71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Marek Szpak

Radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta naukowy Rektora UWr oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W kręgu jego specjalizacji zawodowej pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne materialne oraz postępowanie cywilne, przede wszystkim zagadnienia z prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego oraz prawa zobowiązań i umów. Ponadto zajmuje się prawem gospodarczym, problematyką deliktów oraz wad oświadczeń woli. Posiada kilkuletnie doświadczenie procesowe, z powodzeniem reprezentując interesy Klientów na salach sądowych. Na co dzień zawodowo związany z materią kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do walut obcych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klauzul abuzywnych. Prywatnie entuzjasta sztuk teatralnych oraz biegania.

Radca prawny
Koordynator

Biuro: Wrocław