71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Znakomite informacje dla naszych Klientów pozwanych przez bank! 

Po raz kolejny sądy podzieliły naszą argumentację i oddaliły roszczenia banków o zasądzenie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i żądania dokonania sądowej waloryzacji świadczenia.

W dniu 8 lutego br. korzystne orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. o sygn. akt I C 36/23 (SSO Beata Grochulska). Ponadto w dniu 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o sygn. akt VI Ca 630/23 (SSO Agnieszka Polak) utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji, tym samym prawomocnie oddalając żądanie banku o zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i dokonanie jego sądowej waloryzacji. To kolejny taki prawomocny wyrok w dorobku naszej Kancelarii, po m.in. wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I ACa 1348/22.

Potrzebujesz konsultacji prawnych? Skontaktuj się z nami!

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22 

Aktualności