71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Kancelaria od ponad 6 lat prowadzi z powodzeniem sprawy Frankowiczów z całego kraju. Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, która od początku zakładała, że sprawy Frankowiczów da się wygrać, kiedy większość uważała, że nie jest to możliwe. Dzięki takiemu podejściu staliśmy się jedną z najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych kancelarii pomagających Frankowiczom w kraju. Nasze wygrane z bankami w sprawach Frankowiczów wynikają ze znajomości przepisów prawa cywilnego, bankowego, europejskiego oraz procesowego. W prowadzonych sprawach wyróżniamy się dużym zaangażowaniem nie tylko przed sądem, ale również poza nim, zwłaszcza w relacji z naszymi Klientami. Przygotowujemy naszych klientów do rozprawy tak, aby wizyta w sądzie nie wiązała się z niepotrzebnym stresem i wcześniejsze spotkanie informacyjne dawało poczucie pełnego przygotowania do udziału w najważniejszym posiedzeniu sądu. Ponadto, wśród naszych wygranych posiadamy wyroki prawomocne, które zakończyły się pełną realizacją wyroków przez bank dla naszych Klientów.

Uzyskane poniżej wygrane, sukcesywnie dodawane na niniejszej stronie, są efektem pracy całego zespołu oraz od początku wiedzy i wiary w to, że sprawy o tym charakterze da się wygrać.

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach frankowiczów:

 1. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.05.2018 r. (sygn. akt: II C 1082/17), pozwany: mBank S. A., pozwany:  kwota zasądzona: 182.713,58 zł (unieważnienie klauzul)
 2. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 1.04.2019 r. (sygn. akt: II C 134/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek
 3. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.02.2019 r. (sygn. akt: II C 1261/19), pozwany: mBank S. A., unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek
 4. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 8.07.2019 r. (sygn. akt: III C 1579/18), pozwany: mBank S. A.,kwota zasądzona: 49.143,27 zł (unieważnienie klauzul)
 5. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 29.07.2019 r. (sygn. akt: I Nc 2483/19), pozwany: Getin Bank S. A. kwota zasądzona w nakazie: 40.407,37 zł
 6. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r. (sygn. akt: XII C 1366/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul)
 7. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 4.10.2019 r. (sygn. akt: I C 6099/17), pozwany: Bank Millennium S. A. kwota zasądzona: 12.217,40 zł (zwrot składek)
 8. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 18.11.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 2299/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 66.346,48 zł (unieważnienie klauzul)
 9. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 1074/19), pozwany: mBank S. A., kwot zasądzona: 70.115,29 zł (unieważnienie klauzul)
 10. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22.01.2020 r. (sygn. akt: VI C 930/19), pozwany: mBank S. A., brak uzupełnienia braków formalnych przez bank w terminie, oddalenie powództwa banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 11. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020 r. (sygn. akt: XII C 1379/18), pozwany: Bank Millennium S. A., kwota zasądzona: 232.880,00 zł (unieważnienie całej umowy)
 12. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r. (sygn. akt: I C 257/19), pozwany: mBank S. A. unieważnienie całej umowy (oparte na teorii salda)
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.02.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1596/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie i pełny zwrot składek UNWW,
 14. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2020 r. (IV C 1021/19), pozwany: Bank Millennium S. A. zasądzona kwota: 129.448, 36 zł (unieważnienie klauzul)
 15. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.03.2020 r. (sygn. akt: XXV C 2858/18), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej Raiffeisen Bank Polska S. A., EFG Eurobank Ergasias S. A., tzw. umowa „Polbanku”) zasądzona kwota: 126.440,86 zł (unieważnienie klauzul)
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 6.05.2020 r. (sygn. akt: XI C 2081/19), pozwany: Santander Consumer Bank S. A., zasądzona kwota: 62.647,09 zł (unieważnienie klauzul)
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej  Raiffeisen Bank Polska S. A., EFG Eurobank Ergasias S. A.), łączna korzyść klienta: 1.960.000,00 zł (1,96 mln zł) (unieważnienie całej umowy)
 18. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 2023/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 96.502,28 zł ze względu na nieważność zawartej umowy
 19. postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: I C 644/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 288.040,63 zł ze względu na nieważność zawartej umowy
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.07.2020 r. (sygn. akt: III Ca 68/20), pozwany: mBank S. A., odrzucenie apelacji banku, unieważnienie umowy w całości (teoria salda), łączna korzyść klientów: 105.100,00 zł, wyrok prawomocny i wykonany
 21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I ACa 1166/18), pozwany: mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 191.010,78 zł oraz dodatkowo zmiana salda kredytu na przyszłość, łączna korzyść klientów: 739.010,78 zł, wyrok prawomocny i wykonany
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I C 681/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 243.800 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2020 r. (sygn. akt: I C 570/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.08.2020 r. (sygn. akt: XXV C 444/19), pozwany: BGŻ BNP Paribas S. A., umowa kredytu denominowanego banku BGŻ (unieważnienie całej umowy na teorii salda)
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.08.2020 r. (sygn. akt: II C 1177/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 83.686 zł (unieważnienie całej umowy na teorii salda)
 26. nakaz zapłaty z dnia 25.08.2020 r. (sygn. akt: IV C 1657/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 511.155,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.09.2020 r. (sygn. akt: V ACa 143/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy
 28. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: II C 32/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A. (umowa kredytu denominowanego), (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie kwoty 30.402,57 zł oraz 39.256,60 CHF
 29. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1202/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.019,36 zł (unieważnienie klauzul)
 30. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1216/19), pozwany: mBank S. A., (unieważnienie całej umowy kredytu na teorii salda)
 31. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8.10.2020 r. (sygn. akt: XII C 1147/18), pozwany: Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 246.045,56 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 32. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2020 r. (sygn. akt: I C 441/18), pozwany: Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A., kredyt ekstralokum), zasądzenie kwoty 54.087,91 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 33. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1166/18), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 724.143,53 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 34. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 8.10.2020 r. (prawomocne z dniem 20.10.2020 r.) o zawieszeniu spłaty kredytu na czas trwania postępowania oraz zakazie wypowiedzenia umowy kredytu oraz wpisania do listy dłużników w Biurze Informacji Kredytowej
 35. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 363/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 152.313,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 36. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1543/19), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda)
 37. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.11.2020 r. (sygn. akt: I C 1648/18), pozwany: Bank Pekao S. A. (umowa z Bankiem BPH S. A.), (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda)
 38. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.11.2020 r. (sygn. akt: I C 77/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 130.005,20 zł  (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 39. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16.11.2020 r. (sygn. akt: ACa 1531/19), pozwany: mBank S. A., utrzymanie wyroku SO z dnia 20.09.2019 r. (XII C 1366/18), tj.: zasądzenie kwoty 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych, tzw. odfrankowienie), wyrok prawomocny i wykonany
 40. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1700/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 84.550,20 zł oraz 51.529,89 CHF (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 41. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: II C 1401/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 157.542,20 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 42. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: I C 474/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 143.628,96 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 43. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: I C 287/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 401.869,70 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 44. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 306/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie na teorii salda z zasądzeniem 25.300,45 zł nadpłaty kapitału)
 45. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1914/18), pozwany: mBank S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy
 46. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 214/19, pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 182.370,30 zł (unieważnienie klauzul, tzw. odfrankowienie)
 47. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.12.2020 r. (sygn. akt: I C 942/18), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 373.096,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 48. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.12.2020 r. (sygn. akt: I C 550/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 108.266,98 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 49. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: II C 455/20), pozwany: Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 139.948,37 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 50. wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: I C 43/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 85.321,00 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 51. nakaz zapłaty z dnia 23.12.2020 r. (sygn. akt: IV C 1684/20), pozwany: BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwot 85.227,29 zł oraz 63.358,61 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 52. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 28.12.2020 r. (sygn. akt: I C 3743/18), pozwany: Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 3.441,34 euro (zwrot wszystkich składek UNWW)
 53. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1116/20), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 139.536,04 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 54. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 1383/18), pozwany: PKO BP S. A., zasądzenie kwoty 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 55. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.01.2021 r. (sygn. akt: II C 1096/18), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 282.620,01 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 56. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.01.2021 r. (sygn. akt: II C 781/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 115.564,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 57. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.02.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2707/17), pozwany Raiffeisen Bank Polska S. A., Raiffeisen AG International (umowa kredytu z EFG Eurobank Ergasias S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda (korzyść na poziomie 352.115,30 zł)
 58. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.02.2021 r. (sygn. akt: III Ca 2363/19), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 8.07.2020 r. w przedmiocie unieważnienia klauzul umowy z BRE Bank S. A. (zasądzenie kwoty 49.143,27 oraz zmniejszenie salda kredytu na przyszłość), wyrok prawomocny i wykonany
 59. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1.02.2021 r. (sygn. akt: XV C 58/19, pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank), zasądzenie kwoty 202.483,04 zł oraz 581,30 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 60. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2021 r. (sygn. akt: I C 972/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.653,75 zł oraz 43.228,00 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 61. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt: I C 650/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 295.611,33 zł oraz 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 62. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.02.2021 r. (sygn. akt: I C 1216/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.973,34 zł oraz 33.569,79 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 63. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: XV C 1045/20), pozwany Bank BPH S. A. (umowa dawnego GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 101.245,75 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 64. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: III Ca 306/20), pozwany mBank S. A., uprawomocnienie wyroku SO w Łodzi z dnia 18.11.2019 r., unieważnienie klauzul, zasądzenie kwoty 62.426,00 zł oraz przewalutowanie kredytu na przyszłość po kursie z dnia uruchomienia, wyrok prawomocny i wykonany
 65. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31.03.2021 r. (sygn. akt: I C 164/18), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.(PKO BP S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda
 66. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22.04.2021 r. (sygn. akt: I C 20/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A. „Ekstralokum”), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 67. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt: I C 1054/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.) zasądzenie kwoty 123.532,07 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 68. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2460/18), pozwany Getin Noble Bank S. A. (umowa Getin Bank), zasądzenie kwoty 275.758,44 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 69. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 14.05.2021 r. (sygn. akt: II C 560/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 63.689,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 70. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.05.2021 r. (sygn. akt: II C 1089/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 237.547,43 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 71. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2021 r. (sygn. akt: I C 1406/18(, pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 169.816,81 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 72. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.05.2021 r. (sygn. akt: II Ca 67/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 54.087,19 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 73. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.05.2021 r. (sygn. akt: II C 777/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 46.891,94 zł oraz 36.153,32 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 74. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1433/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 62.958,02 zł oraz 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 75. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2021 r. (sygn. akt: II C 442/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 154.800,28 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 76. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1635/18), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 2 razy po 292.386,92 zł oraz 2 razy po 56.496,69 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 77. wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 8.06.2021 r. (sygn. akt: I C 566/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 31.488,15 zł oraz 12.379,96 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 78. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1623/18), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 272.184,03 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 79. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: XXIV C 1949/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 63.678,00 zł oraz 26.260,53 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)
 80. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1058/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 373.704,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 81. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 428/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.375,84 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 82. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.06.2021 r. (sygn. akt: I C 932/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 58.733,07  zł oraz 14.990,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)),
 83. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1395/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.832,94 zł oraz 22.023,46 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 84. nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2021 r. (sygn. akt: XXVIIIC 6530/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 50.136,63 zł oraz 14.301,21 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 85. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1585/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię salda, wyrok prawomocny (bank nie złożył skutecznie apelacji)
 86. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XII C 426/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.274,16 zł  (unieważnienie klauzul umownych)
 87. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 734/19), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (PEKAO), zasądzenie po 58.147,02 zł oraz 19.465,67 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 88. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 894/21), pozwany Getin Bank S. A., sprawa z powództwa banku przeciwko Klientom z tyt. wypowiedzianej umowy, unieważnienie całej umowy kredytu i oddalenie powództwa banku.
