71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 06.06.2023 r. uzyskaliśmy korzystny dla naszych klientów wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt II CSKP 950/22).

Sąd Najwyższy na rozprawie oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt I ACa 1166/18), którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF. Umowa kredytu jest więc ostatecznie nieważna, co potwierdził Sąd Najwyższy!

Zwycięstwo to jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ sprawa ta była jedną z pierwszych w naszej Kancelarii.

Aktualności