71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Agata Pozniak

Adwokat Agata Pozniak w 2018 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc pracę magisterską w katedrze prawa karnego. W trakcie studiów odbywała praktyki w Kancelariach adwokatów i radców prawnych oraz w sądzie rejonowym. Odbyła aplikację adwokacką w latach 2019 – 2021. W 2022 r. zdała egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników. Obecnie adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego – w tym na gruncie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak i wykonawczego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także prawo i postępowanie cywilne, prawo ochrony zwierząt, szeroko pojęte prawo medyczne. Ma doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców na gruncie postępowania cywilnego oraz w sprawach roszczeń związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi.

Adwokat

Biuro: Wrocław