71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Bardzo ważne i dobre wieści usłyszeli dziś polscy przedsiębiorcy. Dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 40/22) powinna zainteresować osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie posiadające kredyt waloryzowany do waluty obcej (franka szwajcarskiego, euro, innej).

Sąd Najwyższy wyraźnie dziś wskazał, że jednostronne i dowolne ustalanie kursów walut przez Banki i narzucanie przez nie swoich tabel kursowych nie tylko narusza prawa konsumenta, ale jest także „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej”. Powyższe oznacza, że Twoja umowa kredytowa z Bankiem, związana z działalnością gospodarczą, może być nieważna, m.in. jako naruszająca zasadę swobody umów (art. 353(1) k.c.).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z kredytem w obcej walucie, możemy sprawdzić, czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia. Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności