71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Piotr Mrówka

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obronił pracę magisterską dotyczącą tematyki z zakresu prawa cywilnego materialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał już podczas odbywania studiów prawniczych. W praktyce zawodowej jego zainteresowania skupiają się w szczególności na kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Aplikant

Biuro: Wrocław