71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

dr Mateusz Szymura

W Kancelarii Sobota Jachira kieruje praktyką prawa rodzinnego – posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, jak również prawa spadkowego. Głęboko wierzy w ideę osiągania porozumienia nie tylko na sali sądowej: uczestnik postępowań z zakresu alternatywnych metod rozpoznawania sporów (zarówno w charakterze pełnomocnika strony, jak i arbitra). Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.

 

Absolwent stacjonarnych studiów prawa (2011) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych (2016) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Beneficjent stypendiów dla najlepszych studentów oraz dla najlepszych doktorantów.

 

Adwokat (2015),  wpisany na listę adwokatów  prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Rodzinnie związany z Izbą Katowicką – aplikacje adwokacką odbył pod patronatem swojego ojca, adwokata Mirosława Szymury.

 

Doktor nauk prawnych (2016). Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki  ewolucji hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdictions), w szczególności zaś systemu prawnego Szkocji. Autor publikacji z zakresu historii prawa, prawa prywatnego oraz komparatystyki prawniczej.

 

Członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz członek European Society for History of Law.

Kierownik zespołu
Adwokat
Doktor nauk prawnych

Biuro: Wrocław