71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Łukasz Ćwienkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie „prawa w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. Następnie po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i złożeniu egzaminu adwokackiego, uchwałą został wpisany na listę adwokatów.
Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Środowiskowego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku Białej, w których rywalizacja polega na wygłoszeniu mowy sądowej. Przewodniczący Sekcji Prawa Medycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz członek Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca na uczelniach wyższych i studiach podyplomowych, których słuchaczami są studenci prawa, jak również osoby wykonujące różnego rodzaju zawody medyczne. Wykładowca studiów MBA, którego słuchaczami są dyrektorzy szpitali oraz lekarze. Posiada doświadczenie w zastępstwie procesowym przed Sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania (policja, prokuratura), jak również w sprawach przed Sądami lekarskimi. Adwokat Łukasz Ćwienkowski specjalizuje się w sprawach frankowych oraz dot. prawa karnego, medycznego i farmaceutycznego.
W życiu, jak i pracy zawodowej mecenas Łukasz Ćwienkowski kieruje się zasadą – „Pamiętaj co chcesz osiągnąć i nigdy się nie poddawaj…”.

Adwokat

Biuro: Wrocław