71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Adrianna Pabian-Sroka

Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony”, na podstawie której uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami. Jako adwokat reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas odbywania aplikacji adwokackiej, pracując w krakowskich Kancelariach adwokackich. Po odbyciu specjalistycznego szkolenia z mediacji została wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie. Zajmowała się wdrażaniem regulacji unijnych dotyczących ochrony danych osobowych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Swoje doświadczenie zawodowe i pracę naukową wykorzystuje zarówno prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, jak również reprezentując klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się w szczególności na prawie cywilnym, w tym odszkodowania i kredyty frankowe, prawie własności intelektualnej i prawie rodzinnym. Jej zainteresowania obejmują także prawo karne oraz prawo nieruchomości.

Adwokat

Biuro: Kraków