71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Nasza Kancelaria oferuje dogłębną analizę umowy kredytu zaciągniętego w złotówkach. Ma ona na celu sprawdzenie, czy dany przypadek kwalifikuje się do podjęcia stosownych działań prawnych prowadzących docelowo do unieważnienie dokumentu i rozliczenia zaciągniętego w banku zobowiązania wyłącznie do wysokości otrzymanego na początku kapitału. Tego rodzaju weryfikacja stanowi zawsze pierwszy etap każdej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawy. Na podstawie analizy jesteśmy w stanie zidentyfikować wszelkie niedozwolone klauzule (określane powszechnie jako abuzywne), skonstruować kompletną listę zarzutów wobec banku, a także określić realne do wywalczenia korzyści.

Darmowa analiza umowy kredytowej w złotówkach – jakich dokumentów potrzebujemy?

Do przeprowadzenia kompleksowej analizy prawnej budzącej wątpliwości umowy kredytu w złotówkach, należy przesłać naszej Kancelarii:

  • kompletną umowę kredytową zawartą z bankiem,
  • wszelkie aneksy do umowy kredytowej,
  • aktualne saldo kredytu w PLN

Analiza umowy kredytowej – jak działa nasza Kancelaria?

Gdy otrzymamy już wszystkie niezbędne dokumenty, przystępujemy do przygotowania indywidualnej analizy prawnej i wydania opinii. W ten sposób ustalamy, czy dany przypadek faktycznie kwalifikuje się do poprowadzenia. Mówiąc wprost – sprawdzamy, czy umowa kredytowa posiada niedozwolone przez polskie prawo zapisy. Jeśli w kontrakcie zawartym między bankiem a klientem znajdą się budzące wątpliwość prawną klauzule, opracowujemy indywidualną procedurę postępowania oraz szacujemy możliwe do uzyskania korzyści. Analiza umowy kredytowej zawsze jest darmowa i niezobowiązująca. Dopiero po jej przeprowadzeniu klient otrzymuje informację o wysokości przewidzianego wynagrodzenia dla Kancelarii w przypadku powierzenia jej danej sprawy.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej – co dalej?

Jeśli klient zdecyduje się na współpracę z naszą Kancelarią, otrzymuje od nas projekt umowy i wszystkie niezbędne pełnomocnictwa. Wszelkie formalności można dopełnić drogą elektroniczną, bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii. Na dalszym etapie przystępujemy do tzw. działań merytorycznych. Przeprowadzamy chociażby kompleksową procedurę reklamacyjną oraz występujemy do banku klienta o udostępnienie niezbędnej dokumentacji. Jeśli kredytodawca będzie chciał zawrzeć korzystną z punktu widzenia klienta umowę, nie zamykamy się na taką opcję. Zależy nam, by sprawa została rozwiązania możliwie najszybciej, przy jednoczesnym zadbaniu o interes pokrzywdzonego kredytobiorcy. Jeśli jednak nie widzimy szans na uzyskanie porozumienia, kierujemy sprawę do sądu, przygotowując wcześniej stosowny pozew. Szczegółowy opis procedury prowadzenia spraw kredytów frankowych można znaleźć pod poniższym linkiem:

Pomoc złotówkowiczom

Darmowa analiza umowy kredytu w złotówkach– zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu w złotówkach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy:

analizy@sobotajachira.pl