71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem kolejną wygraną Kancelarii – tym razem w sprawie umowy kredytu zawartej przez przedsiębiorcę z bankiem PKO BP SA!

W uzasadnieniu wyroku z dnia 10.11.2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (sygn. akt VIII GC 12/22) stwierdził, że umowa kredytu inwestycyjnego denominowanego do waluty franka szwajcarskiego od początku była nieważna ze względu na brak określoności świadczenia. Zdaniem Sądu postanowienie umożliwiające przeliczanie kredytu po kursie obowiązującym w bankowych tabelach kursów pozwala bankowi dowolnie i bez ograniczeń kształtować wysokość kursu waluty franka szwajcarskiego, a w konsekwencji również wysokość świadczenia kredytobiorcy. W istocie umowa pozwalała bowiem ustalić kurs franka na poziomie zarówno 0,01, zł jak też na poziomie 1 000 000 zł. Mając to na uwadze Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ kształtuje świadczenia w ten sposób, że jedna ze stron przy nieokreślonych umownie przesłankach może kształtować dowolnie wysokość świadczenia drugiej strony. Ponadto w ocenie Sadu nie ma możliwości utrzymania umowy w mocy, gdyż jej postanowienia nie pozwalają na spłatę kredytu bezpośrednio w walucie franka szwajcarskiego, a Sąd sam nie jest władny do zmiany treści umowy i zastępowania jej postanowień.

Jest to kolejny już wyrok potwierdzający pozytywną linię orzeczniczą kształtującą się w sprawach frankowych przedsiębiorców po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22).

Aktualności