 89. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 459/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 246.857,36 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 90. wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Wola w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: I C 1498/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 63.007,09 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 91. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 396/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 82.611 zł oraz 2.937,37 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 92. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.07.2021 r. (sygn. akt: III C 1576/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.722,44 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 93. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.07.2021 r. (sygn. akt: I C 843/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 30.685 zł oraz 82.575,30 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 94. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r. (sygn. akt: I C 610/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 38.229 zł oraz 62.532 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 95. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 352/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 139.536,64 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 96. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 896/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 243.079,65 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany
 97. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 773/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa kredytu BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 137.000,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 98. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: II C 503/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 120.637,11 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 99. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1805/2), pozwany (Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A., aktualnie BNP Paribas S. A.), zasądzenie kwoty 225.468,90 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 100. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 98/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 229.115,18 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 101. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: I C 31/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 176.204,59 zł oraz 48.486,49 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 102. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2270/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 308.408,23 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 103. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6.08.2021 r. (sygn. akt: II C 1053/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 275.965,55 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 104. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 791/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 80.818,95 zł oraz 41.387,20 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 105. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.08.2021 r. (sygn. akt: I C 307/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A. (sygn. akt: I C 307/20), zasądzenie kwot 101.725,84 zł i 229.713,84 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 106. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.08.2021 r. (sygn. akt: III Ca 545/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku (od wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r., sygn. akt: XVIII C 1074/19, zasądzenie kwoty 70.115,29 zł), wyrok prawomocny i wykonany
 107. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2021 r. (sygn.: I C 2626/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 135.410,09 zł oraz 27.663,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 108. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 922/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 108.721,66 zł oraz 31.617,06 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 109. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 4389/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny Raiffeisen Polbank), zasądzenie kwoty 87.713,54 zł oraz 30.946,77 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 110. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 6420), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 1.998.828,36 zł oraz 384,66 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 111. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3737/20), pozwany Bank Millennium S. A.,zasądzenie kwoty nadpłaconego kapitału (teoria salda) w kwotach 38.125,55 zł oraz 20.296,50 CHF
 112. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1320/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 114.966 zł oraz 28.907,98 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)
 113. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.09.2021 r. (sygn. akt: I C 78/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 133.462,70 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 114. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 1063/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 342.311,51 zł oraz 5.564,06 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondycji)
 115. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 874/18), pozwany Bank Polskiej Kasy Opieki S. A. (PEKAO S. A.), zasądzenie kwoty 308.252,12 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 116. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.09.2021 r. (sygn. akt: I C 67/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 60.459,89 zł oraz 52.301,99 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 117. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 1.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 771/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 273.687,22 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 118. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3214/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 21.153,29 zł oraz 38.217,29 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 119. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 6.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3032/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 47.624,23 zł oraz 21.774,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji(
 120. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4972/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 458.966 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 121. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: II C 531/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 67.814,61 zł oraz 31.122,83 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 122. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.10.2021 r. (sygn. akt: I C 580/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A. (umowa Lukas Bank), zasądzenie kwoty 212.709,38 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 123. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: I C 36/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 471.854,34 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 124. wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: XV C 1156/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 275.259,58 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 125. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3219/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.227,56 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 126. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XII C 301/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 64.483,18 zł
 127. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4819/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.731,17 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 128. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4956/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 65.881,05 zł oraz 26.712,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 129. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 514/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 502,90 zł oraz 93.917,64 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 130. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 281/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (dawniej BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 26.860,58 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 131. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 518/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 506.150,28 zł oraz 13.063,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 132. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.10.2021 r. (sygn. akt: I C 1755/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 133. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.10.2021 r. (sygn. akt: I C 619/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 67.390,29 zł oraz 18.855,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 134. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.11.2021 r. (sygn. akt: I C 587/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 211.279,97 zł oraz 43.711 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 135. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 704/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 31.748,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 136. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2321/21)), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa FORTIS BANK S. A.), zasądzenie kwot 43.780,12 zł oraz 145.583,87 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 137. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 490/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 51.688,17 zł (unieważnienie poszczególnych klauzul umowy)
 138. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 276/19), pozwany PKO BP S. A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda), wyrok prawomocny i wykonany
 139. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1905/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.088,85 zł oraz 35.584,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 140. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1009/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 179.099,58 zł oraz 85.517,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 141. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1959/19), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 342.792,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 142. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2021 r. (sygn. akt: III C 389/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 216.178,40 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 143. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2021 r. (sygn. akt: V ACa 299/21; XV C 581/19), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 228.671,51 zł oraz 581,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 144. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 507/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 114.824,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 145. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 340/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 121.048,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 146. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 891/20), pozwany mBank S. A., modyfikacja niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 174.380,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 147. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3615/21),  pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 78.594,05 zł oraz 4.046,43 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 148. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.11.2021 (sygn. akt: XII C 144/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z tytułu umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)
 149. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1140/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 148.435,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 150. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XX GC 197/18), powództwo banku Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska), uwzględnienie zarzutu nieważności umowy przedsiębiorcy z bankiem, redukcja zobowiązania o 900.863,58 zł (unieważnienie w oparciu o teorię salda)
 151. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 94/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1177/18, sędzia Marzena Rojecka – Mazurczyk), zasądzenie kwoty 386.932,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 152. wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 718/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.119,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 153. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5764/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 314.500 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 154. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 564/21; w I instancji: I C 650/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy zasądzenia kwot 295.611,33 zł i 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 155. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1689/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 201.800,96 zł oraz 9.992,52 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji)
 156. wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1388/18), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa BZ WBK S. A. „Kredyt dewizowy inwestorski”), zasądzenie kwot 196.055,60 zł oraz 24.878,14 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 157. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: II 705/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 234.499,58 zł i 13.330 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 158. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2021 r. (sygn. akt: XXV C 587/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 61.673,70 zł oraz 50.799,52 CHF (unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 159. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 602/21; I C 1433/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 1.06.2021 r., tj. zasądzenie kwot 62.958,02 zł i 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 160. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 133.835,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 161. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2021 r. (sygn. akt: II C 1601/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 47.139,41 zł oraz 33.598,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 162. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5402/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.515,52 zł oraz 18.427,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 163. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8.12.2021 r. (sygn. akt: I C 170/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa EKSTRALOKUM Kredyt Bank S. A.), zasądzenie kwot 86.064,81 zł oraz 14.399,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 164. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.12.2021 r. (sygn. akt: I C 613/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 161.626,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 165. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2644/21), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A.), zasądzenie kwot 73.143,75 zł oraz 33.363,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 166. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 899/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 137.802,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 167. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: I C 303/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 270.917,70 zł oraz 550 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 168. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1137/21), pozwany Getin Bank S. A., zasądzenie kwot 130.000,00 zł oraz 60.00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 169. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3547/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank, zasądzenie kwoty 87.439,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 170. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3023/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.389,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 171. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 427/21), pozwany Getin Noble Bank Polska S. A. (umowa Getin Bank S. A.), zasądzenie kwoty 302.801,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 172. wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: II C 980/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 248.101,19 zł (unieważnienie dwóch umów kredytów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 173. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XII C 992/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 123.941,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 174. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 785/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku oddalającego powództwo w całości Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.04.2021 r. (I C 1693/18, sędzia SSO Paweł Barański), zasądzenie kwot 242.136,89 zł oraz 60.817 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 175. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 196/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 189.000,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 176. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 101/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku w I instancji (sygn. akt: XII C 306/20), w tym zasądzenie łącznie kwoty 89.579,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 177. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 404/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 102.050,10 zł oraz 12.464,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 178. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 64/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 91.427,77 zł oraz 53.146,70 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 179. wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 598/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 83.572,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 180. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 341/20), pozwany Bank BNP Paribas S. A. (umowa Banku BGŻ S. A.), zasądzenie kwoty 238.486,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 181. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 1453/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 152.895,11 zł oraz 1.045,90 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 182. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: II C 2916/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 165.641,25 zł (unieważnienie całej umowy kredytu z 2002 r. na podstawie teorii dwóch kondykcji)
 183. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 997/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2021 r. (sygn. akt: I C 570/19), zasądzającego kwotę 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 184. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 272/21), pozwany mBank S. A., uwzględnienie apelacji powodów, zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.12.2020 r. oddalającego powództwo (wyrok sędziego SSO Pawła Barańskiego), zasądzenie kwoty 52.976,44 zł oraz 52.939,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 185. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 399/21), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), modyfikacja wyroku I instancji, zasądzenie kwoty 101.245.75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany
 186. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (sygn. akt: IV C 2371/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 251.901,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 187. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 219/21), pozwany Getin Bank S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, wyrok prawomocny i wykonany
 188. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13.01.2022 r. (sygn. akt: I C 47/21), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 149.773 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 189. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1388/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 233.970 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 190. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1240/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu I instancji (z dn. 30.09.2020 r., I C 1216/19 – unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), wyrok prawomocny i wykonany
 191. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.01.2022 r. (sygn. akt: XXV C 1920/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 431.051,22 zł oraz 33.798,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 192. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18.01.2022 r. (sygn. akt: I C 267/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 238.122,14 zł oraz 4.241,86 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 193. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1802/21), oddalenie w całości powództwa Banku BPH S. A. o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot części kapitału, korzyść w łącznej wysokości 607.767 zł
 194. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.01.2022 r. (sygn. akt: II C 587/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 101.425,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 195. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: II C 580/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 170.243,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 196. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 253/21), pozwany mBank S. A., modyfikacja wyroku I instancji (XII C 214/19), zasądzenie 483.104,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 197. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 83/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., modyfikacja wyroku sądu I instancji (II C 32/20), zasądzenie kwot 31.775,36 zł oraz 39.256,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 198. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 665/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXIV 1949/20), zasądzenie kwot 63.678,00 zł oraz 26.260,53 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 199. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I C 1610/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 654.284,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 200. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.01.2022 r. (sygn. akt: I C 926/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 194.496,33 zł oraz 26.629,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 201. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26.01.2022 r. (sygn. akt: I C 102/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 78.237,59 zł oraz 17.883,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 202. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1771/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 135.828,47 zł oraz 37.807,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 203. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 406/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), zasądzenie kwot 56.174,05 zł oraz 18.160,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 204. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 713/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 428/21, zasądzenie kwoty 232.375,84 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 205. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.01.2022 r. (sygn. akt: I C 936/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 122.244,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 206. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31.01.2022 r. (sygn. akt: I AC a 943/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XV C 791/20, zasądzenie kwot 80.818,95 zł i 41.831,20 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 207. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1470/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa kredytu BZ WBK S. A.),zasądzenie kwoty 149.405,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 208. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: II C 1114/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 147.296,21 zł i 23.860,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 209. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: II C 485/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 95.908,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 210. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1350/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 227.688,18 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 211. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2856/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 152.002,46 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 212. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1553/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 225.035,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 213. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 510/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XII C 1383/18), zasądzenie kwot 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 214. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 688/20), pozwany Bank Millennium S. A., utrzymanie w mocy wyroku z dnia 4.02.2020 r. (sygn. akt: XII C 1379/18), zasądzenie kwoty 232.879,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 215. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: XXV C 2791/18), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 34.085,09 zł i 78.009,25 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 216. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.02.2022 r. (sygn. akt: II C 1123/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 1.365.037,65 zł oraz 55.910,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 217. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 9.02.2022 r. (sygn. akt: II C 411/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 328.128,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 218. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 104/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 76.943,92 zł oraz 12.650 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 219. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1484/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 171.613,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 220. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 101/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancyjnego (sygn. akt: I C 474/20, zasądzenie kwoty 143.628,96 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 221. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.02.2022 r. (sygn. akt: I C 577/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 177.052,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 222. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14.02.2022 r. (sygn. akt: I C 141/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 46.819,66 zł oraz 30.896,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 223. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 17.02.2022 r. (sygn. akt: I C 2353/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 73.164,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 224. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6057/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 26.446,90 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 225. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1326/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku I instancji (I C 1406/18, zasądzenie 169.816,81 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 226. nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: XXV C 510/21), pozwany Bank Millennium, zasądzenie kwoty 121.391,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 227. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: I C 177/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 243.558,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 228. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3297/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 232.920,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 229. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt: III C 902/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 92.338,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 230. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 36/20), pozwany Bank Pekao S. A. (Powszechna Kasa Opieki), zasądzenie kwoty 158.444,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 231. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.02.2022 r. (sygn. akt: III C 566/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 302.004,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 232. wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: I C 100/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 238.447,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 233. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1349/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 137.422,94 zł oraz 36.113,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 234. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3549/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 108.346,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 235. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4438/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 113.683,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 236. wyrok Sąd Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.02.2022 r. (sygn. akt: XV C 1356/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 62.998,60 zł oraz 26.833,05 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 237. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 24.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1790/21), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie w całości powództwa banku o korzystanie z kapitału, korzyść w łącznej wysokości 254.219 zł
 238. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 750/20), pozwany Bank Pekao S. A. (Powszechna Kasa Opieki Bank Polski S. A., wcześniej Nordea Bank Polska S. A.), zasądzenie kwot 803,50 zł oraz 33.288,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 239. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 743/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., oddalenie w całości apelacji banku (od wyroku oddalającego powództwo banku w I instancji o zapłatę, wypowiedziana umowa kredytu hipotecznego), korzyść na poziomie 380.128,43 zł (unieważnienie całej umowy), wyrok prawomocny
 240. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XII C 857/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 111.157,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 241. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.02.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4664/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 107.860,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 242. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28.02.2022 r. (sygn. akt: I C 539/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 141.828,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 243. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28.02.2022 r. (sygn. akt: I C 1087/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 73.808,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 244. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.03.2022 r. (sygn. akt: I C 395/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 181.941,58 zł oraz 34.689,64 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 245. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.03.2022 r. (sygn. akt: II C 3725/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 317.713,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 246. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6873/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 1.259.673,60 zł oraz 34.500,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 247. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6281/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 209.821,88 zł oraz 24.434,25 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 248. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: I C 173/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 148.570,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 249. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1677/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 238.707,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 250. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1671/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 73.726,06 zł oraz 37.113,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 251. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 1060/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie całej umowy kredytu w oparciu o teorię salda (korzyść na poziomie ponad 195.000 zł)
 252. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.03.2022 r. (sygn. akt: XVIII C 5902/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A. (umowa Banku Gospodarki Żywnościowej BGŻ), zasądzenie kwot 44.632,65 zł i 92.321,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 253. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 854/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 92.622,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 254. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1622/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 192.075,86 zł oraz 78.657,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 255. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7.03.2022 r. (sygn. akt: I C 828/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 198.113,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 256. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 892/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy nieważności umowy kredytu hipotecznego ustalonej przez sąd I instancji, korzyść na poziomie 195.000,00 zł, wyrok prawomocny
 257. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: II C 2533/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 259.297,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 258. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1018/21), pozwany mBank S. A., modyfikacja niekorzystnego wyroku w I instancji i zasądzenie kwoty 507.916,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 259. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 56/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku I instancji (zasądzenie kwoty 88.857,63 zł oraz 51.529,89 CHF), wyrok prawomocny
 260. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: I C 270/20), powód (pozew banku przeciwko klientom) Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), pozbawienie w całości tytułu wykonawczego i unieważnienie całej umowy, korzyść na poziomie ponad 250.000,00 zł
 261. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: III Ca 2011/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 1202/18, zasądzenie kwoty 36.019,36 zł) wyrok prawomocny
 262. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5400/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 36.396,67 zł oraz 14.902,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 263. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4223/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 126.503,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 264. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 1966/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 624.779,72 zł oraz 24.085,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 265. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8040/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 176.556,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 266. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 82/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 94.144,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 267. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3391/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 190.678,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 268. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt: I C 429/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 67.458,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 269. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.03.2022 r. (sygn. akt: V ACa 679/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (XV C 922/19), w tym zasądzenie kwot 108.721,66 zł oraz 31.617,06 CHF, wyrok prawomocny
 270. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 527/20), pozwany Bank BNP Paribas S. A., zasądzenie od banku kwot 170.214,32 zł oraz 25.967,46 CHF, wyrok prawomocny
 271. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2700/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 260.660,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 272. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 404/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 72.689,96 zł oraz 17.352,15 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji),
 273. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 3882/20), pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie kwoty 109.420,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 274. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4406/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 23.727,72 zł oraz 42.644,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 275. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: V ACa 200/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: V ACa 200/21, zasądzenie kwoty 139.948,37 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 276. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 941/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie od banku kwot 15.160,35 zł oraz 69.485,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 277. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.03.2022 r. sygn. akt: I C 578/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie od banku kwoty 193.999,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 278. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5503/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 72.194,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 279. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2022 r. (sygn. akt: IV C 1075/19), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 105.749,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 280. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 859/20), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku w I instancji (sygn. akt: XXV C 444/19, zasądzenie kwoty 208.825,71 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 281. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 734/21), pozwany INB Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 610/20, zasądzenie kwot 38.229 zł oraz 62.532 CHF), wyrok prawomocny
