71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Kancelaria prowadzi również osobny dział prawa karnego, specjalizujący się w sprawach toczących się przed sądami i organami postępowania. Występujemy w charakterze obrońców oskarżonych w sprawach dotyczących przestępstw, reprezentujemy obwinionych o wykroczenia, przystępujemy do spraw w charakterze oskarżycieli posiłkowych, składamy subsydiarne akty oskarżenia.

Często prowadzone sprawy cywilne powiązane są z wątkami karnoprawnymi, zwłaszcza w przypadku spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Dzięki takiemu podejściu otrzymują Państwo kompleksową usługę opartą o najwyższe standardy. W przypadku zainteresowania współpracą z naszą kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl