71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Najnowszy wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Getin Noble Bank (sygn. C-531/22) z dn. 18.01.2024 r., to przede wszystkim nadzieja na sprawiedliwość dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Nakazuje sądom, nadzorującym postępowanie egzekucyjne, badanie z urzędu potencjalnie nieuczciwych postanowień umownych. Potwierdza również dotychczasowe orzecznictwo w sprawie krajowych rejestrów klauzul niedozwolonych. 

Po 2015 r., kiedy Szwajcarski Bank Narodowy porzucił politykę obrony franka szwajcarskiego, kurs CHF gwałtownie wzrósł, co przełożyło się na znacznie wyższe obciążenia dla kredytobiorców. Dla wielu z nich oznaczało to brak możliwości dalszej spłaty kredytu hipotecznego. Przerwy w płatności rat niejednokrotnie prowadziły do wypowiedzenia umowy kredytu, a wskutek tego banki bez skrupułów pozywały kredytobiorców, którzy nie mieli środków, aby skutecznie się bronić w postępowaniu sądowym oraz – po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty – w postępowaniu egzekucyjnym. Tymczasem w ich umowach kredytowych znajdowały się klauzule niedozwolone dające podstawę do unieważnienia umowy, a tym samym wstrzymania egzekucji. TSUE potwierdził, że nawet w tak trudnej sytuacji obowiązkiem sądu jest działanie w zgodzie z dyrektywą 93/13/EWG i zbadanie z urzędu kwestię potencjalnej abuzywności. 

Jesteś w takiej sytuacji? Skontaktuj się z nami! Prześlij nam skan umowy kredytowej i wyroku na adres: analizy@sobotajachira.pl, do bezpłatnej analizy. 

Dodatkowo Trybunał wypowiedział się w sprawie stosowania krajowych rejestrów klauzul niedozwolonych, pozostawiając skutki wpisu do rejestru w gestii poszczególnych krajów UE. W Polsce taki rejestr prowadzi UOKIK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) i zgodnie z wyrokiem TSUE wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych pozwala na powoływanie się na tą okoliczność przy ocenie analogicznie brzmiącej klauzuli stosowanej w innych umowach kredytu, co jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem. 

Komentuje radca prawny Artur Rasała, Kierownik zespołu w Kancelarii Sobota Jachira. 

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas na social mediach (Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube) i/lub skontaktuj się z nami. 

Aktualności