71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Szymon Sarowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 r. należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, gdzie odbywał aplikację radcowską oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy na radcę prawnego. Doświadczenie i wiedza zdobyta w toku dotychczasowej pracy zawodowej pozwoliła na osiągnięcie specjalizacji w zakresie prawa umów, jak również prawa zamówień publicznych, które stanowią główne przedmioty zainteresowań zawodowych. Niezależnie od powyższego, specjalizuje się również w szeroko pojętych prawie cywilnym, prawie spółek handlowych oraz prawie administracyjnym.

Od początku swojej drogi zawodowej uczestniczył w obsłudze klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców czy też podmiotów publicznych, co zapewniło zgromadzenie doświadczenia w wielu dziedzinach prawa w zakresie sprawowania stałej obsługi podmiotów gospodarczych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Usługi prawne świadczy również w języku angielskim.

Radca prawny

Biuro: Wrocław