 282. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 794/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 773/21, zasądzenie kwoty 137.474,17 zł i unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 283. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 734/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (zasądzenie kwoty 38.229 zł oraz 62.532 CHF unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 284. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: XV C 70/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 99.419,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 285. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: II C 2401/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 105.096,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 286. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 164/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 148.654,24 zł oraz 25.192,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 287. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XII C 782/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 173.579,09 zł oraz 62.208,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 288. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 966/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 77/20, zasądzenie kwot 138.005,20 zł oraz 22.325,19 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 289. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 563/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1216/20, zasądzenie kwot 36.973,34 zł oraz 33.569,79 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 290. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.03.2022 r. (sygn. akt: I C 942/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 185.641,45 zł i 46.764,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 291. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt: XXV C 234/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 196.892,94 zł oraz 76.246,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 292. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt: I C 2044/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 348.170,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 293. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia  29.03.2022 r. (sygn. akt: I C 2854/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 107.302 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 294. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1128/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 194.137,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 295. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: I C 626/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 92.193,78 zł oraz 1.703,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 296. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 69/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji, zasądzenie kwoty 397.215.32 zł, wyrok prawomocny
 297. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.03.2022 r. (sygnatura akt: XII C 1075/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 217.533,59 zł oraz 76.672,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 298. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1664/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 146.661,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 299. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.03.2022 r. (sygn. akt: I C 1829/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 1.317.492,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 300. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 4.04.2022 r. (sygn. akt: I C 377/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 157.434,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 301. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 993/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 272.429,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 302. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6775/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 260.168,56 zł, (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji),
 303. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXV C 162/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 184.633,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 304. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 100/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 535.024,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 305. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11466/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 60.567,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 306. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1862/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 113.987,26 zł i 24.032,45 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 307. wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2089/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 20.517,67 zł oraz 26.107,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 308. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 825/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 103.112,46 zł i 22.170,03 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 309. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1124/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 195.683,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 310. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 r. (sygn. akt: XXV C 157/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 211.007,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 311. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 498/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 116.065,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 312. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: II C 726/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 264.667,
 313. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2058/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 197.343,17 zł i  41.284,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 314. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6199/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 402.474,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 315. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: II C 114/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 96.841,93 zł oraz 28.781,58 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 316. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: I C 940/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 59.356,71 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 317. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1220/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 117.805,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 318. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 405/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 104.052,25 zł oraz 59.779,72 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 319. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: II C 2425/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 215.794,12 zł oraz 53.791,20 CHF (unieważnienie obu umów kredytowych w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 320. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1179/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 71.871,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 321. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 939/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku unieważniającego umowę kredytu w I instancji, korzyść na poziomie 220.124,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), wyrok prawomocny
 322. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 1095/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 144.754,87 zł i 44.826,94 CHF
 323. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1462/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie 235.028,07 zł oraz 38.224,71 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 324. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1324/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 87.595,52 zł i 74.083,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 325. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1061/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 145.490,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 326. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 924/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 37.705,80 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)
 327. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1183/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 158.889,83 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)
 328. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5401/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 74.509,90 zł oraz 19.300 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 329. wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 25.04.2022 r. (sygn. akt: I C 161/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 215.340,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 330. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 832/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 82.280,86 zł  oraz 25.613,81 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 331. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6679/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 200.242,12 zł oraz 12.563,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 332. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt: II C 291/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 383.286,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 333. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 562/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (I C 972/20, zasądzenie kwot 43.653,75 zł oraz 43.228,20 CHF, unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 334. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3741/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 258.689,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 335. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1833/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 151.521,93 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 336. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 564/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku (sygn. akt: I C 1054/20), zasądzenie kwoty 123.532,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 337. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3275/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 231.371,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 338. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I C 481/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 129.756,25 zł i 31.458,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 339. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 988/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt: I C 36/20, zasądzenie kwoty 471.854,34 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 340. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 694/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 118.325,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 341. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1482/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 105.171,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 342. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16309/21), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwoty 65.785,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 343. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1417/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 195.766,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 344. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 441/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 781/20, zasądzenie kwoty 115.564,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 345. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 440/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu w I instancji (sygn. akt: I C 287/19, zasądzenie kwoty 401.869,70 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 346. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3229/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 122.903,05 zł i 93.219,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 347. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2403/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 227.014,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 348. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1663/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 62.268,33 zł oraz 33.218,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 349. wyrok Sądu Okręgowego w Wrocławiu z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1201/19), powód ING Bank Śląski S. A. (pozew przeciwko klientom kancelarii z tyt. wypowiedzenia umowy), całkowite oddalenie powództwa banku, korzyść na poziomie 189.155,19 zł (unieważnienie całej umowy)
 350. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 191/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 69.613,15 CHF oraz 420.417,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 351. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 683/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 229.781,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 352. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: IV C 558/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 33.137,32 zł oraz 27.814,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 353. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 733/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 133.520,39 zł oraz 37.018,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 354. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 1240/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 175.588,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 355. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 13914/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 102.624,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 356. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt: V ACa 227/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 47/21, zasądzenie kwoty 149.773,12 zł), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 357. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1168/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 426/20), zasądzenie kwoty 102.079,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 358. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 341/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1401/18), zasądzenie kwoty 371.115,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 359. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: II C 3158/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A., zasądzenie kwoty 132.776,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 360. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: XII C 671/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 361. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 679/20), pozwany Raiffeisen Bank International, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 136/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda), korzyść na poziomie 2.123.985,00 zł, wyrok prawomocny
 362. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.05.2022 r. (sygn. akt: I C 178/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 117.382,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 363. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.05.2022 r. (sygn. akt: XV C 806/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 64.981,91 zł oraz 49.505,09 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 364. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 232/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A., Polbank), oddalenie w całości apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 2707/19, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 382.000,00 zł), wyrok prawomocny
 365. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 366. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1595/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 228.919,87 zł oraz 140.000,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 367. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5190/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 368. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1632/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1755/20, zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF), wyrok prawomocny
 369. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1543/19), zasądzenie kwot 47.076,89 zł oraz 37.025,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 370. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 16096/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 177.951,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 371. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.05.2022 r. (sygn. akt: XV C 1246/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 65.541,86 zł i 35.475,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 372. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: I C 679/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., unieważnienie całej umowy z uwzględnieniem zarzutu potrącenia, korzyść na poziomie 294.000 zł
 373. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6076/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 97.248,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 374. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1640/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 749/20), zasądzenie kwoty 163.905,31 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 375. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: XII C 663/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 254.372,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 376. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1338/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 262.595,49 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 377. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 2148/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 135.174,60 zł oraz 41.278,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 378. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 748/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 619.692,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 379. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 572/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 164.429,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 380. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1277/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 200.529,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 381. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 2.06.2022 r. (sygn. akt: I C 791/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 127.149,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 382. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1146/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 144.191,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 383. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 118/22), pozwany mBank S. A., oddalenie w całości powództwa banku o korzystanie z kapitału (wcześniej sprawa główna zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej) ), korzyść w łącznej wysokości 433.428.72 zł
 384. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1209/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 110.740,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 
 385. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.06.2022 r. (sygn. akt: I C 368/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 210.108,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 386. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: I C 987/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 380.263,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 387. wyrok Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1000/18), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 1.180,92 zł (uwzględnienie zarzutu potrącenia, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 388. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 780/20), pozwany BNP Parbias S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwoty 141.984,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 389. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7576/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 135.995,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 390. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: I C 311/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 218.144,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 391. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1220/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji, zasądzenie kwoty 272.184,03 zł oraz 41.845,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 392. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5322/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 110.709,79 zł oraz 22.788,11 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 393. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 939/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 292.288,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 394. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1603/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank / PolBank), zasądzenie kwot 53.856,06 zł oraz 15.652,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 395. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 669/19), powód Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku, unieważnienie całej umowy „Własny Kąt Hipoteczny” w postępowaniu z powództwa banku przeciwko klientom, korzyść na poziomie ponad 391.843,23 zł, wyrok prawomocny
 396. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.06.2022 r. (sygn. akt: I C 434/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 385.179,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 397. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1628/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 518/21, zasądzenie kwot 506.150,28 zł oraz 13.063,02 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji),  wyrok prawomocny
 398. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1213/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 238.823,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 399. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6785/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 177.008,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 400. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11406/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 132.434,82 zł oraz 44.103,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 401. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: I C 525/22), pozwany Credit Agricole Polska S. A. (dawna umowa LUKAS Bank S. A.), zasądzenie kwoty 117.764,09 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 402. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 856/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 134.403,89 zł oraz 19.968,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 403. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 914/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 20/21, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 231.223,32 zł), wyrok prawomocny
 404. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 486/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 170.251,11 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 405. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1407/21), pozwany mBank S. A., zmiana wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 439/20), zasądzenie kwot 74.644,74 zł oraz 36.375,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 406. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4937/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda, korzyść na poziomie 326.332,33 zł
 407. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1997/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 481.739,41 zł oraz 3.387,18 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 408. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XXI C 1186/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 196.410 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 409. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt: XII C 1645/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 301.290,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 410. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 505/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 147.463,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 411. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.06.2022 r. (sygn. akt: II C 2589/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 114.824,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 412. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: XXV C 182/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 183.798,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 413. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2021 r. (sygn. akt: I C 874/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 31.951,28 zł oraz 46.795,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 414. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: I ACa 10/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 340/21, zasądzenie kwoty 121.048,80 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 415. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.06.2022 r. (sygn. akt: XV C 1057/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 107.657,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 416. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 511/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 166.023,35 zł oraz 17.955,71 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 417. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 3861/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 208.573,07 zł oraz 50.525,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 418. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. (sygn. akt: II C 2677/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 193.587,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 419. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1205/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 164.773,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 420. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1673/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 301.542,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 421. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 24.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1285/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 183.550,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 422. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.06.2022 r. (sygn. akt: II C 1717/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 85.087,21 zł oraz 23.232,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 423. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.06.2022 r. (sygn. akt: II C 136/19), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 303.691 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 424. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6273/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 267.787,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 425. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2123/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 240.861,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 426. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6391/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 179.000,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 427. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: I C 819/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 147.479,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 428. wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: I C 143/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 208.266,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 429. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17543/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 212.000,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 430. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: XV C 878/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 390.002,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 431. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1645/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 194.337,96 zł oraz 15.452,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 432. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1106/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 303.246,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 433. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: II C 3345/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 95.101,53 zł oraz 23.966,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 434. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30.06.2022 r. (sygn. akt: V ACa 349/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XV C 1356/20, zasądzenie kwot 62.998,60 zł oraz 26.833,05 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 435. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4.07.2022 r. (sygn. akt: IV C 2408/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 111.153,65 zł oraz 35.765,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 436. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1791/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 41.477,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 437. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6.07.2022 r. (sygn. akt: XII C 625 / 20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 52.109,67 zł oraz 11.557,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 438. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.07.2022 r. (sygn. akt: V ACa 10/22), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 1169/21, zasądzenie kwot 38.128,87 zł oraz 24.108,44 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 439. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 538/21), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 91/20, zasądzenie kwoty 371.502,90 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 440. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 947/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3032/21, zasądzenie kwot 47.624,23 zł oraz 21.774,83 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 441. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.07.2022 r. (sygn. akt: I C 605/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 142.525,28 zł oraz 82.564,07 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 442. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6553/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (umowa Nordea Habitat), zasądzenie kwot 468.328,39 zł oraz 22.748,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 443. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.07.2022 r. (sygn. akt: I C 432/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 165.306,69 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 444. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12.07.2022 r. (sygn. akt: XV C 416/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 102.822,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 445. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1308/20), pozwany BNP Parbias S. A. (umowa Banku Gospodardki Żywnościowej S. A.), zasądzenie kwoty 543.215,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 446. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.07.2022 r. (sygn. akt: XII C 408/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 281.836,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 447. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.07.2022 r. (sygn. akt: I C 1652/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 223.378,25 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 448. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.07.2022 r. (sygn. akt: IV C 867/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 114.701,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 449. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2282/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 252.189,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 450. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 2869/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 233.350,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 451. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: II C 1069/21), pozwany Credit Agricole S. A. (dawna umowa LUKAS Bank S. A.), korzyść na poziomie 243.443,94 zł (unieważnienie całej umowy kredytu)
 452. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.07.2022 r. (sygn. akt: I C 212/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 211.550,59 zł oraz 8.558,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 453. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 275/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 171.767.79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 454. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: I C 529/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 187.486,98 zł oraz 35.100,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 455. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9839/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), zasądzenie kwot 137.231,59 zł oraz 33.252,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 456. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9593/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 79.612,62 zł oraz 47.493,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 457. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I C 937/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 232.650,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 458. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: I ACa 400/21), pozwany mBank S. A., zmiana wcześniejszego niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1552/18), zasądzenie kwoty 220.224,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 459. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 563/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 180.900,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 460. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8019/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 71.816,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 461. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6547/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 275.319,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 462. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 806/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 1635/18, zasądzenie kwot 292.386,92 zł oraz 56.496,69 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 463. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4725/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny PolBank), zasądzenie kwot 92.951,22 zł oraz 22.762,88 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 464. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.07.2022 r. (XV C 1049/20), pozwany Bank BPH S. A. (GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 284.699,51 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 465. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 355/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 89.694,02 zł oraz 29.207,68 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 466. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: XII C 914/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 109.429,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 467. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 625/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 158.088,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 468. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: I C 855/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 218.133,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 469. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt: II C 1229/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 16.596,95 zł oraz 22.671,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 470. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1207/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 144.449,25 zł oraz 33.080,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 471. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: I C 2516/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 172.839,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 472. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5924/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 296.894,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 473. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 03.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1621/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 289.334,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 474. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 962/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 321.307,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 475. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1135/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 367.711,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 476. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.08.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3184/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 206.664,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 477. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5.08.2022 r. (sygn. akt: I C 87/18), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), zasądzenie kwoty 54.246,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 478. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12.08.2022 r. (sygn. akt: V ACa 705/21), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XV C 1156/20, zasądzenie kwoty 275.259,58 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 479. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt: I C 1148/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 57.806,59 zł oraz 24.444,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 480. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt: I C 740/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 406.085,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 481. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 23.08.2022 r. (sygn. akt: I C 257/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 164.558.56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 482. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.08.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1587/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 301/20), zasądzenie kwot 98.246,56 zł oraz 22.869,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 483. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.08.2022 r. (sygn. akt: I C 1152/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 129.142,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 484. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.08.2022 r. (sygn. akt: II C 1034/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 230.222,12 zł oraz 57.890 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 485. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 26.08.2022 r. (sygn. akt: I C 311/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 185.630,54 zł oraz 8.278,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 486. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 351/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 89.703,42 zł oraz 22.662,15 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 487. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.08.2022 r. (sygn. akt: XII C 1071/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 127.375,38 zł oraz 39.949,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 488. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.09.2022 r. (XXVIII C 8346/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 65.308,92 zł oraz 63.226,86 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 489. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 06.09.2022 r. (I C 3266/21), pozew o korzystanie z kapitału z pozwu mBank S. A., oddalenie powództwa w całości o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, korzyść w łącznej wysokości 254.987,00 zł
