71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Martyna Rybińska

Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako studentka zdobywała wiedzę również na Uniwersytecie w Gandawie w ramach programu wymiany studentów oraz na Uniwersytecie w Kaliningradzie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów odbywając praktyki w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i Hiszpanii. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Samodzielną praktykę rozpoczęła po ukończeniu aplikacji. W trakcie aplikacji adwokackiej współpracowała z Kancelariami adwokackimi na terenie Wrocławia. W 2017 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, a także prawa pracy. Prowadzi procesy sądowe m.in. w sprawach gospodarczych, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o roszczenia wynikające z umów, w sprawach rodzinnych, a także dotyczące roszczeń związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do CHF.

Adwokat

Biuro: Wrocław