71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 31.03.2018 r. udało nam się wygrać sprawę naszych Klientów pozwanych o zachowek na kwotę 722.000,00 zł. W sprawie sędzia przyjął przedstawioną przez nas argumentację dotyczącą braku zasadności roszczenia za uzasadnioną i oddalił powództwo strony przeciwnej w całości. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (I C 743/17) i jest zakończona prawomocnie.

Aktualności