 490. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 6.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1704/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie 542.913,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 491. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.09.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 796/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXV C 734/19, zasądzenie kwoty 77.612,69 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 492. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 312/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie całości zawartej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, korzyść na poziomie 321.745,23 zł
 493. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 271/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 170/20, zasądzenie kwot 86.064,81 zł oraz 14.399,29 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 494. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 18052/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 146.387,20 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 495. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 182/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 942/18, zasądzenie kwoty 373.096,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 496. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 881/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 332.517,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 497. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 182/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 942/18, zasądzenie kwoty 373.096,30 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 498. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 851/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji w całości (sygn. akt: I C 578/19), zasądzenie kwoty 193.999,89 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 499. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 81/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 462.797,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 500. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1472/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 58.814,66 zł oraz 22.520,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 501. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17771/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwoty 142.075,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 502. wyrok Sądu Okręgowgo w Warszawie z dnia 15.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3198/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 133.741,32 zł oraz 59.652,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 503. wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt: I C 601/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 100.636,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 504. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1896/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 184.007,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 505. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt: II C 1440/21), pozwany Bank BNP Paribas S. A., zasądzenie kwoty 84.894,21 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 506. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt: I C 138/18), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwoty 156.002,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji )
 507. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19.09.2022 r. (sygn. akt: I ACa 704/22), pozwany Bank BPH S. A., zmiana wcześniejszego wyroku, zasądzenie kwoty 354.398,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 508. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 20.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1541/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 239.056,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 509. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.09.2022 r. (sygn. akt: I C 283/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 18.923,96 zł oraz 81.215,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 510. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2022 r. (sygn. akt: XII C 1128/18), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 63.600,72 zł oraz 37.239,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 511. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.09.2022 r. (sygn. akt: II C 504/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 153.347,19 zł oraz 30.101,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 512. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4943/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 83.174,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 513. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7057/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 106.186,19 zł oraz 39.074,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 514. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 1501/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 49.532,51 zł oraz 27.466,25 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 515. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: II C 931/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 315.121,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 516. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: XV C 2362/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 167.964,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 517. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: I C 876/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 276.552,32 zł oraz 16.248,69 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 518. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1939/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 709.754,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 519. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1939/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 93.455,60 zł oraz 30.090,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 520. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dnia 23.09.2022 r. (sygn. akt: I C 2569/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 66.841,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 521. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.09.2022 r. (sygn. akt: XXV C 113/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 415.008,12 zł oraz 17.547,71 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 522. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1481/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 47.309,26 zł oraz 31.048,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 523. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1384/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 96.800,20 zł oraz 34.491,13 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 524. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27.09.2022 r. (sygn. akt: I C 2541/21), wygrana klientów kancelarii w sprawie o korzystanie z kapitału z powództwa Banku BPH S. A., powództwo banku oddalone w całości korzyść w łącznej wysokości 157.126 zł
 525. wyrok wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2454/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 190.259,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 526. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.09.2022 r. (sygn. akt: II C 1402/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 68.899,24 zł oraz 12.803,11 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 527. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1019/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., unieważnienie umowy kredytu w całości z uwzględnieniem zarzutu potrącenia, łączna korzyść na poziomie 245.940 zł
 528. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt: I C 988/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 74.439,68 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 529. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt: I C 479/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 222.502,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 530. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1395/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 141.891 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 531. wyrok z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: I C 2004/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 317.190,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 532. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: XII C 122/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 140.376,49 zł oraz 198.405,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 533. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: I C 1944/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 105.447,75 zł oraz 57.355,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 534. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6125/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 195.054,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 535. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7476/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 39.228,93 zł oraz 14.652,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 536. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4019/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 116.116,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 537. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.10.2022 r. (sygn. akt: II C 503/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 33.765,26 zł oraz 40.415,69 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji,
 538. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1767/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 282/21), zasądzenie kwoty 173.867,64 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 539. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1823/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 309.028,16 zł oraz 11.025,74 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 540. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1471/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 134.770,28 zł oraz 59.418,75 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 541. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.10.2022 r. (sygn. akt: XII C 554/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 322.545,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 542. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 5.10.2022 r. (sygn. akt: I C 882/21), pozew o korzystanie z kapitału z powództwa mBank S. A., oddalenie powództwa w całości o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, korzyść w łącznej wysokości 284.341,82 zł
 543. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.10.2022 r. (sygn. akt: II C 247/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 133.952,65 CHF oraz 40.537,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 544. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 150.315,13 zł oraz 104.099,22 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 545. wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1865/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 15.722,05 zł oraz 11.272,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 546. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6.10.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 615/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 2460/18, zasądzenie kwoty 275.758,44 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 547. wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 7.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1359/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 127.886,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 548. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: I C 2172/17), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 54.350,96 zł oraz 30.176,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 549. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: I C 22/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 40.553,54 zł oraz 32.319,01 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 550. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: XXV C 2023/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 124.187,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 551. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: II C 2143/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 211.053,51 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 552. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: II C 1787/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 87.638,53 zł oraz 48.760,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 553. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt: II C 3800/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 1.268,34 zł oraz 205.171,99 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 554. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1414/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji, zasądzenie kwoty 387.154,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 555. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. (sygn. akt: II C 2397/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 170.496,54 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 556. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2022 r. (sygn. akt: XII C 625/19), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 106.379,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 557. wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 13.10.2022 r. (sygn. akt: I C 438/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 45.241,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 558. wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 13.10.2022 r. (sygn. akt: I C 438/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 45.241,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 559. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1987/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 256.818,93 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 560. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1421/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 152.332,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 561. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.10.2022 r. (sygn. akt: II C 813/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 243.702,53 zł oraz 140.255,98 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 562. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.10.2022 r. (sygn. akt: II C 2579/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 113.324,49 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 563. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 344/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 1388/18, pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie 196.055,60 zł oraz 24.878,14 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 564. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 10919/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 200.027,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 565. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7507/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A., zasądzenie kwoty 50.617,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 566. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.10.2022 r. (sygn. akt: II C 1699/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 252.045,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 567. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 17.10.2022 r. (sygn. akt: I C 103/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 133.780,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 568. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11714/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 73.694,85 zł oraz 103.066,45 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 569. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1953/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 424.218,12 zł oraz 87.000,01 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 570. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 972/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zmiana niekorzystnego wyroku w I instancji (sygn. akt: I C 34/20), zasądzenie kwoty 250.852,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 571. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: V ACa 192/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 1601/20, zasądzenie kwot 47.139,41 zł oraz 33.598,32 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 572. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6506/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 164.359,12 zł oraz 33.172,37 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 573. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 850/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 64/20, zasądzenie kwot 1.988.828,36 zł oraz 384,66 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 574. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1764/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 490/20), zasądzenie kwoty 140.865,06 zł, unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 575. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: II C 1428/21), zasądzenie kwot 59.450,50 zł oraz 40.594,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 576. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19.10.2022 r. (sygn. akt: II C 1974/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 165.224,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 577. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6794/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 67.531,87 zł oraz 34.098,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 578. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.10.2022 r. (sygn. akt: XXVII Ca 2270/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVII Ca 2270/21, zasądzenie kwoty 63.007,09 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 579. 553) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 14838/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 102.816,19 zł oraz 25.674,52 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 580. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 93/22), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 2321/21, zasądzenie kwot 43.780,12 zł oraz 145.583,87 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 581. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1100/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 235.504,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 582. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: I C 559/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 208.91,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 583. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8004/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 191.397,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 584. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1606/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 148.047,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 585. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1212/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 57.666,78 zł oraz 20.910,38 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 586. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: XV C 1163/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 179.116,92 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 587. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: XXV C 237/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 87.882,78 zł oraz 32.422,20 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 588. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1438/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 321.517,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 589. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.10.2022 r. (sygn. akt: I C 585/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 35.154,47 zł oraz 40.243,36 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 590. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7060/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 31.408,51 zł oraz 68.525,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 591. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt: I C 249/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 131.616,51 zł (unieważnienie całej umowy w oparci o teorię dwóch kondykcji)
 592. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5447/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 333.881,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 593. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8389/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 213.075 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 594. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1546/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 144.817,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 595. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27.10.2022 r. (sygn. akt: I C 620/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 122.794,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 596. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.10.2022 r. (sygn. akt: II C 1705/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 181.998,81 zł oraz 80.767,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 597. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.10.2022 r. (sygn. akt: II C 2038/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 53.804,46 zł oraz 96.775,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 598. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17761/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 83.200,42 zł oraz 22.210,11 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 599. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: I C 875/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 111.206,19 zł oraz 79.057,49 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 600. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27.10.2022 r. (sygn. akt: I C 274/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 219.211,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 601. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2419), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 179.011,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 602. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: V ACa 957/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 396/21, zasądzenie kwot 82.611,31 zł oraz 29.037,41 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 603. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: I C 1691/18), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 111.889,39 zł oraz 28.015,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 604. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 922/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 1805/21, zasądzenie kwoty 225.468,90 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 605. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt: V ACa 212/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 5402/21, zasądzenie kwot 73.515,32 zł oraz 18.427,56 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 606. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6249/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 408.167,35 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 607. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.10.2022 r. (sygn. akt: I ACa 942/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 1348/20, zasądzenie kwoty 44.028,15 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 608. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.10.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1150/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 71.122,46 zł oraz 14.218 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 609. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.11.2022 r. (sygn. akt: II C 1676/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 321.193,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 610. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6389/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 257.942,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 611. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.11.2022 r. (sygn. akt: XII C 500/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 273.481,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 612. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: II C 996/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 160.843,55 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 613. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6835/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 110.483,76 zł oraz 51.465,13 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 614. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: I C 844/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 554,83 zł oraz 25.217,93 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 615. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 3/22), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 587/20, zasądzenie kwot 211.279,90 zł oraz 43.013,56 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 616. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1378/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 267.589,11 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 617. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 894/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 566/20), zasądzenie kwot 31.488,15 zł oraz 12.379,96 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 618. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.11.2022 r. (sygn. akt: II C 1152/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 269.646,01 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 619. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1849/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 30.473,17 zł oraz 12.673,49 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 620. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7096/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 82.842,07 zł oraz 27.570,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 621. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4216/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 193.560,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 622. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.11.2022 r. (sygn. akt: II C 218/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 227.753,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 623. wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 8.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1685/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 178.987,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 624. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9.11.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 596/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 1875/20, zasądzenie kwot 1.127,73 zł oraz 162.508 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 625. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 18787/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 184.924,18 zł oraz 28.262,68 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 626. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.11.2022 r. (sygn. akt: I C 939/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 224.637,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 627. wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt: I C 801/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 129.869,19 zł oraz 66.829 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 628. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt: 96.830,92 zł), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 96.830,92 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 629. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt: VIII GC 12/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 4.755,23 zl (jedna rata), wygrana w sprawie kredytu na działalność gospodarczą przedsiębiorcy
 630. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt: II C 1/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 135.929,86 zł oraz 36.820,79 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 631. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 54/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sadu I instancji (sygn. akt: XXV C 1905/20, zasądzenie kwot 73.088,85 zł oraz 35.584,02 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 632. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1332/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy, korzyść na poziomie 389.349 zł
 633. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt: I C 2022/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 56.988,67 zł oraz 13.137,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 634. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt: II C 643/21), pozwany Deutsche Bank S. A., zasądzenie kwoty 323.128,20 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 635. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt: XV C 2378/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 108.098,22 zł oraz 11.877,72 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 636. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7195/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 68.128,48 zł oraz 15.117,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 637. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 151/22), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy korzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 507/20, zasądzenie 114.824,30 zł, unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 638. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2204/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 88.890,94 zł oraz 43.259,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 639. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 7669/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 80.782,90 zł oraz 14.515,06 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 640. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: II C 203/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 265.808,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 641. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2886/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 173.051,45 zł oraz 10.079,09 EUR (unieważnienie całej umowy w euro w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 642. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17234/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 15.474,25 zł oraz 17.842,13 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 643. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt: XXV C 2560/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 244.581,80 zł oraz 110.388,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 644. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 829/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 112.982,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 645. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt: I C 758/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 391.256,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 646. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1710/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 580/21, zasądzenie kwoty 212.709,38 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 647. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.11.2022 r. (sygn. akt: II C 2185/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 212.705,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 648. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1261/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., utrzymanie w mocy korzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 1089/20, zasądzenie kwoty 237.547,43 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 649. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 17490/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 246.134,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 650. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 739/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny
 651. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8506/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 171.626,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 652. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 943/21), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku, wyrok prawomocny
 653. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt: II C 83/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 151.602,78 zł (łącznie)oraz 54.178,40 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 654. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 10353/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 61.213,66 zł oraz 103.468,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 655. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.11.2022 r. (sygn. akt: I C 489/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 193.859,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 656. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.11.2022 r. (sygn. akt: I C 389/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 288.338,13 zł oraz 108.388,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 657. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1824/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 52.707,63 zł
 658. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: IV C 2419/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 366.494,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 659. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1812/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny
 660. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11800/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 26.706,85 zł oraz 43.260,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 661. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.11.2022 r. (sygn. akt: I C 629/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 119.678,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 662. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 14140/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 492.935,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 663. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 13723/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 358.599,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 664. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt: II C 1552/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 214.191,97 zł oraz 22.415,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 665. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1962/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 117.902,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 666. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 6221/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 159.188,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 667. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt: I C 383/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 164.540 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 668. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1055/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 75.733,85  zł oraz 92.947,16 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 669. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: I C 1451/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 109.548,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 670. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: XII C 708/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 236.831,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 671. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: I C 184/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 82.466,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), łączna korzyść na poziomie 282.466,76 zł
 672. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 20245/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 124.747,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 673. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt: IV C 1316/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 487.354,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 674. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: II C 2495/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 384.148,23 zł oraz 60.799,99 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 675. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt:  XII C 1388/18), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 196.055,60 zł oraz 24.878,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 676. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1659/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., oddalenie w całości apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 29.10.2021 r., sygn. akt: I C 619/21, zasądzenie kwot 67.390,29 zł oraz 18.855,66 CHF), wyrok prawomocny
 677. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4559/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 91.178,55 zł oraz kwotę 113.615,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 678. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2022 r. (sygn. akt: XII C 760/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 111 673,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 679. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 10643/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 145.606,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 680. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4225/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 205.883,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 681. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1999/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 156.745,42 zł oraz 9.724,97 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 682. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 1.12.2022 r. (sygn. akt: I C 240/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 51.258,12 zł oraz 2.339,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 683. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII 3053/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 317.492,46 zł oraz 222.545,36 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 684. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2560/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 97.035,34 zł oraz 104.197,07 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 685. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 8425/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 96.664,18 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 686. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2.12.2022 r. (sygn. akt: XV C 293/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie łącznie kwoty 101.910,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 687. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2.12.2022 r. (sygn. akt: XV C 1254/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie łącznie kwoty 115.734,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 688. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1081/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 426.868,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 689. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.12.2022 r. (sygn. akt: II C 29/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 23.484,24 zł oraz 24.236,19 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 690. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 668/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 270/20, pozbawienie w całości tytułu wykonawczego i unieważnienie całej umowy, korzyść na poziomie ponad 250.000,00 zł), wyrok prawomocny
 691. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5.12.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 41/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., oddalenie apelacji banku, wyrok prawomocny
 692. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5.12.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 193/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji, sygn. akt XXVIII C 1137/21, unieważnienie całej umowy (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), wyrok prawomocny
