71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Właśnie dotarło do nas kolejne już postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie naszych klientów.

Do czasu wydania prawomocnego wyroku zostali oni zwolnieni z obowiązku regulowania rat kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach, oprocentowanego stawką WIBOR. Bank wstrzymał już pobieranie rat i zwrócił ostatnią z nich, składając jednocześnie zażalenie.

Dane sprawy: Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny, sygn. akt: IV C 511/23, sędzia SSO Andrzej Sterkowicz.

Aktualności