71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Z przyjemnością dzielimy się kolejnym sukcesem w sprawie z powództwa banku o tzw. „bezumowne korzystanie z kapitału”!

Wyrokiem z dnia 05.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 882/21) oddalił powództwo mBank S.A. w całości i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W trakcie procesu początkowo został uwzględniony wniosek banku o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy z powództwa kredytobiorców, ale po zażaleniu Kancelarii Sąd zmienił postanowienie i doprowadził do rozstrzygnięcia.

W ustnych motywach wyroku Sąd uznał powództwo za niezasadne i w dodatku przedwczesne. Zwrócił ponadto uwagę, że zamieszczanie przez przedsiębiorcę klauzul abuzywnych nie może rodzić sytuacji, w której przedsiębiorca może domagać się wynagrodzenia z tego tytułu, a które to wynagrodzenie bank wycenił na niemal 75.000 zł.

Jest to kolejna przegrana mBanku w sprawach o bezumowne korzystanie z kapitału w ciągu jednego miesiąca!

Aktualna baza uzyskanych wyroków dostępna na: Wygraliśmy – lista wygranych spraw frankowych przez naszą Kancelarię

Aktualności