 693. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.12.2022 r. (sygn. akt: III C 871/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 51.042,63 zł oraz 13.260,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 694. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1420/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji, sygn. akt II C 777/20, unieważnienie całej umowy (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), wyrok prawomocny
 695. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: V ACa 1161/22), pozwany Bank Millennium S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3741/21, zasądzenie kwoty 258.689,39 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 696. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: I C 2023/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 212.615,14 zł oraz 4.010,18 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 697. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: I  C  2377/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 116.211,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 698. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: XV  C 178/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 319.552,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 699. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2022 r. (sygn. akt: IV C 511/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 174.716,67 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 700. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 7796/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 343.388,27 zł
 701. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.12.2022 r. (sygn. akt: I  C  1190/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 304.584,35 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 702. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7.12.2022 r. (sygn. akt: II C 105/22), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 140.353,77 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 703. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.12.2022 r. (sygn. akt: II C 2408/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 321.516,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 704. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 9401/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 78.897,25 zł oraz 33.559,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 705. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5933/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 95.607,89 zł oraz 59.897,64 CHF (unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 706. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9707/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 208.986,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 707. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 1043/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 854/20, zasądzenie kwoty 92.622,55 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 708. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: II  C  1966/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 176.463,24 zł oraz 29.980,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 709. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 891/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 619.702,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 710. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 109/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: III C 389/20, zasądzenie kwoty 216.178,40 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 711. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2624/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwot 136.284,14 zł oraz 108.857,13 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 712. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: XV  C 1975/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 123.291,22 zł oraz 30.379,91 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 713. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 1051/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 121.331,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 714. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 685/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1453/18, zasądzenie kwot 152.895,11 zł oraz 1.045,90 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 715. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt: I C 2142/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 164.178,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 716. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt:  XII C 1724/18), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 145.980,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 717. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 3277/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 165.873,94 zł oraz 57.458,12 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 718. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.12.2022 r. (sygn. akt XV C 1975/20), pozwany Bank BPH S. A.,  zasądzenie kwoty 123.291,22 zł oraz 30.379,91 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 719. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1157/21), pozwany: ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji
 720. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 12301/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 178.527,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 721. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt: II C 397/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 516.999,35 zł oraz 149.551,16 CHF  (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 722. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 1991/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 232.400,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 723. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt: IV C 331/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 109.855,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 724. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1711/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 270.892,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 725. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: IV ACa 258/22), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 587/20, zasądzenie kwot 61.673,70 zł oraz 50.799,52 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 726. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 15888/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 28.607,92 zł oraz 7.751,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 727. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1697/20), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 31.408,51 zł oraz 68.525,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 728. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt:  I C 504/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwoty 154.437,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 729. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: II C 1875/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 69.747,53 zł oraz 20.385,38 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 730. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: II C 2479/19) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 269.268,26 zł oraz 75.775,99 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 731. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: II C 265/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 89.941,65 zł oraz 37.004,55 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 732. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 5420/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 70.037,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 733. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z    dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt: II C 2251/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 58.486,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 734. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1418/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 389.233,38 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 735. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.12.2022 r. (sygn. akt: I C 143/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 63.198,56 zł oraz 130.529,88 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 736. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 8998/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 152.416,47 zł oraz 8.805,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 737. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2022 r. (sygn. akt:  XXV C 232/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwot 147.434,92 zł oraz 7.381,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 738. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 61/22) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), oddalenie apelacji, wyrok prawomocny
 739. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 86/22) pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 1140/20, zasądzenie kwoty 148.435,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 740. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.12.2022 r. (sygn. akt: XV C 1314/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 49.127,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 741. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20.12.2022 r. (sygn. akt: I C 630/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 44.328,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 742. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.12.2022 r. (sygn. akt: XV C 1675/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 150.379,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 743. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 591/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 141/21, zasądzenie kwoty 46.819,66 zł oraz 30.896,33 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 744. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt:  I C 975/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwoty 93.635,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 745. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1646/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie łącznie kwot 168.384,26 zł oraz 28.754,38 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 746. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 1516/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 183.412, 56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 747. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 82/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 308.096,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 748. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 50721/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 344.427,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 749. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 142/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 705/20, zasądzenie kwot 234.499,58 zł oraz 13.330,00 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 750. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6613/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 57.202,71 zł oraz 20.405,88 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 751. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6919/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 11.944,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 752. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 1188/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1220/21, zasądzenie kwoty 117.805,83 zł unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 753. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 9426/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwot 375.876,62 zł oraz 461,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 754. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6002/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 604.393,05 zł oraz 1.209,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 755. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt: I C 780/20), pozwany Credit Agricole S. A. (dawna umowa Lukas Bank S. A.), zasądzenie kwoty 31.861,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 756. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.12.2022 r. (sygn. akt:  I C 159/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwoty 241.699,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 757. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 34/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 75.570,76 zł oraz 34.815,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 758. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1831/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 119.563,49 zł oraz 54.911,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 759. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23.12.2022 r. (sygn. akt: I C 868/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 331.507,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 760. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1226/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 43.783,32 zł oraz 25.777, 22 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 761. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1034/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 122.330,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 762. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.12.2022 r. (sygn. akt:  VI ACa 638/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 384/19), zasądzenie łącznie kwot 127.522,99 zł oraz 12.201,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 763. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: XII C 1046/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 159.209,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 764. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: II C 1995/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 79.780,58 zł oraz 32.388,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 765. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt:  I ACa 1551/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego), wyrok prawomocny
 766. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 702/22), pozwany Bank Millennium S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 4438/21, zasądzenie kwoty 113.683,23 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 767. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: I C 363/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 213.315,53 zł oraz 35.031,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 768. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1078/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 239.811,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 769. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 1133/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 25.149,83 zł oraz 41.752,18 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 770. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: I C 149/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 157.170,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 771. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: I ACa 363/22), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 633/21), zasądzenie kwoty 220.768,68 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 772. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: I C 1676/21) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 133.012,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 773. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt:  XXVIII C 2578/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwot 194.527,03 zł oraz 76.930,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 774. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3983/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 90.479,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 775. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9306/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 134.619,40 zł oraz 30.017,34 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 776. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt:  XII  C 1247/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S. A., zasądzenie kwoty 97.660,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 777. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 9164/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 293.523,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 778. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.12.2022 r. (sygn. akt: II C 1632/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 128.778,39 zł oraz 7.879,96 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 779. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.12.2022 r. (sygn. akt: I C 201/22) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 153.701,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 780. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.12.2022 r. (sygn. akt: II C 1532/20) pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 183.656,46 zł oraz 46.631,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 781. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.12.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 2462/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 176.028,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 782. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 19906/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 190.817,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 783. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.01.2023 r. (sygn. akt: II C 1922/20), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 12.777,00 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 784. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.01.2023 r. (sygn. akt: IV C 488/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), unieważnienie całej umowy
 785. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8044/22), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 244.948,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 786. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8408/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 274.993,44 zł oraz 78.669,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 787. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.01.2023 r. (sygn. akt: III C 227/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 227.030,60 zł oraz  670,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 788. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1031/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 1 098 583,01 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 789. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5.01.2023 r. (sygn. akt: I C 736/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwot 149.909,51 zł oraz 51.188,96 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 790. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 220/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku unieważniającego umowę kredytu w I instancji, unieważnienie całej umowy z uwzględnieniem zarzutu potrącenia wyrok prawomocny
 791. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 543/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXV C 2858/18), zasądzenie kwoty 126.440,86 zł, wyrok prawomocny
 792. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1435/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 274.830,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 793. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 327/18), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 344.510,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 794. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1729/20), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 256.927,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 795. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt: XXV C 3170/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 158.711,42 zł oraz 53.624,19 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 796. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 722/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 750/20, zasądzenie kwot 803,50 zł oraz 33.288,20 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 797. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7134/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 287.951,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 798. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: I   C 293/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 107.950,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 799. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4960/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 121.385,95 zł oraz 6.202,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 800. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9142/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 143.033,84 zł oraz 11.289,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 801. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 1942/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 98.891,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 802. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: II C 3735/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 55.664,23 zł oraz 35.939,64 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 803. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: II C 455/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 181.696,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 804. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 621/22), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1484/21, zasądzenie kwoty 171.613,52 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 805. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.01.2023 r. (sygn. akt: II C 917/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 15.090,87 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 806. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.01.2023 r. (sygn. akt: XII C 1006/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 245.991,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 807. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13.01.2023 r. (sygn. akt: XV C 1950/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 192.597,05 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 808. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.01.2023 r. (sygn. akt: II C 402/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 240.748,25 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 809. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt:  XXVIII C 6967/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 99.997,10 zł oraz 46.725,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 810. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1013/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwot 115.927,36 zł oraz 63.856,12 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 811. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3964/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 218.880,11 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 812. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10973/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie łącznie kwoty 139.704,29 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 813. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt: II C 623/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 163.312,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 814. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3412/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 49.887,50 zł oraz 16.427,27 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 815. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 17.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1719/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 231.188,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 816. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 1182/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 70.527,06 zł oraz 28.245,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 817. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9635/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 1 235.761,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 818. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9141/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 219.238,18 zł oraz 1.149,81 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 819. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1808/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 256.145,41 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 820. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19.01.2023 r. (sygn. akt: V ACa 985/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 178/21), zasądzenie kwoty 117.382,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 821. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.01.2023 r. (sygn. akt: IV C 855/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 151.918,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 822. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.01.2023 r. (sygn. akt: XII C 1206/20), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwot 184.968,87 zł oraz 93.195,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 823. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 537/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie częściowe w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 196/20) w zakresie zasądzenia kwoty 189.794,23 zł, wyrok prawomocny
 824. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z  dnia 23.01.2023 r. (sygn. akt: I C 2115/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 37.032,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 825. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 19910/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 85.116,09 zł oraz 22.017,24 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 826. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 23.01.2023 r. (sygn. akt: II C 1298/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 71.876,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 827. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23.01.2023 r. (sygn. akt: V ACa 969/22), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 525/22), zasądzenie kwoty 117.764,09 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny
 828. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.01.2023 r. (sygn. akt: I C 2520/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 179.318,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 829. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1549/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 219.492,19 zł oraz 76.323,67 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 830. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1970/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie częściowe w mocy wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt: XII C 835/20, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), korzyść na poziomie 81.476,26 zł, wyrok prawomocny
 831. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt: II 883/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 316.678,68 zł oraz 34.232,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 832. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9308/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 99.152,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 833. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt: I C 307/22), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 250.033,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 834. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt: I C 1005/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 14.065,94 zł oraz 106.658,47 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 835. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 921/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXVIII C 4389/21), zasądzenie kwot 87.713,54 zł oraz 30.946,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 836. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6997/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 31.8979,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 837. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3164/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 314.784,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 838. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27.01.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 14266/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 64.557,52 zł oraz 27.848,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 839. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 255/22), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 307/21), zasądzenie kwoty 175.387,50 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wyrok prawomocny
 840. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.01.2023 r. (sygn. akt: I C 2595/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 143.568,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 841. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt:  XXVIII C 9349/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 41.195,21 zł oraz 37.590,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 842. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5155/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 694.968,06 zł oraz 10.277,03 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 843. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt: II C 2293/21), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 171.144,12 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 844. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt:  II C 2725/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 254.239,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 845. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1654/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XII C 694/20), zasądzenie kwoty 118.325,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 846. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: II C 264/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 166.974,50 zł (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 847. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1308/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (I C 1201/19), (pozew przeciwko klientom kancelarii z tyt. wypowiedzenia umowy), całkowite oddalenie powództwa banku, korzyść na poziomie 189.155,19 zł (unieważnienie całej umowy), wyrok prawomocny
 848. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa 226/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 267/21, zasądzenie kwot 238.122,14 zł oraz 4.241,86 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 849. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 223/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sadu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3547/21, zasądzenie kwoty 87.439,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 850. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: XII C 1527/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 213.026,46zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 851. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: II C 97/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 185.042,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 852. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt: XII C 829/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 270.168,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 853. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1186/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 54.419,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 854. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.02.2023 r. (sygn. akt: III C 2940/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 41.195,21 zł oraz 37.590,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 855. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 15930/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 163 293,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 856. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1203/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 1.041.409,99 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 857. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 2.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1891/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 136.108,76 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 858. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3.02.2023 r. (sygn. akt: XV C 1939/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 131.054,81 zł oraz 37.431,20 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 859. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6.02.2023 r. (sygn. akt: I C 895/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 69.773,46 zł oraz 1.700,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 860. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11798/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 170.655,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 861. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5017/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 770.437,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 862. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.02.2023 r. (sygn. akt: XXV C 2925/18), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 159.893,59 zł oraz 29.141,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 863. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 286/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 992/20), zasądzenie kwoty 123.941,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 864. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1199/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 82.173,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 865. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1819/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 95.106,02 zł,
