71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Reprezentujemy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W wielu przypadkach nasi klienci zmuszeni sytuacją życiową musieli zaciągnąć dodatkowe zobowiązania. Część z nich okazała się znacznie droższa, niż zapewniano na początku. Jeśli suma długów istotnie przewyższa wartość posiadanych aktywów, a uzyskiwane dochody nie wystarczają na ich spłatę, często jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kancelaria reprezentuje Klientów od samego początku, tj. od momentu przygotowania i złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Etap ten jest szczególnie ważny z powodu konieczności prawidłowego opisania przyczyn, z których doszło do popadnięcia w stan niewypłacalności. Równie istotne jest także ustalenie i przedstawienie listy wierzytelności i wierzycieli, a także opisanie i wycena posiadanych składników majątkowych.

Upadłość konsumencka Wrocław – reprezentacja w sądzie upadłościowym

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, reprezentujemy Klientów na wszystkich posiedzeniach sądu upadłościowego, włącznie z rozprawą, na której dojdzie do przesłuchania. Przed rozprawą z osobistym udziałem dłużnika organizujemy spotkanie przygotowujące do posiedzenia sądu, podczas którego w szczegółach omawiamy dalsze kroki i przewidywany przebieg rozprawy.

Plan spłaty oraz umorzenie długów – upadłość konsumencka Wrocław

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje ustalenie planu spłaty z udziałem syndyka i pod nadzorem sądu upadłościowego. Również na tym etapie Kancelaria reprezentuje Klientów, przedstawiając syndykowi realne możliwości spłaty zobowiązań przez okres planu spłaty. Należy pamiętać, że sam plan spłaty jedynie częściowo pokryje faktyczną wartość długów, których zdecydowana większość nie zostanie uregulowana. Efektem przejścia przez plan spłaty jest umorzenie wszystkich długów wciągniętych do postępowania upadłościowego i rozpoczęcie „na nowo” funkcjonowania w obrocie cywilnoprawnym.

Upadłość konsumencka Wrocław – zapraszamy do kontaktu

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22