71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 23 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt: III Ca 68/20) odrzucił apelację banku mBank S.A., co oznacza utrzymanie wyroku sądu w I instancji polegającego na unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego do CHF w całości. Kredyt opiewał na kwotę 124.800,00 zł, do tej pory zostało zapłacone ok. 85.000 zł. To oznacza, że do oddania do banku pozostaje kwota ok. 39.800 zł (a do momentu wygranej zadłużenie według banku wynosiło ok. 144.900 zł). Dzięki przedmiotowemu rozstrzygnięciu zatem łączna korzyść wynosi ok. 105.100,00 zł. Jest to kolejna w ostatnim czasie wygrana z bankiem mBank S.A., a sprawę prowadził radca prawny Adam Sobota 

Aktualności