 866. wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: III C 512/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 222.238,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 867. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1965/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 276.740,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 868. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1012/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 149.788,90 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 869. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.02.2023 r. (sygn. akt: I C 2556/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 128.901,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 870. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1777/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 348.525,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 871. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1647/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 300.770,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 872. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1097/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 873. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1030/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XII C 36/20, zasądzenie kwoty 158.444,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 874. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.02.2023 r. (sygn. akt: II C 960/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 142.217,45 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 875. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XII C 1820/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 247.419,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 876. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XXV C 4259/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 246.299,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 877. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: I C 998/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 117.324,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 878. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII 6537/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 44.893,48 zł oraz 27.183,27 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 879. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1098/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 371.883,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 880. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16410/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 112.393,35 zł oraz 27.821,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 881. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 20162/22), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 100.819,41 zł oraz 105.867,15 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 882. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. (sygn. akt: XXV C 155/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 85.897,72 zł oraz 30.348,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 883. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14117/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 29.053,53 zł oraz 22.743,60 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 884. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5925/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 249.481,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 885. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.02.2023 r. (sygn. akt: I C 562/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 79.853,03 zł  oraz 45.475,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 886. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 397/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 104.558,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 887. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10718/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 47.285,54 zł oraz 26.790,49 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 888. wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 14.02.2023 r. (sygn. akt: I C 923/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 120.096,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 889. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt: II C 2200/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 170.888,61 zł oraz 7.747,29 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 890. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt: II C 972/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 47.747,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 891. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17289/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 326.136,25 zł oraz 50.765,45 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 892. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 471/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1610/20), zasądzenie kwoty 654.284,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 893. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: II C 696/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 67.981,63 zł oraz 41.083,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 894. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 13800/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 233.680,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 895. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11853/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 217.892,25 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 896. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: I C 506/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 552.251,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 897. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: I C 587/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 152.705,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 898. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2023 r. (sygn. akt: II C 1373/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 204.500,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 899. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9477/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 38.860,59 zł oraz 46.991,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 900. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1321/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt XII C 191/21) zasądzenie kwoty 69.613,15 CHF oraz 420.417,53 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 901. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIIII C 6885/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 242.808,45 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 902. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.02.2023 r. (sygn. akt: XII C 1129/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 196.310,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 903. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.02.2023 r. (sygn. akt: II C 898/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 314.677,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 904. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1144/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (XII C 1060/20), (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 905. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1554/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 114.163,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 906. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.02.2023 r. (sygn. akt: XXV C 2193/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 231.164,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 106.903,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 907. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7947/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 93.338,21 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 908. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2023 r. (sygn. akt: I C 2293/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 909. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.02.2023 r. (sygn. akt: I C 394/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 201.862,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 910. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2872/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 221.410,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 911. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23.02.2023 r. (sygn. akt: V ACa 477/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji w całości i  utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 828/19, zasądzenie kwoty 198.113,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 912. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIIIC 13814/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 264.407,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 913. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16987/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwot 68.258,44 zł oraz 91.836,52 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 914. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: XII C 20/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 240.362,75zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 915. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 572/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3297/21, zasądzenie kwoty 232.920,63 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 916. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 570/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 962/20, zasądzenie kwot 194.496,33 zł oraz 26.629,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 917. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: I C 1728/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 121.870,97 zł oraz 52.244,12 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 918. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: I C 663/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 73.643,12 zł oraz 18.939,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 919. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: III Ca 256/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XVIII C 718/21, zasądzenie kwoty 69.119,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 920. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6070/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 144.819,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 921. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17559/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 46.865,37 zł oraz 23.912,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 922. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 505/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 936/20, zasądzenie kwoty 122.244,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 923. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt: I ACa 947/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 1075/20, zasądzenie kwot 217.533,59 zł oraz 76.672,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 924. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt: I  ACa 2326/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 1071/20, zasądzenie kwot 127.375,38 zł oraz 39.949,85 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 925. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1407/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (XII C 671/21), (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 926. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1140/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 377/20, zasądzenie kwoty 157.434,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 927. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.03.2023 r. (sygn. akt: II C 915/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 244.008,72 zł (unieważnienie 2 całych umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 928. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 1.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 817/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., unieważnienie 2 umów kredytu w oparciu o teorię dwóch kondykcji
 929. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2.03.2023 r. (sygn. akt:  I ACa 1391/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 683/21, w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego i unieważnienia umowy), wyrok prawomocny
 930. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1.03.2023 r. (sygn. akt: I C 42/21) pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 96.838,99 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 931. wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 2.03.2023 r. (sygn. akt: I C 665/22), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 92.465,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 932. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 2.03.2023 r. (sygn. akt: VI Ca 1037/21), pozwany Bank BPH S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1087/18) i zasądzenie kwoty 40.072,13 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 933. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 4265/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 142.667,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 934. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1512/21), pozwany ING Bank Śląski S.A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 503/21), zasądzenie kwoty 120.637,11 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 935. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 421/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 980/19, zasądzenie kwoty 248.101,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 936. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7155/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 141.778,83 zł oraz 57.852,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 937. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1119/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 108.913,45 zł oraz 11.768,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 938. wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 7.03.2023 r. (sygn. akt: I C 495/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 164.775,23 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 939. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.03.2023 r. (sygn. akt: II C 323/22), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 145.516,75 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)
 940. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10718/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 55.559,44 zł oraz 36.257,34 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 941. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7995/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 211.484,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 942. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 291/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 249.700,73 zł oraz 129.358,37 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 943. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1341/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 226.995,43 zł oraz 27.156,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 944. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: II C 2274/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 44.227,78 zł oraz 19.906,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 945. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1880/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 138.927,45 zł oraz 1.964,12 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 946. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 19428/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 151.049,54 zł oraz 14.595,24 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 947. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: I C 126/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 45.607,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 948. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: I C 2056/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 79.615,83 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 949. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1276/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 227.613,05 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 950. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: II C 300/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 26.419,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 951. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: II C 432/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 134.815,27 zł oraz 43.927,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 952. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1221/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 55.785,99 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 953. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8816/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 266.985,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 954. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1760/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 149.790,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 955. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.03.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 91/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 4956/21, zasądzenie kwot 65.881,05 zł oraz 26.712,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 956. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5126/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 178.499,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 957. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8941/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 56.372,21 zł oraz 58.581,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 958. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: V ACa 1727/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, oddalenie apelacji banku w całości, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji oraz uwzględnienie apelacji powoda w zakresie zarzutu zatrzymania i zmiana wyroku sąd I instancji w tym zakresie (sygn. akt: XXVIII C 1603/21, zasądzenie kwot 53.856,06 zł oraz 15.652,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 959. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2182/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwot 109.835,80 zł oraz 44.393,44 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 960. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9769/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 61.795,38 zł oraz 46.012,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 961. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 854/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 257.141,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 962. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1242/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 285.649,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 963. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: IV C 387/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 83.804,98 zł oraz 28.021,01 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 964. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1271/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 381.038,82 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 965. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 2328/18), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 161.693,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 966. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: I C 198/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 256.390,34 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 967. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 857/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 179.520,58 zł oraz 132.058,68 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 968. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 694/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 153.961,49 zł oraz 93.254,12 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 969. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1336/22), pozwany Bank BPH S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XV C 241/19) i zasądzenie kwoty 227.131,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 970. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 967/22), pozwany Bank Millennium S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 6775/21, zasądzenie kwoty 260.168,56 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 971. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6037/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 187.560,11 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 972. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1651/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 46.585,63 zł oraz 61.662,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 973. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: I C 860/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 57.782,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 974. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7161/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwot 348.252,45 zł oraz 100,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 975. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1102/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwot 123.004,54 zł oraz 85.550,08 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 976. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: I C 411/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 273.403,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 977. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16323/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 168.329,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 978. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1017/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 247.760,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 979. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5132/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 111.068,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 980. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4331/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 14.191,33 zł oraz 267.816,27 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 981. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1087/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 47.837,51 zł oraz 34.686,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 982. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8909/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 213.757,20 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 983. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.03.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 423/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 418.400,21 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 984. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 616/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 47.297,37 zł oraz 37.042,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 985. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5063/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 179.350,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 986. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.03.2023 r. (sygn. akt: I C 238/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 375.131,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 987. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1465/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 189.667,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 988. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 70921/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 135.729,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 989. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 1786/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 196.750,70 zł oraz 425,49 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 990. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.03.2023 r. (sygn. akt: I C 787/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 381.778,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 991. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7736/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 422.786,94 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 992. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1569/22), pozwany Bank BPH S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt XV C 416/21) zasądzenie kwoty 102.822,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 993. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.03.2023 r. (sygn. akt: II C 2467/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 429.139,01 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 994. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.03.2023 r. (sygn. akt: I C 3682/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 580.419,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 995. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13521/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwot 258.941,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 996. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.03.2023 r. (sygn. akt: XV C 1780/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 39.687,41 zł oraz 29.932,31 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 997. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10863/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 94.987,97 zł oraz 42.551,29 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 998. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: I C 220/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 149.089,98  zł oraz 1.718,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 999. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18178/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 37.707,73 zł oraz 7.773,37 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1000. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1087/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 222.032,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1001. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 19935/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 186.339,84 zł (unieważnienie 2 umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1002. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1849/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie łącznie kwoty 273.986,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1003. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: II C 2040/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 399.572,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1004. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1207/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 393.946,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1005. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 237/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 65.302,83 zł oraz 8.849,72 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1006. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9273/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 67.707,48 zł oraz 35.081,98 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1007. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt: I C 2219/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 84.821,81 zł oraz 20.168,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1008. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1408/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 54.156,57 zł oraz 30.621,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1009. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.03.2023 r. (sygn. akt: I C 340/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 139.175,09 zł oraz 105.944,35 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1010. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1146/22), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 559/21) i zasądzenie łacznie kwoty 113.601,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1011. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.03.2023 r. (sygn. akt: V ACa 1725/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 6679/21, zasądzenie kwot 200.242,12 zł oraz 12.563,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1012. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1104/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 2401/20, zasądzenie kwot 105.096,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1013. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1319/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 342.641,75 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1014. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: IV C 833/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 217.414,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1015. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1141/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 202.088,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1016. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6547/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 83.073,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1017. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 2779/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 226.568,82 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1018. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3035/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie łącznie kwoty 509.291,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1019. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14672/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 233.656,74 zł oraz 17.323,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1020. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18599/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 105.731,53 zł oraz 193.720,75 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1021. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17776/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwoty 122.102,95 zł oraz 75.307,08 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1022. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2023 r. (sygn. akt: XXV C 3215/19) pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 108.542,20 zł oraz 77.913,55 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1023. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10068/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 104.573,10 zł oraz 91.459,55 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1024. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16121/22) pozwany DNB Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 498.889,68 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1025. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.03.2023 r. (sygn. akt: XII C 1508/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 193.317,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1026. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13650/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 79.622,68 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1027. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: I C 2058/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 556.425,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1028. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 3189/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 79.802,62 zł oraz 16.431,32 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1029. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10985/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 41.456,38 zł oraz 19.039,53 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1030. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: V ACa 287/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 3023/21, zasądzenie kwoty 205.389,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1031. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: II C 629/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1032. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10992/21) pozwany Santander Bank Polska S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1033. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 1377/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 77.819,77 zł oraz 9.626,05 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1034. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: I C 1364/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 145.028,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1035. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8971/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 251.064,06 zł oraz 2.973,40 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1036. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: IV C 1134/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 90.515,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1037. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9071/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 300.817,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1038. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: I C 2364/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 147.902,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1039. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: II C 143/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 390.324,73 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1040. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: I ACa 808/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, uwzględnienie apelacji Powoda co do zasądzenia dalszej kwoty 32.075,65 zł i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji w pozostałej części (sygn. akt: XII C 857/20, zasądzenie kwoty 111.157,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1041. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2758/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 34.345,65 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1042. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: IV C 580/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 292.274,69 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1043. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: II C 1843/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 327.809,02 zł oraz 111,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1044. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: IV C 2625/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 153.010,42 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1045. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt: II C 2085/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 84.425,08 zł oraz 50.299,27 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1046. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4056/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 161.830,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1047. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.04.2023 r. (sygn. akt: XXV C 4222/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 365.347,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1048. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 3.04.2023 r. (sygn. akt: I C 836/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie łącznie kwoty 155.870,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1049. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 668/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji w pozostałej części (sygn. akt: I C 557/20, zasądzenie kwoty 177.052,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1050. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.04.2023 r. (sygn. akt: II C 1577/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 2.776,49 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)
 1051. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.04.2023 r. (sygn. akt: II C 2385/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 268.951,85 zł (unieważnienie umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1052. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 920/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 106.774,39 zł oraz 9.791,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1053. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 04.04.2023 r. (sygn. akt: II C 1898/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 164.515,31 zł oraz 30.774,84 CHF(unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1054. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.04.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 369/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (XXVIII C 406/21, zasądzenie kwot 56.174,05 zł oraz 18.160,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1055. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5.04.2023 r. (sygn. akt: I C 558/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 195.531,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1056. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11000/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 95.910,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1057. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5.04.2023 r. (sygn. akt: I C 561/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 465.168,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1058. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4041/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 119.186,03 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1059. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2474/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XII C 351/21, zasądzenie kwot 89.703,42 zł oraz 22.662,15 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1060. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5705/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 92.274,22 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1061. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 803/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 513.503,56 zł (unieważnienie umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1062. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16294/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 123.003,49 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1063. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16472/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 129.597,57 zł oraz 47.760,23 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1064. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 1681/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 66.952,35  zł oraz 55.936,89 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1065. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12.04.2023 r. (sygn. akt: V ACa 391/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (zasądzenie kwot 135.828,47 zł oraz 37.807,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1066. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 297/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 145.945,33 zł oraz 118.972,98 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1067. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.04.2023 r. (sygn. akt: IV C 673/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 123.567,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1068. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13604/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 57.560,64 zł oraz 38.275,75 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1069. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.04.2023 r. (sygn. akt: I C 571/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 301.397,86 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1070. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: II C 2498/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 139.235,67 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1071. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 1058/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 368.868,66 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1072. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 426/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 342.556,16 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1073. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1756/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 57.417,14 zł oraz 18.055,94 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1074. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1398/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 152.275,06 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1075. wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1057/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 98.694,18 zł oraz 6.645,51 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1076. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: IV C 2271/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 367.142,62 zł oraz 2.119,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1077. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11367/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 304.487,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1078. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 1036/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn.. akt: XXV C 3219/20, zasądzenie kwoty 232.227,56 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1079. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1344/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 99.118,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1080. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 1063/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 137.647,45 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1081. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: II C 1035/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 219.553,10 zł oraz 4.240,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1082. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt: III C 2113/20), pozwany Bank Handlowy w Warszawie S. A., zasądzenie kwoty 443.099,64 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1083. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 19622/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 348.371,09 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1084. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.04.2023 r. (sygn. akt: II C 1576/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 164.046,41 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1085. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18476/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 28.583,53 zł oraz 46.601,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1086. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2699/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 145.749,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1087. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18.04.2023 r. (sygn. akt: I C 568/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 49.165,30 zł oraz 50.080,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1088. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 615/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 69.745,20 zł oraz 21.138,26 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1089. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2809/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 355.104,89 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1090. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3344/22), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 113.343,53 zł oraz 55.653,53 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1091. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3367/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 206.631,00 zł (unieważnienie obu umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1092. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.04.2023 r. (sygn. akt: V ACa 643/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (II C 3725/20, zasądzenie kwoty 317.713,57 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1093. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.04.2023 r. (sygn. akt: I C 2288/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 252.684,74 zł oraz 42.507,05 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1094. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9586/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 138.194,80 zł oraz 320.694,14 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1095. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9386/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 216.471,21 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1096. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.02.2023 r. (sygn. akt: V ACa 667/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 2089/20) zasądzenie kwot 20.517,67 zł oraz 26.107,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1097. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5419/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 69.995,27 zł oraz 35.292,95 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1098. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11844/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 152.682,87 zł oraz 13.067,87 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1099. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 83/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 179 159,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1100. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.04.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 428/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji (XXV C 2014/20) i zasądzenie kwoty 389.901,93 zł, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1101. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11067/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 328.149,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1102. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: II C 1120/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 458.737,47 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1103. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 898/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt XXVIII C 4664/21 zasądzenie kwoty 107.860,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1104. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7214/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 398.871,94 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1105. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: XXVII C 3010/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 5.760,20 zł oraz 38.714,78 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1106. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: II C 488/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 169.295,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1107. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 275/23), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 876/18) zasądzenie kwoty 276.552,32 zł oraz 16.248,69 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1108. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2023 r. (sygn. akt: I C 90/19), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 327.561,27 zł oraz 4.700,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1109. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 25.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1391/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 342.879,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1110. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 553/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 347.243,05 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1111. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1158/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 452.430,92 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1112. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5123/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 505.911,06 zł oraz 116.173,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1113. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1224/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 133.346,52 zł (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1114. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt: V Ca 2163/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji Banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: II C 560/19 zasądzenie kwoty 63.689,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1115. wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt: I C 693/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 113.884,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1116. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 591/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 341.810,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1117. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 1468/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie częściowe apelacji Banku i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 2403/21), wyrok prawomocny
