71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Szymon Kowalczyk

Adwokat. Doświadczenie zawodowe zdobywał od wczesnych lat studiów, praktykując w sądach, kancelariach adwokacko-radcowskich oraz w kancelarii notarialnej. Współpracował także z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, m. in. udzielając porad prawnych pro bono. Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Odbył także cykl szkoleń z zakresu mediacji. W kancelarii kieruje zespołem zajmującym się obsługą prawną kredytobiorców posiadających kredyt waloryzowany kursem walut obcych (w szczególności CHF), a także kieruje zespołem zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w szczególności w prawie konsumenckim, prawie gospodarczym i handlowym, a także prawie procesowym, reprezentując klientów przed sądami i innymi organami oraz prowadząc negocjacje na etapie pozasądowym.

Kierownik zespołu
Adwokat

Biuro: Wrocław