71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Po raz trzeci wygrywamy w tym tygodniu, a drugi raz w ciągu 3 dni z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP). Tym razem wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku (I C 1054/20) doszło do unieważnienia w całości umowy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, w którym w oparciu o teorię dwóch kondykcji sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 123.532,07 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.417 zł.

Aktualności