 1118. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9436/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 196.637,29 zł (unieważnienie trzech umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1119. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: II C 998/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 221.858,53 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1120. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: I C 432/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 211.461,35 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1121. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1452/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 95.891,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1122. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: I C 2686/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 120.112,22 zł oraz 46.008,16 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1123. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: I C 1599/20), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1124. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 470/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 64/20, zasądzenie kwot 91.427,77 zł oraz 53.146,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1125. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: I C 115/23), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 246.807,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1126. wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: XII C 11/23), pozwany: Bank BPH S. A., pozew Banku o  korzystanie z kapitału, oddalenie w całości powództwa Banku o  wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, korzyść w łącznej wysokości 41.358,06 zł
 1127. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: I ACa 734/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 1123/19, zasądzenie kwot 1.365.037,65 zł oraz 55.910,39 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1128. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 970/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 4972/21, zasądzenie kwoty 458.966 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1129. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2433/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwot 189.811,18 zł oraz 21.846,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1130. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: I C 982/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 151.295,09 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1131. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: XVI C 766/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 68.965,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1132. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7725/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 130.399,93 zł oraz 216,05 CHF (unieważnienie trzech umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1133. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 04.05.2023 r. (sygn. akt: II C 307/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1134. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7094/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 78.669,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1135. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.05.2023 r. (sygn. akt: XXV C 3543/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 291.259,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1136. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8620/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 287.724,34 zł oraz 287.994,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1137. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.05.2023 r. (sygn. akt: II C 1551/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 23.201,37 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 1138. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 09.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1714/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 260.896,85 zł oraz 20.921,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1139. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16241/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 618.704,38 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1140. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5186/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 135.487,63 zł oraz 55.043,22 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1141. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10.05.2023 r. (sygn. akt: XV C 559/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 42.176,36 zł oraz 29.149,29 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1142. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10630/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 197.509,29 zł oraz 53.549,75 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1143. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 748/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 1553/20) zasądzenie kwoty 225.035,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1144. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: II C 1243/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 168.624,84 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1145. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1853/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 478.818,46 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1146. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1722/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 125.408,24 zł oraz 46.082,74 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1147. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 323/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 180.900,55 zł oraz 12.468,48 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1148. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2007/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 110.164,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1149. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2023 r. (sygn. akt: II C 3807/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 471.457,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1150. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6078/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 97.231,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1151. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 20070/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 481.181,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1152. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12.05.2023 r. (sygn. akt: XV C 73/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 68.055,05 zł oraz 37.890 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1153. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2081/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 132.391,40 zł oraz 50.002,00 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1154. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 12.05.2023 r. (sygn. akt: I C 643/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 74.424,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1155. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 1845/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 119.377,76 zł oraz 17.347,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1156. wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: I C 485/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 197.512,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1157. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 773/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 395/21, zasądzenie kwot 181.941,58 zł oraz 34.689,64 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1158. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 1158/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1159. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13857/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 142.188,07 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1160. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15.05.2023 r. (sygn. akt: XIII C 641/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 410.224,73 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1161. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: II C 2245/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 41.580,43 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1162. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2656/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 450.393,31 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1163. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13388/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 391.487,22 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1164. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: IV C 995/22), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 112.099,52 zł oraz 85.921,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1165. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: II C 239/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 143.742,01 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1166. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt I ACa 424/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku w całości oraz uwzględnienie apelacji Powoda w całości – zasądzenie dalszej kwoty 32.242,30 zł, wyrok prawomocny
 1167. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5581/23), pozwany Getin Noble Bank S. A., unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1168. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9075/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 994.462,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1169. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 673/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 177/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 243.558,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1170. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt: XV C 1156/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 103.825,47 zł oraz 82.809,90 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1171. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt: II C 2359/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 255.989,74 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1172. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.05.2023 r. (sygn. akt: II C 326/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 65.690,07 zł oraz 19.816,39 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1173. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1393/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 229.017,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1174. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1441/21), pozwany ING Bank Śląski S.A., oddalenie w całości apelacji banku i uwzględnienie apelacji Powoda; zmiana wyroku Sądu I instancji (sygn. akt: I C 843/20) poprzez zasądzenie dalszej kwoty, tj. łącznie zasądzenie 93.874,31 zł oraz 82.575,30 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1175. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 18.05.2023 r. (sygn. akt: III C 2138/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 169.667,77 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1176. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13340/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 145.839,09 zł oraz 52.959,73 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1177. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1197/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 260.925,58 zł oraz 75.883,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1178. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: IV C 2142/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 331.602,61 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1179. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1169/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 194.064,99 zł oraz 219.042,03 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1180. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: I C 85/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 138.550,54 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1181. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 1001/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 137.903,50 zł z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1182. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5575/23), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 149.405,61 zł oraz 12.030 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1183. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 10746/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwot 158.226,31 zł oraz 19.698,93 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1184. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 10537/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 309.395,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1185. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt: II C 3912/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 92.955,44 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1186. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2023 r. (sygn. akt: XXV C 2374/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 84.971,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1187. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14073/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie łącznie kwoty 427.011,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1188. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8612/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 26.711,17 zł oraz 18.566,91 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1189. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1396/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 139.601,45 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1190. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5582/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 183.166,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1191. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 612/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 257.939,29  zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1192. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.05.2023 r. (sygn. akt: II C 1090/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 98.316,11 zł oraz 27.859,28 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1193. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.05.2023 r. (sygn. akt: V ACa 542/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 6057/21, zasądzenie kwoty 26.446,90 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia), wyrok prawomocny
 1194. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 773/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 199.993,50 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1195. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 342/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 216.530,48 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1196. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2510/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1481/21, zasądzenie kwoty 47.309,26 zł oraz 31.048,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1197. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4538/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 258 202,68 zł oraz 2.500,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1198. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2431/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 104.385,94 zł oraz 39.298,53 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1199. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1149/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji Banku i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 143/21, zasądzenie kwoty 208.266,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1200. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4667/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 146.418,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1201. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: XXV C 156/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 407.613,67 zł oraz 23.277,37 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1202. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 1813/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 231.324,59 zł oraz 22.431,27 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1203. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17187/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 63.181,95 zł oraz 14.195,47 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1204. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5414/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 185.089,10 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1205. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 1604/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 97.996,73 zł oraz 47.799,73 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1206. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14460/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 72.143,79 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1207. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1569/18), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 233.248,84  zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1208. wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1639/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1209. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1060/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 1324/21, zasądzenie kwot 87.595,52 zł i 74.083,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1210. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1744/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 370.223,79 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1211. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 559/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie częściowe apelacji Banku i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 102/21, zasądzenie kwot 78.237,59 zł oraz 17.883,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1212. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 652/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie częściowe apelacji Banku i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XXV C 157/21, zasądzenie kwoty 211.007,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1213. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6791/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 69.842,32 zł oraz 35.489,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1214. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6180/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 205.486,08 zł oraz 50,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1215. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt: II C 2508/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 153.077,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1216. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt: I C 400/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 92.668,04 zł oraz 28.241,28 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1217. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1948/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 212.906,27 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1218. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1036/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 134.184,28 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1219. wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: I C 448/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 195.434,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1220. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: XII C 1/23), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 60.170,98 zł oraz 19.385,70 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1221. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 138/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 181.905,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1222. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2935/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.799,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1223. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1157/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XII C 1095/21, zasądzenie kwot 144.754,87 zł i 44.826,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1224. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1214/17), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 129.374,75 zł oraz 50.932,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1225. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: I C 2974/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 162.441,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1226. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: III C 2014/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 108.105,65 zł oraz 55.913,09 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1227. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1278/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w  całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1061/20, zasądzenie kwoty 145.490,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1228. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10495/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 361.716,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1229. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: II C 1612/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 132.430,15 zł oraz 112.906,36 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1230. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6444/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 245.232,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1231. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: I ACa 837/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 161/20, zasądzenie kwoty 215.340,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1232. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: II C 2730/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 132.430,15 zł oraz 112.906,36 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1233. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: II C 1619/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 91.379,60 zł oraz 35.073,98 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1234. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6616/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 115.298,82 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1235. wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: VI GC 82/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 302.871,99 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 1236. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 1134/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 189.695,63 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1237. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: I C 1836/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie łącznie kwoty 157.376,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1238. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt: III C 285/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 74.877,11 zł oraz 87.497,04 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1239. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: II C 51/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 383.840,52 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1240. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 312/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 148.569,09 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1241. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: V ACa 495/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., oddalenie częściowe apelacji Banku i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia (zasądzenie kwot 76.943,92 zł oraz 12.650 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1242. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5008/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 308.845,73 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1243. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: II C 2125/21), pozwany mBank S. A., (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 1244. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 141777/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 126.040,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1245. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1659/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 130.881,71 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1246. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 830/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 142.613,44 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1247. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1.06.2023 r. (sygn. akt: I C 31/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 130.284,10 zł oraz 255.101,01 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1248. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2023 r. (sygn. akt: I C 191/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 313.752,18 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1249. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 958/18), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 137.575,41 zł oraz 28.970,98 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1250. wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2.06.2023 r. (sygn. akt: I C 339/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 160.950,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1251. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 2.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1107/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 67.874,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 1252. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 427/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 184.824,62  zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1253. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8970/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 190.792,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1254. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5.06.2023 r. (sygn. akt: I C 920/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 148.048,29 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1255. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 552/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwoty 245.451,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1256. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 281/23), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powoda poprzez eliminację prawa zatrzymania i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XXV C 162/22, zasądzenie kwoty 184.633,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1257. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5.06.2023 r. (sygn. akt: II C 518/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 187.537,24 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1258. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: XV C 1440/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwoty 94.950,25 zł oraz 17.794,24 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1259. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 1888/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 782.657,50 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1260. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: XXV C 1701/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 147.655,28 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1261. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 1060/19), pozwany Santander Bank Polska S. A., (unieważnienie jednej całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1262. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2023 r. (sygn. akt: XVI C 2324/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 41.455,03 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1263. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: I C 319/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.078,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda)
 1264. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 1827/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 119.682,68 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1265. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.06.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 124/20), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 196.418,60 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1266. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7400/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 45.569,38 zł oraz 31.087,54 EUR (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1267. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17554/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 81.066,13 zł oraz 44.369,88 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1268. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.06.2023 r. (sygn. akt: I C 2287/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 1.128,26 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1269. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10672/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 89.848,10 zł oraz 66.398,38 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1270. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5697/23), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 106.358,82 zł oraz 127.483,73 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1271. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13249/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 88.047,46 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1272. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1550/19), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 214.383,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1273. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: I C 223/23), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie łącznie kwoty 43.632,16 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1274. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18313/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 528.167,20 zł oraz 66.040,59 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1275. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3699/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 203.758,06 zł oraz 34.610,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1276. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 600/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 122.108,03 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1277. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 907/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 275.329,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1278. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: I C 646/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 144.334,77 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1279. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 298/23), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 41.790,14 zł oraz 27.064,66 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1280. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13672/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 193.644,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1281. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt: XIII C 803/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 119.310,45 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1282. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt: I C 713/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 374.763,94 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1283. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5393/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 7.074,16 zł oraz 163.656,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1284. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt: III C 544/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 89.099,79 zł oraz 24.023,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1285. wyrok Sądu Okręgowego we Bydgoszczy z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt: I C 339/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 245.538,81 zł oraz 59.737,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1286. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3629/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwot 140.766,13 zł oraz 3.033,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1287. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1866/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji w zakresie nieważności umowy (sygn. akt: XII C 625/20, zasądzenie kwot 52.109,67 zł oraz 11.557,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1288. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13213/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 189.820,37 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1289. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11898/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 338.575,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1290. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 845/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powodów i zmiana wyroku sądu I  instancji w zakresie żądania głównego – zasądzenie kwoty 84.273,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1291. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: II C 672/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 1.038,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1292. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: III C 852/18), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 90.663,92 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1293. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13723/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 140.343,01 zł oraz 74.225,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1294. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1173/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 176.758,23 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1295. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 839/22), pozwany mBank S. A., uwzględnienie apelacji Powodów i zmiana wyroku sądu I  instancji w zakresie żądania głównego – zasądzenie kwoty 119.022,91 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1296. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1836/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 192.241,65 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1297. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt: I C 667/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 236.274,04 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1298. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 453/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 272.033,27 zł oraz 7.487,47 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1299. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7738/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 107.738,62 zł oraz 43.168,31 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1300. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: III C 3585/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 103.221,24 zł oraz 92.339,36 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1301. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1483/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i utrzymanie wyroku sądu I instancji (XII C 782/21, zasądzenie kwot 173.579,09 zł oraz 62.208,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1302. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5060/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 69.762,78 zł oraz 157.250,05 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1303. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18411/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 109.979,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1304. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1906/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1645/19, zasądzenie kwot 194.337,96 zł oraz 15.452,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1305. