71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

TSUE w wydanym w dniu 15.06.2023 r. wyroku w polskiej sprawie dot. tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (C-520/21), orzekł w pełni korzystnie dla polskich konsumentów.

Trybunał wprost i jednoznacznie przesądził, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu banki nie mogą domagać się od konsumenta (kredytobiorcy) jakichkolwiek dalszych świadczeń ponad zwrot kapitału kredytu. TSUE wytrąca tym samym ostatni oręż z rąk banków!

Zarazem TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby konsument dochodził od banków dodatkowych świadczeń (ponad zwrot rat), lecz pod warunkiem, że nie sprzeciwiałoby się to celom dyrektywy 93/13 oraz zasadzie proporcjonalności.

Aktualności