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 273. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt: II C 291/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 383.286,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 274. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 562/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (I C 972/20, zasądzenie kwot 43.653,75 zł oraz 43.228,20 CHF, unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 275. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3741/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 258.689,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 276. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1833/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 151.521,93 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 277. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 564/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku (sygn. akt: I C 1054/20), zasądzenie kwoty 123.532,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 278. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3275/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 231.371,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 279. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I C 481/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 129.756,25 zł i 31.458,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 280. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 988/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt: I C 36/20, zasądzenie kwoty 471.854,34 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 281. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 694/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 118.325,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 282. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1482/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 105.171,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 283. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16309/21), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwoty 65.785,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 284. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1417/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 195.766,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 285. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 441/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 781/20, zasądzenie kwoty 115.564,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 286. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 440/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu w I instancji (sygn. akt: I C 287/19, zasądzenie kwoty 401.869,70 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 287. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3229/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 122.903,05 zł i 93.219,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 288. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2403/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 227.014,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 289. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 166321), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 62.268,33 zł oraz 33.218,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 290. wyrok Sądu Okręgowego w Wrocławiu z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1201/19), powód ING Bank Śląski S. A. (pozew przeciwko klientom kancelarii z tyt. wypowiedzenia umowy), całkowite oddalenie powództwa banku, korzyść na poziomie 189.155,19 zł (unieważnienie całej umowy)
 291. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 191/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 69.613,15 CHF oraz 420.417,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 292. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 683/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 229.781,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 293. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: IV C 558/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 33.137,32 zł oraz 27.814,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 294. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 733/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 133.520,39 zł oraz 37.018,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 295. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 1240/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 175.588,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 296. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 13914/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 102.624,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 297. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: V ACa 227/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 47/21, zasądzenie kwoty 149.773,12 zł), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 298. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1168/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 426/20), zasądzenie kwoty 102.079,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 299. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 341/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1401/18), zasądzenie kwoty 371.115,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 300. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: II C 3158/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A., zasądzenie kwoty 132.776,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 301. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 679/20), pozwany Raiffeisen Bank International, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 136/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), korzyść na poziomie 2.123.985,00 zł, wyrok prawomocny
 302. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: I C 178/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 117.382,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 303. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.05.2022 r. (sygn. akt: XV C 806/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 64.981,91 zł oraz 49.505,09 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 304. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 232/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A., Polbank), oddalenie w całości apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 2707/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 382.000,00 zł), wyrok prawomocny
 305. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 306. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1595/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 228.919,87 zł oraz 140.000,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 307. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 308. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1632/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1755/20, zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF), wyrok prawomocny
 309. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1543/19), zasądzenie kwot 47.076,89 zł oraz 37.025,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 310. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16096/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 177.951,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 311. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: XV C 1246/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 65.541,86 zł i 35.475,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 312. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: I C 679/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., unieważnienie całej umowy z uwzględnieniem zarzutu potrącenia, korzyść na poziomie 294.000 zł
 313. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6076/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 97.248,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 314. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1640/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 749/20), zasądzenie kwoty 163.905,31 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 315. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: XII C 663/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 316. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1338/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 262.595,49 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 317. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 2148/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 135.174,60 zł oraz 41.278,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 318. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 748/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 619.692,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 319. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 572/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 164.429,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 320. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1277/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 200.529,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 321. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 791/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 127.149,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 322. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1146/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 144.191,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 323. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 118/22), pozwany mBank S. A., oddalenie w całości powództwa banku o korzystanie z kapitału (wcześniej sprawa główna zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej)
 324. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1209/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 110.740,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 
 325. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 368/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 210.108,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 326. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: I C 987/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 380.263,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 327. wyrok Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1000/18), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 1.180,92 zł (uwzględnienie zarzutu potrącenia, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 328. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 780/20), pozwany BNP Parbias S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwoty 141.984,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 329. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7576/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 135.995,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 330. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: I C 311/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 218.144,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 331. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1220/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji, zasądzenie kwoty 272.184,03 zł oraz 41.845,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 332. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5322/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 110.709,79 zł oraz 22.788,11 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 333. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 939/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 292.288,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 334. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1603/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank / PolBank), zasądzenie kwot 53.856,06 zł oraz 15.652,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 335. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 669/19), powód Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku, unieważnienie całej umowy „Własny Kąt Hipoteczny” w postępowaniu z powództwa banku przeciwko klientom, korzyść na poziomie ponad 391.843,23 zł, wyrok prawomocny