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1243/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku i  utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1417/21, zasądzenie kwoty 195.766,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1306. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 454/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 791/19, zasądzenie kwoty 127.149,86 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1307. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.06.2023 r. (sygn. akt: I C 464/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 133.866,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1308. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 694/18), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 202.148,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1309. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5882/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 123.115,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1310. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6810/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 172.551,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1311. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1142/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 245.126,90 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1312. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16297/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwoty 229.372,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1313. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10738/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 739.596,17 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1314. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt: II C 2054/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 495.448,71 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1315. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt: III C 280/23), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 212.418,00 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1316. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt I ACa 1892/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku oraz utrzymanie zasadniczo wyroku sądu I instancji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia (sygn. akt: XII C 408/20, zasądzenie kwoty 281.836,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1317. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1101/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 237.095,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1318. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 698/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., utrzymanie zasadniczo wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: XXVIII C 1671/21, zasądzenie kwot 73.726,06 zł oraz 37.113,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1319. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt: II C 881/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 205.094,99 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1320. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1012/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i  utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1829/20, zasądzenie kwoty 1.317.492,97 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1321. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 1112/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 346.776,41 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1322. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt: I C 593/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 220.623,63 zł oraz 45.422,54 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1323. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22.06.2023 r. (sygn. akt I A Ca 568/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., utrzymanie zasadniczo wyroku sądu I instancji w zakresie nieważności umowy (sygn. akt: I C 1087/21, zasądzenie kwoty 73.808,33 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1324. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2023 r. (sygn. akt: IV C 603/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 431.177,46 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1325. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.06.2023 r. (sygn. akt: I C 951/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 232.504,85 zł oraz 152.004,83 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1326. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1252/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 117.776,59 zł oraz 30.184,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1327. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 26.06.2023 r. (sygn. akt: XIV C 893/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 68.667,84 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji, z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1328. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.06.2023 r. (sygn. akt: I C 886/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 158.887,56 zł oraz 29.820,82 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1329. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.06.2023 r. (sygn. akt: I C 2493/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 139.202,52 zł oraz 32.585,00 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1330. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.06.2023 r. (sygn. akt: III C 3026/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 177.885,53 zł oraz 17.858,67 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1331. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 998/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości i  utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XII C 164/21, zasądzenie kwot 148.654,24 zł oraz 25.192,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1332. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 957/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powodów i  zmiana wyroku sądu I  instancji poprzez zasądzenie łącznie kwot 180.566,32 zł oraz 96.238,44 CHF (unieważnienie dwóch całych umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1333. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14410/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 109.265,19 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1334. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt: II C 620/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 51.825,82 zł oraz 37.619,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1335. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18769/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 149.583,68 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1336. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: V ACa 764/22), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 5902/21, zasądzenie kwot 44.632,65 zł oraz 92.321,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1337. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1077/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 284.577,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1338. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13270/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 141.622,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1339. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11856/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 178.904,28 zł oraz 6.240,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1340. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1101/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 112.136,85 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1341. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: I C 668/22), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 129.828,18 zł oraz 44.689,89 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1342. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 8426/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwot 112.321,08 CHF oraz 73.002,82 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1343. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 1054/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XXVIII C 771/21, zasądzenie kwoty 273.687,22 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1344. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 1096/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 133.747,87 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1345. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1818/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 791/19, zasądzenie kwot 309.028,16 zł oraz 11.025,74 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1346. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: V ACa 219/23), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I  instancji (sygn. akt IV C 1316/20, zasądzenie kwoty 487.354,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1347. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1064/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 94.815,00 zł oraz 36.290,63 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1348. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: II C 2289/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 326.002,09 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1349. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 12540/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 90.150,38 zł oraz 30.233,17 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1350. wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1010/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 234.467,08 zł oraz 57.286,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1351. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13507/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 343.696,14 zł oraz 3.250,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1352. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt I ACa 1292/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., oddalenie apelacji banku w całości oraz utrzymanie wyroku sądu I instancji (sygn. akt: I C 2516/21 zasądzenie kwoty 172.839,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1353. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z  dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1768/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 2.655,67 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1354. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: XII C 1528/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.593,23 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)
 1355. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: I C 361/22), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 191.629,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1356. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: V ACa 1234/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 1663/21, zasądzenie kwot 62.268,33 zł oraz 33.218,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1357. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2901/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 141.652,19 zł oraz 46.501,64 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1358. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: I C 1358/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie łącznie kwot 78.210,29 zł oraz 10.719,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1359. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5253/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 160.077,17 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1360. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4091/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 59.174,05 zł oraz 44.233,19 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1361. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5738/23), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 383.307,86 zł oraz 37.016,14 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1362. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1169/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 172.353,04 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1363. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I C 880/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 240.474,30 zł oraz 65.941,73 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1364. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6321/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 315.668,38 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1365. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I C 232/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 103.163,36 zł oraz 27.505,53 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1366. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18370/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 126.476,09 zł oraz 29.450,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1367. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1483/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 85.069,65 zł oraz 17.087,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1368. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1183/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, zmiana częściowa wyroku sądu I instancji poprzez unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji oraz zasądzenie kwoty 119.971,96 zł (sygn. akt Sądu I instancji: XII C 924/21, zasądzenie kwoty 37.705,80 zł (unieważnienie samych klauzul niedozwolonych)), wyrok prawomocny
 1369. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2824/22), pozwany Bank Millennium S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 1258/21, zasądzenie łącznie kwot 64.121,11 zł oraz 47.071,97 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1370. wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 4.07.2023 r. (sygn. akt: II C 682/22), pozwany ING Bank Śląski S. A., unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
 1371. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5684/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 113.113,38 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1372. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5.07.2023 r. (sygn. akt: I C 347/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 120.744,99 zł oraz 9.572,11 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1373. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5.07.2023 r. (sygn. akt: I C 426/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 63.393,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1374. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1509/21), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 219.984,89 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1375. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1143/22), pozwany mBank S. A., oddalenie częściowe apelacji Banku, utrzymanie wyroku sądu I instancji (sygn. akt Sądu I instancji: I C 2058/20, zasądzenie kwot 197.343,17 zł oraz 41.284,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1376. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1896/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie częściowe apelacji Banku, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1106/19, zasądzenie kwoty 303.246,08 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1377. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.07.2023 r. (sygn. akt: II C 669/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 222.631,06 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1378. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.07.2023 r. (sygn. akt: II C 285/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 66.117.01 zł oraz 16.976,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1379. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7.07.2023 r. (sygn. akt I C 1930/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 158.498,01 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1380. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 15391/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 280.189,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1381. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7948/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 111.106,26 zł oraz 58.823,33 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1382. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6727/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwot 24.259,42 zł oraz 13.721,68 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1383. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2786/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powoda w zakresie kosztów procesu, utrzymanie wyroku sądu I instancji (sygn. akt Sądu I instancji: II C 2579/20, zasądzenie kwoty 113.324,49 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1384. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 18487/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 96.179,94 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1385. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1907/22), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., uwzględnienie apelacji Powódki i zmiana niekorzystnego wyroku sądu I instancji poprzez zasądzenie kwot 212.369,18 zł oraz 14.198,00 CHF, unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1386. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XII C 1106/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 451.183,17 zł oraz 19.624,87 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1387. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9988/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 64.489,67 zł oraz 40.944,61 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1388. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2023 r. (sygn. akt: I C 217/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 259.801,53 zł oraz 9.101,73 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1389. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1477/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 20.439,11 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 1390. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2571/23), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 134.476,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1391. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 967/21) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 92.374,16 zł oraz 54.516,38 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1392. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 12.07.2023 r. (sygn. akt: III C 459/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 598.697,26 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1393. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt: II C 913/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 83.573,79 zł oraz 43.039,54 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1394. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt: I C 208/22), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 103.381,21 zł oraz 18.791,80 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1395. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt: IV C 669/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 197.066,30 zł oraz 75.658,24 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1396. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt: XXV C 1688/20), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 196.247,18 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1397. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17890/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 139.196,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1398. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.07.2023 r. (sygn. akt: I C 237/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 117.183,38 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1399. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 875/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powoda, zmiana wyroku sądu I instancji poprzez zasądzenie kwoty 120.358,61 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1400. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 360/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, oddalenie częściowe apelacji Pozwanego, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 5764/21, zasądzenie łącznie kwoty 314.500 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1401. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 14.07.2023 r. (sygn. akt: I C 210/23), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 273.705,80 zł oraz 887,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1402. wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 14.07.2023 r. (sygn. akt: I C 417/21), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 172.069,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1403. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.07.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 562/22), pozwany Getin Noble Bank S. A., oddalenie częściowo apelacji Banku, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt. XXV C 3882/20), wyrok prawomocny
 1404. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.07.2023 r. (sygn. akt: XII C 1265/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 101.104,25 zł oraz 25.618,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1405. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 860/22), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XXIV C 825/20, zasądzenie kwot 103.112,46 zł oraz 22.170,03 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1406. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 905/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 404/21, zasądzenie kwot 72.689,96 zł oraz 17.352,15 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1407. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 18.07.2023 r. (sygn. akt: I C 212/23), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 277.475,31 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1408. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.07.2023 r. (sygn. akt: V ACa 650/22), pozwany Raiffeisen Bank International AG, oddalenie apelacji Pozwanego w całości, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: IV C 2371/20, zasądzenie kwoty 251.901,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1409. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: I C 220/23), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 276.158,09 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1410. wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: XII GC 660/23), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 7.123,82 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1411. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: VI ACa 1144/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: XXV C 1920/20, zasądzenie kwot 431.051,22 zł oraz 33.798,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1412. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 11382/21), pozwany Bank Handlowy w Warszawie S. A., zasądzenie kwot 171.155,24 zł oraz 38.536,50 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1413. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1253/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 98.073,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1414. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1397/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 98.715,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1415. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: XII C 314/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 81.819,70 zł oraz 102.081,75 CHF (unieważnienie jednej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1416. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.07.2023 r. (sygn. akt: II C 2484/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 355.965,46 zł oraz 57.287,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1417. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 5448/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 288.832,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1418. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: I C 976/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 563.444,26 zł oraz 45.608,40 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1419. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: I C 98/23), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 231.021,57 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1420. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: XV C 3313/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 273.012,69 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1421. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: XXV C 3362/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 119.944,02 zł oraz 21.185,40 CHF (unieważnienie dwóch umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1422. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 139/23), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: II C 1699/20, zasądzenie kwoty 252.045,36 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1423. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1034/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 6873/21, zasądzenie kwot 1.259.673,60 zł oraz 34.500,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1424. wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 24.07.2023 r. (sygn. akt I C 25/23), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwot 165.152,94 zł oraz 42.528,36 EUR (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1425. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.07.2023 r. (sygn. akt XII C 950/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 616.622,05 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1426. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 26.07.2023 r. (sygn. akt: I C 2510/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji
 1427. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1787/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: I C 874/21, zasądzenie kwot 31.951,28 zł oraz 46.795,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1428. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9199/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 138.389,53 zł oraz 34.448,80 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1429. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt: XVIII C 2208/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 110.681,28 zł oraz 25.091,50 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1430. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 6384/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie łącznie kwoty 238.792,45 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1431. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt: II C 280/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 222.942,88 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1432. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1372/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 92.419,92 zł oraz 29.852,08 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1433. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2752/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 139.325,14 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1434. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13726/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 368.986,62 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1435. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: I C 1922/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 183.812,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1436. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: III C 1420/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie łącznie kwoty 125.716,77 zł oraz 46.437,45 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1437. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2853/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: II C 1676/21, zasądzenie kwoty 321.193,78 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1438. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13781/22), pozwany Pekao Bank Hipoteczny S. A., zasądzenie kwoty 199.628,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1439. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.07.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2855/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, utrzymanie wyroku sądu I instancji, (sygn. akt: I C 1987/21, zasądzenie kwoty 256.818,93 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1440. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 14507/21) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 139.057,40 zł oraz 127.345,70 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1441. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17621/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 283.294,33 zł oraz 16.744,57 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1442. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.07.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 13382/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 57.875,21 zł oraz 15.357,62 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1443. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.08.2023 r. (sygn. akt: I C 1520/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 157.325,92 zł oraz 40.297,78 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1444. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.08.2023 r. (sygn. akt: III C 3879/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 339.133,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1445. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.08.2023 r. (sygn. akt: IV C 934/22) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 204.130,93 zł oraz 229.713,46 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1446. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 7470/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 308.099,02 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1447. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 2561/22), pozwany BNP Paribas Bank Polska S. A., oddalenie apelacji Banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: II C 1440/21, zasądzenie kwoty 84.894,21 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1448. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3.08.2023 r. (sygn. akt: I C 217/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 205.430,39 zł oraz 71.279,43 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1449. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 106/22), pozwany ING Bank Śląski S.A., oddalenie w całości apelacji Banku, utrzymanie wyroku Sądu I instancji (sygn. akt II C 531/20, zasądzenie kwot 67.814,61 zł oraz 31.122,83 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1450. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 111/23), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji Banku i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: XXVIII C 81/21, zasądzenie kwoty 462.797,34 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1451. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3951/22) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 23.085,69 zł oraz 19.414,14 EUR (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1452. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 9996/21) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 162.504,32 zł oraz 328.556,67 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1453. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1898/22), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego w całości i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 1652/20, zasądzenie kwoty 223.378,25 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1454. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1295/21), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego i utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt I C 932/19, zasądzenie kwoty 58.733,07 zł oraz 14.990,76 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1455. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.08.2023 r. (sygn. akt: I C 493/19), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 66.057,10 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 1456. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2675/22), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwot 443.286,52 zł oraz 15.144,92 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1457. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.08.2023 r. (sygn. akt: I C 560/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 175.878,40 zł oraz 70.084,77 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1458. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 15641/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 209.745,92 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1459. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 188/21), pozwany BNP Paribas S. A., zasądzenie kwoty 100.579,74 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1460. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8.08.2023 r. (sygn. akt: I C 1059/22), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 87.410,18 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1461. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1061/22), pozwany Santander Bank Polska S. A., uwzględnienie apelacji Powoda i zmiana wyroku Sądu I instancji poprzez eliminację zarzutu zatrzymania i w zakresie roszczenia odsetkowego, w  pozostałym zakresie utrzymanie wyroku Sądu I Instancji, a także oddalenie apelacji Banku w całości, wyrok prawomocny
 1462. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.08.2023 r. (sygn. akt: XXIV C 3150/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 125.812,98 zł oraz 44.450,21 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1463. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 12904/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwoty 388.052,72 zł (unieważnienie trzech umów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1464. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 10978/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 77.507,12 zł oraz 45.197,48 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1465. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 440/23), pozwany mBank S. A., zasądzenie łącznie kwot 414.884,35 zł oraz 44.402,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1466. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 3406/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 60.602,03 zł oraz 19.120,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1467. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 960/22), pozwany Bank Millennium S. A., oddalenie apelacji Banku w części, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXIV C 498/20, zasądzenie kwoty 116.065,42 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny
 1468. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r. (sygn. akt: V ACa 1814/22), pozwany Bank Millennium S. A., oddalenie apelacji Banku w części, utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt: XXVIII C 17543/21, zasądzenie kwoty 212.000,43 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1469. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 17915/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 190.850,08 zł oraz 31.889,41 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1470. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r. (sygn. akt: II C 2080/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 460.763,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1471. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4568/21), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie łącznie kwoty 137.393,54 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1472. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.08.2023 r. (sygn. akt: II C 1015/22), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 22.174,86 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)
 1473. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4665/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 197.293,98 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1474. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 1779/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 773.537,94 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1475. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1420/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w   całości, uwzględnienie apelacji Powoda i zmiana wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 1183/20) poprzez zasądzenie kwoty 159.889,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1476. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 688/22), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), oddalenie apelacji Banku w części i  utrzymanie zasadniczo w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 100/21, zasądzenie kwoty 238.447,72 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1477. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 2873/21), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (Pekao), zasądzenie kwot 114.534,91 zł oraz 41.415,90 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1478. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1162/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w   całości, utrzymanie w mocy wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 2044/20), zasądzenie kwoty 348.170,32 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1479. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 4565/23), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 206.198,93 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1480. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 114/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 484.557,83 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1481. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.08.2023 r. (sygn. akt: I ACa 1186/22), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji Banku w całości, uwzględnienie apelacji Powoda i zmiana wyroku sądu I  instancji (sygn. akt: I C 940/20) poprzez zasądzenie kwot 87.478,81 zł oraz 39.326,69 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1482. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.08.2023 r. (sygn. akt: I C 1363/21), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 158.634,71 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1483. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.08.2023 r. (sygn. akt: III C 858/20) pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie łącznie kwot 258.690,79 zł oraz 44.803,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1484. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: V ACa 545/23), pozwany Bank BPH S. A., oddalenie apelacji Pozwanego i utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji (sygn. akt XV C 1975/20, zasądzenie kwoty 123.291,22 zł oraz 30.379,91 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)), wyrok prawomocny
 1485. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: XXVIII C 16215/22), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 130.505,70 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1486. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 250/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 133.865,59 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1487. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 1136/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 210.744,73 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1488. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: XII C 1026/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 226.317,81 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)
 1489. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.08.2023 r. (sygn. akt: XV C 1466/20) pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 51.385,96  zł oraz 29.447,78 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

Ponadto Kancelaria prowadzi oraz stale przyjmuje do prowadzenia kolejne sprawy. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków, w tym prawomocnych. Zapraszamy do współpracy oraz wysyłania zawartych umów z bankami na adres:

biuro@sobotajachira.pl