71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

dr Katarzyna Parchimowicz

Adiunktka w Digital Justice Center Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Associated Researcher przy European Banking Institute we Frankfurcie nad Menem. Specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawie finansowym i bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji banków systemowo istotnych. Rozprawę doktorską pt. 'Regulation of global systemically important banks in the USA and in the EU’ obroniła w 2021 roku. Otrzymała za nią wyróżnienie, a jej recenzentami byli profesor Lawrence Baxter (Duke University School of Law) oraz dr hab. prof. nadzw. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski, Komisja Nadzoru Finansowego).

W listopadzie 2022 nakładem wydawnictwa Routledge ukaże się jej monografia ‘The Regulation of Megabanks. Legal frameworks of the USA and EU’. Oprócz ukończenia studiów magisterskich na kierunko prawo na UWr, uzyskała też tytuł magistra prawa i finansów (LLM Finance) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Prowadziła badania jako Visiting Scholar na Uniwersytecie Oksfordzkim, Duke University School of Law (jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej) oraz na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Wykładała m.in. Prawo Unii Europejskiej, International Finance, Innovations in Banking na UWr oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odbyła praktyki w Europejskim Banku Centralnym (w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) oraz pracowała w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Publikowała w Journal of Banking Regulation, European Company and Financial Law Review, Erasmus Law Review, w Europejskim Przeglądzie Sądowym, a także na prestiżowym Oxford Business Law Blog.

Laureatka European Central Bank Legal Research Programme 2022 oraz stypendium START dla wybitnych młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierowniczka grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

doktor nauk prawnych

Biuro: Wrocław