71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

prof. dr hab. Dariusz Adamski

Profesor prawa, kierownik Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zarządzania.

Specjalizuje się w prawie europejskim, ekonomii i polityce europejskiej, a także w prawie technologicznym. Obecnie jego główne zainteresowania koncentrują się na interakcjach między głównymi politykami społeczno-gospodarczymi zaawansowanych gospodarek a ich szerszymi kontekstami systemowo – politycznymi, prawnymi i gospodarczymi.

 

Profesor prowadzi zajęcia z różnych aspektów prawa i zarządzania europejskiego oraz prawa technologii informacyjnych. Doświadczenie badawcze zdobywał na wiodących uniwersytetach europejskich i amerykańskich, w tym na Harvardzie (stypendium Fulbrighta w latach 2008-2009).

 

Jest autorem licznych publikacji w polskich i światowych czasopismach naukowych (m.in. „Common Market Law Review”, „European Law Review”, „European Law Journal”) z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, a także ekonomii i polityki integracji europejskiej. Prowadził gościnne wykłady na najlepszych uniwersytetach na świecie oraz w różnych instytucjach, w tym w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Współredaktor „Cambridge Handbook on European Monetary, Economic and Financial Market Integration” (wraz z Fabianem Amtenbrinkiem i Jakobem de Haanem), Cambridge University Press 2023, w przygotowaniu. Autor książki „Redefining European Economic Integration”, Cambridge University Press 2018.

 

Stypendysta Programu Badań Prawnych EBC (LRP) 2018. Członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Bankowości. Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (2016-2020), Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacji i zmian (2020-2022).

profesor prawa

Biuro: Wrocław