71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Pozwy o korzystanie z kapitału – efekt wysokiej skuteczności Frankowiczów w walce z bankami

Jeszcze do niedawna, kiedy korzystnych wyroków Frankowiczów było znacznie mniej, banki nie podejmowały działań przeciwko swoim klientom. Jednak lata 2020 i 2021 przyniosły Frankowiczom tak dużo wygranych z bankami (zobacz: wygrane w CHF), jak nigdy do tej pory (skuteczność wynosiła ponad 98% wygranych). Fala kolejnych pozwów i takich wyroków została przez banki uznana za ryzyko, które może zatrząść istotnie kondycją finansową całego sektora bankowego. Z tych względów banki rozpoczęły kontrofensywę polegającą na pozywaniu swoich klientów (nawet w trakcie procesów) o zwrot domniemanego wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału, które w procesie o unieważnienie całej umowy zostało anulowane. Pozwy dotyczą również zwrotu kwoty uruchomionego kapitału, nie zawsze prawidłowo obliczonego.


Pozwy banków o korzystanie z kapitału a ochrona prawa unijnego i krajowego

Takie działania banków, zwłaszcza w stosunku do konsumentów, należy uznać za całkowicie nieuzasadnione prawnie i zmierzające do nieakceptowalnego nadużycia. Ideą unieważnienia wadliwej umowy kredytu we frankach jest z jednej strony naprawienie powstałej szkody u kredytobiorcy, z drugiej zaś odstraszenie banku od takich działań na przyszłość kosztem pobranego wynagrodzenia. Tymczasem formułowane przez banki pozwy zmierzają do uzyskania tego, co zostało wcześniej utracone właśnie ze względu na nieuczciwość samego banku przy zawarciu umowy z kredytobiorcą.

Kredytobiorcy w takich sprawach korzystają z daleko idącej ochrony prawa unijnego, w tym poszczególnych przepisów wynikających z Dyrektywy Rady EWG 93/13 (zwłaszcza art. 7 ust. 1). Na straży prawa wielokrotnie pozostawał także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (m.in. w wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo, sprawy połączone C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, EU:C:2016:980, pkt 57; wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2012 r., Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, pkt 65). Ponadto, gwarancję ochrony kredytobiorców daje również nasz porządek krajowy, zwłaszcza niektóre przepisy kodeksu cywilnego.


Reprezentacja klientów przez Kancelarię w sprawach o korzystanie z kapitału

Z racji wieloletniego doświadczenia w sprawach Frankowiczów, w tym ponad 300 korzystnych wyroków, jesteśmy jedną z pierwszych Kancelarii adwokacko-radcowskich reprezentujących naszych Klientów w sprawach wytaczanych przez banki o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Aktualnie prowadzimy już kilkaset takich postępowań (w tym z pozwów: mBank S. A., Bank BPH S. A., PKO BP S. A., Bank Millennium S. A., Bank BNP Paribas S. A., Raiffeisen Bank International AG, Santander Bank Polska S. A., Santander Consumer Bank S. A., BOŚ Bank S. A., Credit Agricole S. A., Getin Bank S. A., Deutsche Bank Polska S. A., ING Bank Śląski S. A. i inne). Jako pierwszy również takie sprawy zaczęliśmy już wygrywać.

Nasza strategia obejmuje głęboką analizę prawa unijnego i krajowego, które uzasadniają oddalenie powództw banków zgodnie z istniejącą już linią orzeczniczą (w tym prawomocnymi wyrokami w tej materii chociażby w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie). W sprawach Frankowiczów dopiero zamknięcie takiej sprawy wygraną kończy ostatecznie postępowanie z bankiem i oznacza, że można pożegnać się z zaciągniętym kredytem.

Do współpracy zapraszamy nie tylko naszych Klientów ale również kredytobiorców, którzy wygrali wcześniej ze swoim bankiem bez naszego udziału (bądź uczestniczą dalej w innym postępowaniu). W sprawach związanych z pozwami banków o korzystanie z kapitału rozliczamy się bez wynagrodzenia prowizyjnego, bazując na stawkach opartych o minimalną taksę adwokacką (wynikającą z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie).

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

analizy@sobotajachira.pl

71 737 37 22