71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich w dniu 19.12.2023 r. uwzględnił wniosek złożony przez Kancelarię Sobota Jachira i umorzył na postawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii postępowanie karne prowadzone przeciwko naszemu Klientowi o posiadanie 1,96 g netto ziela konopi indyjskich zawierających w składzie również inną substancję psychotropową.

Opcje kary za „posiadanie”

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za popełnienie przestępstwa posiadania karę grzywny, ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do 3 lat (w przypadku, gdy ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest znaczna, sprawcy może grozić aż 10 lat pozbawienia wolności).

Niemniej postępowanie karne w tego typu sprawach, w szczególności w przypadku niewielkiej ilości posiadanych środków, przeznaczonych na własny użytek, nie musi zakończyć się postępowaniem sądowym i orzeczeniem surowej kary pozbawienia wolności. Organy postępowania karnego dysponują całym wachlarzem procedur mających na celu znaczące skrócenie postępowania, obniżenia jego kosztów i łagodniejsze potraktowanie sprawcy. Może to być m.in. skazanie bez rozprawy (art. 335 kodeksu postępowania karnego), warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 kodeksu karnego) lub umorzenie postępowania w trybie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Umorzenie nie jest łatwym i oczywistym rozwiązaniem

Ostatnie z podanych rozwiązań zostało wykorzystane w omawianej sprawie. Nie było to oczywiste, ponieważ przepisem tym wprowadzono rozwiązanie kwestii postępowania wobec sprawców dopuszczających się drobnych przestępstw i jest rzadko stosowane w polskim prawie karnym. Koncepcja jest nietypowa, bo stanowi odstępstwo od zasady legalizmu, zobowiązującej organy państwowe do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Tymczasem na podstawie art. 62a u.p.n. organy procesowe zyskały uprawnienie do oceny celowości ścigania sprawcy oraz podjęcia swobodnej decyzji co do wszczęcia i kontynuowania postepowania. W tym przypadku ocenie podlega ilość posiadanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), ich przeznaczenie, okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości.

– Gdy ilość substancji lub środków jest nieznaczna i w praktyce umożliwia przygotowanie maksymalnie kilku porcji produktu gotowego do użycia, które są przeznaczone na własny użytek sprawcy, sprawę może umorzyć już prokurator na etapie postępowania przygotowawczego. Umorzenie następuje bezwarunkowo, a wobec sprawcy nie zostanie orzeczona żadna karna, środek karny, czy obowiązek. W naszej sprawie tak właśnie się stało – wyjaśnia adwokat Anna Dzięciołowska.

W praktyce, jeśli sprawca dojdzie wraz ze swoim obrońcą (adwokatem lub radcą prawnym) do przekonania, że zgromadzony materiał dowodowy nie będzie pozwalał na uzyskanie uniewinnienia, to umorzenie postępowania na podstawie art. 62a u.p.n. jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Sprawca pozostanie bowiem osobą niekaraną. Aby zastosować tą instytucję należy o nią wnioskować już w toku przesłuchania. Może to zrobić osobiście sprawca lub jego obrońca. Niemniej, z uwagi na profilaktykę uzależnień, organy ścigania niechętnie sięgają po omawiane rozwiązanie.

Dział karnistyczny naszej Kancelarii reprezentuje Klientów w różnorodnych sprawach karnych na ternie całego kraju. Mamy doświadczony zespół prawników, których celem jest zawsze najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami!

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Wrocław

kontakt@sobotajachira.pl

71 737 37 22

Aktualności