71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Do niedawna żaden z banków nie wyrażał zgody na zawarcie ugody. Ze względu jednak na coraz większą liczbę wygranych kredytobiorców (zobacz: wygrane w CHF), w tym ponad 97% skuteczność w tym sprawach w 2021 r., niektóre z banków otworzyły drogę do zawarcia z nimi ugody. Część z nich proponuje jej zawarcie bez udziału mediatora (np. Bank Millennium, Santander Bank Polska), inne z kolei tworzą systemowy program ugód przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego (np. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, tj. PKO BP). 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych z kredytobiorców, Kancelaria oferuje pełną reprezentację w takim postępowaniu, w tym zwłaszcza:

  • analizę prawną projektu ugody,
  • ustalenie ewentualnego ryzyka związanego z zawarciem porozumienia z bankiem,
  • symulację korzyści takiej ugody i porównanie jej z korzyściami płynącymi z wyroku sądu,
  • doprowadzenie do zawarcia ewentualnej ugody bądź brak rekomendacji do jej zawarcia.

Zawarcie ugody z bankiem to doniosły prawnie moment, który może spowodować brak możliwości skierowania później sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie od zapisów takiej ugody zależy dalsza sytuacja kredytobiorcy i jej konsekwencje, podobnie jak kredyt we franku, mogą być wieloletnie.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

analizy@sobotajachira.pl