71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

dr Paweł Rafałowicz

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2016) i doktor nauk prawnych (2021). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Od marca 2022 roku radca prawny i mediator. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami rozwodowymi, spadkowymi i medycznymi.

 

Autor monografii „Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna” oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego, międzynarodowego prywatnego i medycznego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa i procedury cywilnej. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów cywilistycznych.

Radca prawny
Doktor nauk prawnych

Biuro: Wrocław