71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN24. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej.

Członek Team Europe – zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polityce Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej, funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro, funkcjonowaniem sektora usług w UE oraz ekonomią kultury. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną oraz ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. Wieloletni członek i prezydent klubu w organizacji Rotary International.

Jako ekspert współpracujący z Kancelarią Prawną Sobota Jachira, prof. Noga wspiera zespół zajmujący się sprawami kredytów udzielonych w polskich złotych, w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym analizy oprocentowania kredytów stawką WIBOR, w tym analizą ryzyka.

profesor nauk ekonomicznych

Biuro: Wrocław