71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Mateusz Szymura

Adwokat (2015),  wpisany na listę adwokatów  prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Rodzinnie związany z Izbą Katowicką – aplikacje adwokacką odbył pod patronatem swojego ojca, adwokata Mirosława Szymury. Procesualista specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego. Uczestnik postępowań arbitrażowych – zarówno w roli pełnomocnika stron, jak i arbitra. Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.
Absolwent stacjonarnych studiów prawa (2011) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych (2016) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Beneficjent stypendiów dla najlepszych studentów oraz dla najlepszych doktorantów.
Doktor nauk prawnych (2016). Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki  ewolucji hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdihctions). Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego oraz komparatystyki prawniczej.
Opiekun Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej oraz członek European Society for History of Law.

Adwokat

Biuro: Wrocław