71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 23 września 2020 r. odnotowaliśmy wygraną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank), z kredytu denominowanego. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygnatura akt: II C 32/20, sędzia SSR del. Joanna Kurek-Pachla) uznał nieważność zawartej umowy kredytu naszych Klientów na zasadzie teorii dwóch kondykcji, zasądzając na ich rzecz odpowiednio kwoty 30 402,57 zł oraz 39 256,60 CHF. Na uwagę zasługuje szybki czas rozpoznania sprawy (pozew został złożony 22 stycznia 2020 r.).

Aktualności