71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Wczoraj zapadł kolejny, bardzo ważny wyrok w sprawie naszych Klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy (sygn. akt: I C 1790/21, sędzia Waldemar Kuś) z dnia 24.02.2022 r. doszło do oddalenia powództwa Banku BPH S.A., obejmującego roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot brakującej części kapitału (bank żądał łącznie 255 tysięcy złotych).

Sąd ponownie na pierwszej rozprawie oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz wszystkie wnioski dowodowe (w tym z przesłuchania stron i biegłego), oddalając powództwo banku w całości. W motywach ustnych został podniesiony m.in. zarzut przedwczesności wytoczonego pozwu, brak podstaw do zawieszenia postępowania, brak podstaw merytorycznych żądań banku. Sąd zasądził jednocześnie zwrot kosztów zastępstwa procesowego (10.800 zł) w całości na rzecz naszych Klientów.

To kolejny wyrok naszej Kancelarii w sprawach o korzystanie z kapitału, na ten moment mamy 100% skuteczność.

Aktualności