71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W obecnych czasach często słyszy się o problemach w płynności finansowej. Zważywszy na nieoczekiwane sytuacje, czasami nie da przewidzieć się zarówno szybkiego tempa rozwoju jak i nadciągających kryzysów. W niektórych branżach, m.in. takich jak sektor budowlany czy pozostałych branżach związanych z handlem, brak zapłaty w terminie może powodować szereg negatywnych konsekwencji, na czele z doprowadzeniem do niewydolności finansowej, a ostatecznie nawet upadłości.

Windykacja Wrocław – profesjonalna pomoc prawna

Jednym z wiodących przedmiotów świadczonych usług przez naszą Kancelarię jest prowadzenie postępowań windykacyjnych na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Posiadamy doświadczenie w negocjowaniu korzystnych warunków spłaty zobowiązań w przedmiocie zawierania odpowiednich porozumień bez udziału sądu, co znacząco przyspiesza odzyskanie środków. W sytuacjach niemalże patowych, uczestniczymy w postępowaniach sądowych o zapłatę, w których często staramy się o udzielenie stosownego zabezpieczenia roszczenia. Wielokrotnie, dzięki uporowi oraz konsekwencji prawnej, udawało nam się pomóc odzyskać naszym klientom sumy, które zdawały się być już nie do odzyskania.

W prowadzonych postępowaniach kładziemy nacisk nie tylko na wysoką jakość świadczonych usług, ale również na tempo naszych działań. Niejednokrotnie, dzięki wizycie na poczcie o późnej porze, zabezpieczyliśmy interesy wielu naszych klientów, a ostatecznie doprowadziliśmy do odzyskania środków w ostatnim możliwym momencie. Ponadto, w sytuacjach kiedy brakuje rozwiązania kompromisowego, dzięki stałej współpracy z doświadczonymi komornikami sądowymi, udawało nam się wyprzedzić innych wierzycieli. W takich sytuacjach regularnie uczestniczymy w imieniu naszych klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja Wrocław i Antywindykacja – rozpatrzymy każdą sprawę

Czasami jednak zdarza się również, że z powodu braku zapłaty przez kontrahentów naszego Klienta, nie ma on możliwości zapłaty swoim wierzycielom. Również wtedy jesteśmy w stanie pomóc, często doprowadzając do zawarcia odpowiedniego porozumienia w przedmiocie spłaty, chroniąc jednocześnie majątek naszego Klienta, aby go nie utracił. Znając perspektywę obu stron, nie ograniczamy się do sztampowych rozwiązań, szukając często nieoczywistej ścieżki pozwalającej na uwzględnienie możliwie najbardziej szerokiego spektrum korzyści.

W zakresie świadczonych usług pomagamy zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. z długami wobec funduszy sekurytyzacyjnych czy operatorów telefonicznych i firm pożyczkowych), jak również jednoosobowym działalnościom gospodarczym (np. z wierzytelnościami wobec swoich kontrahentów oraz długami wobec swoich zleceniobiorców), spółkom osobowym, kończąc na dużych podmiotach takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej materii, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adresy wskazane w zakładce kontakt.