 336. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: I C 434/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 385.179,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 337. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1628/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 518/21, zasądzenie kwot 506.150,28 zł oraz 13.063,02 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji),  wyrok prawomocny
 338. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1213/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 238.823,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 339. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6785/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 177.008,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 340. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11406/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 132.434,82 zł oraz 44.103,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 341. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I C 525/22), pozwany Credit Agricole Polska S. A. (dawna umowa LUKAS Bank S. A.), zasądzenie kwoty 117.764,09 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 342. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 856/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 134.403,89 zł oraz 19.968,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 343. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 914/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 20/21, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 231.223,32 zł), wyrok prawomocny
 344. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 486/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 170.251,11 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 345. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1407/21), pozwany mBank S. A., zmiana wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 439/20), zasądzenie kwot 74.644,74 zł oraz 36.375,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 346. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4937/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 326.332,33 zł
 347. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1997/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 481.739,41 zł oraz 3.387,18 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 348. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XXI C 1186/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 196.410 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 349. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XII C 1645/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 301.290,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 350. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 505/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 147.463,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 351. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.06.2022 r. (sygn. akt: II C 2589/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 114.824,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 352. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 182/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 183.798,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 353. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2021 r. (sygn. akt: I C 874/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 31.951,28 zł i 46.795,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 354. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 10/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 340/21, zasądzenie kwoty 121.048,80 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 355. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: XV C 1057/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 107.657,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 356. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 511/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 166.023,35 zł oraz 17.955,71 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 357. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 3861/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 208.573,07 zł oraz 50.525,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 358. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 2677/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 193.587,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 359. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1205/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 164.773,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 360. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1673/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 301.542,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 361. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 24.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1285/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 183.550,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 362. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1717/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 85.087,21 zł oraz 23.232,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 363. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.06.2022 r. (sygn. akt: II C 136/19), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 303.691 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 364. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6273/21), pozwany Deutsche Bank S. A., zasądzenie kwoty 267.787,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 365. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2123/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 240.861,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 366. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6391/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 179.000,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 367. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: I C 819/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 147.479,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 368. wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: I C 143/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 208.266,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 369. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17543/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 212.000,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 370. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: XV C 878/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 390.002,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 371. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1645/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 194.337,96 zł oraz 15.452,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 372. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1106/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 303.246,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 373. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: II C 3345/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 95.101,53 zł oraz 23.966,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 374. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: V ACa 349/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XV C 1356/20, zasądzenie kwot 62.998,60 zł oraz 26.833,05 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 375. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4.07.2022 r. (sygn. akt: IV C 2408/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 111.153,65 zł oraz 35.765,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 376. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1791/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 41.477,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 377. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.07.2022 r. (sygn. akt: V ACa 10/22), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 1169/21, zasądzenie kwot 38.128,87 zł oraz 24.108,44 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 378. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 538/21), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 91/20, zasądzenie kwoty 371.502,90 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 379. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 947/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3032/21, zasądzenie kwot 47.624,23 zł oraz 21.774,83 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 380. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.07.2022 r. (sygn. akt: I C 605/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 142.525,28 zł oraz 82.564,07 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 381. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6553/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (umowa Nordea Habitat), zasądzenie kwot 468.328,39 zł oraz 22.748,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 382. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.07.2022 r. (sygn. akt: I C 432/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 165.306,69 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 383. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1308/20), pozwany BNP Parbias S. A. (umowa Banku Gospodardki Żywnościowej S. A.), zasądzenie kwoty 543.215,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 384. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.07.2022 r. (sygn. akt: XII C 408/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 281.836,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 385. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1652/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 223.378,25 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 386. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.07.2022 r. (sygn. akt: IV C 867/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 114.701,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 387. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2282/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 252.189,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 388. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 2869/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 233.350,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 389. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 1069/21), pozwany Credit Agricole S. A. (dawna umowa LUKAS Bank S. A.), korzyść na poziomie 243.443,94 zł (unieważnienie całej umowy kredytu)
