71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

dr Adam Sobota

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, wspólnik i współzałożyciel Kancelarii. Egzamin zawodowy zdał z jednym z najwyższych wyników w Izbie. Doktor nauk prawnych. Pracę doktorską przygotowaną w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego obronił z wyróżnieniem. Praktyk, dydaktyk i działacz naukowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał od wczesnych lat studiów, praktykując w sądach i wrocławskich Kancelariach prawnych oraz udzielając darmowych porad prawnych pro bono. Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Jako doktorant przez cztery lata prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze studentami IV roku dziennego prawa z zakresu postępowania cywilnego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Prawa im. H. Chodkowskiej, w której przez kilka lat prowadził ćwiczenia z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i prawa pracy. Autor monografii i artykułów oraz glos z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i postępowania cywilnego (m.in.: Odwołanie wykonanej darowizny, Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym, Postępowanie cywilne- wybrane zagadnienia i testy, Ekonomiczna analiza ograniczenia rozprawy w postępowaniu cywilnym, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, Jednorazowość umowy o pracę na okres próbny, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r.). Zawodowo najmocniej związany z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF, reprezentuje kredytobiorców przed sądami w całej Polsce w licznych procesach o zapłatę lub unieważnienie zawartych umów. Założyciel i lektor szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School, w ramach której prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Legal English dla innych prawników oraz zajmuje się przekładem dokumentów prawnych.

Adam Sobota

Wspólnik
Radca prawny
Doktor nauk prawnych

Tel.: +48 500 741 197

Biuro: Wrocław