71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W maju 2024 r. Rzecznik Finansowy złożył w sprawie naszego Klienta skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty. Jest to efekt wniosku przygotowanego przez członków naszego zespołu. To kolejna sprawa, w której przekonaliśmy Rzecznika Finansowego o konieczności skorzystania z tej drogi w celu ochrony interesów naszych Klientów – kredytobiorców.

W tej sprawie Raiffeisen Bank International AG wypowiedział naszemu Klientowi umowę kredytu na skutek opóźnień w zapłacie stale rosnących rat kredytu „frankowego”. Następnie bank wszczął postępowanie sądowe przeciwko kredytobiorcy, a Sąd rozpatrujący sprawę wydał nakaz zapłaty na korzyść banku.

W naszej opinii Sąd powinien był jednak zweryfikować z czego wynika zadłużenie naszego Klienta. Po ustaleniu, że jest to umowa kredytu „frankowego” zawierająca mechanizm indeksacji, Sąd powinien był zbadać czy wypowiedziana umowa kredytu nie zawierała klauzul niedozwolonych oraz czy jest ważna w świetle obowiązującego prawa.

Decyzja Rzecznika Finansowego otwiera drogę do podważenia nakazu zapłaty jak i całej umowy kredytu. O losie nakazu zapłaty przyjdzie teraz zdecydować Sądowi Najwyższemu.

W zeszłym roku Rzecznik Finansowy wniósł skargę od nakazu zapłaty wydanego przeciwko naszym Klientom na korzyść Getin Noble Bank S. A. w zbliżonej pod kątem stanu faktycznego sprawie. Oczekujemy jeszcze na jej rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy.

W ramach naszej praktyki wspieramy także tych kredytobiorców, którzy na skutek trudnej sytuacji życiowej nie mogli już dłużej spłacać stale rosnących rat kredytów „frankowych”, a w efekcie czego popadli w poważne kłopoty finansowe.

W takich sytuacjach pomagamy naszym Klientom w zwalczaniu działań windykacyjnych podejmowanych przez banki. Bronimy interesów naszych Klientów zarówno w toczących się postępowaniach sądowych jak i w sprawach, w których doszło już do negatywnych konsekwencji wynikających z przegrania sprawy sądowej po wypowiedzeniu umowy kredytu przez bank.

Jesteś w podobnej sytuacji? Masz kredyt frankowy? Skontaktuj się z nami! 

Ze strony kancelarii Sobota Jachira sprawę koordynuje r.p. Marcin Ciesielski.

Aktualności