 390. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: I C 212/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 211.550,59 zł oraz 8.558,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 391. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 275/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 171.767.79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 392. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 529/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 187.486,98 zł oraz 35.100,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 393. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9839/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), zasądzenie kwot 137.231,59 zł oraz 33.252,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 394. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9593/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 79.612,62 zł oraz 47.493,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 395. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I C 937/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 232.650,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 396. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 400/21), pozwany mBank S. A., zmiana wcześniejszego niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1552/18), zasądzenie kwoty 220.224,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 397. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 563/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 180.900,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 398. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8019/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 71.816,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 399. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6547/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 275.319,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 400. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 806/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 1635/18, zasądzenie kwot 292.386,92 zł oraz 56.496,69 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 401. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4725/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), zasądzenie kwot 92.951,22 zł oraz 22.762,88 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 402. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.07.2022 r. (XV C 1049/20), pozwany Bank BPH S. A. (GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 284.699,51 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 403. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 355/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 89.694,02 zł oraz 29.207,68 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 404. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: XII C 914/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 109.429,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 405. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 625/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 158.088,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 406. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 855/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 218.133,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 407. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: II C 1229/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 16.596,95 zł oraz 22.671,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 408. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1207/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 144.449,25 zł oraz 33.080,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 409. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: I C 2516/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 172.839,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 410. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5924/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 296.894,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 411. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 03.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1621/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 289.334,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 412. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 962/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 321.307,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 413. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1135/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 367.711,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 414. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3184/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 206.664,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 415. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5.08.2022 r. (sygn. akt: I C 87/18), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), zasądzenie kwoty 54.246,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 416. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12.08.2022 r. (sygn. akt: V ACa 705/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XV C 1156/20, zasądzenie kwoty 275.259,58 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 417. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt: I C 1148/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 57.806,59 zł oraz 24.444,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 418. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt: I C 740/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 406.085,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 419. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 23.08.2022 r. (sygn. akt: I C 257/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 164.558.56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 420. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.08.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1587/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 301/20), zasądzenie kwot 98.246,56 zł oraz 22.869,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 421. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.08.2022 r. (sygn. akt: I C 1152/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 129.142,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 422. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.08.2022 r. (sygn. akt: II C 1034/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 230.222,12 zł oraz 57.890 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 423. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 26.08.2022 r. (sygn. akt: I C 311/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 185.630,54 zł oraz 8.278,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 424. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 351/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 89.703,42 zł oraz 22.662,15 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 425. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1071/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 127.375,38 zł oraz 39.949,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 426. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.09.2022 r. (XXVIII C 8346/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 65.308,92 zł oraz 63.226,86 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 427. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 06.09.2022 r. (I C 3266/21), pozew o korzystanie z kapitału z pozwu mBank S. A., oddalenie powództwa w całości o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
 428. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 6.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1704/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie 542.913,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 429. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.09.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 796/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 734/19, zasądzenie kwoty 77.612,69 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 430. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 312/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie całości zawartej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, korzyść na poziomie 321.745,23 zł
 431. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 271/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 170/20, zasądzenie kwot 86.064,81 zł oraz 14.399,29 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 432. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 18052/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 146.387,20 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 433. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 182/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 942/18, zasądzenie kwoty 373.096,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 434. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 881/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 332.517,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 435. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 851/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji w całości (sygn. akt: I C 578/19), zasądzenie kwoty 193.999,89 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 436. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 81/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 462.797,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 437. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1472/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 58.814,66 zł oraz 22.520,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 438. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17771/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwoty 142.075,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 439. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3198/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 133.741,32 zł oraz 59.652,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 440. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt: I C 601/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 100.636,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 441. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 704/22), pozwany Bank BPH S. A., zmiana wcześniejszego wyroku, zasądzenie kwoty 354.398,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny

Ponadto Kancelaria prowadzi oraz stale przyjmuje do prowadzenia kolejne sprawy. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków, w tym prawomocnych. Zapraszamy do współpracy oraz wysyłania zawartych umów z bankami na adres:

biuro@sobotajachira.pl