71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Co wspólnego może mieć ze sobą wrocławska kancelaria prawna, łódzka uczelnia wyższa i amerykański testament Tadeusza Kościuszki? Łączy je osoba Mateusza Szymury. Poznaj szczegóły!

W naszej kancelarii dr Mateusz Szymura jest adwokatem oraz kierownikiem praktyki prawa rodzinnego. Jednocześnie jest adiunktem w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie specjalizuje się w ewolucji hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdictions), w szczególności systemu prawnego Szkocji. W trakcie swoich badań naukowych dotarł do sprawy dotyczącej jednego z czterech testamentów Tadeusza Kościuszki, którą wykorzystał w dalszych badaniach

W Polsce ekspertów od prawa szkockiego jest niewielu, zwłaszcza jego historii i wpływu na prawodawstwo w innych krajach. Dlatego nie dziwi, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z prorektorem dr hab. Łukaszem Korporowiczem, organizujący cykl seminariów pt. Lodz Anglo-American Legal Workshop, zaprosili dr Szymurę do zaprezentowania swoich najnowszych wyników badań. 

Odbyło się to w czwartek 15.02.2024 r., adw. dr Mateusz Szymura, przedstawił prezentację „Scots Law in Early US Supreme Court Cases – Courtesy or Inspiration?” na temat wykorzystywania prawa szkockiego we wczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Wykład dotyczył dziewięciu wyroków tegoż sądu z XIX wieku, w których przytaczano prawo szkockie. Jednym z nich był wyrok Ennis vs. Smith z 1852 r., który dotyczył „amerykańskiego” testamentu bohatera narodowego Polaków i Amerykanów – Tadeusza Kościuszki. O co chodziło?

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zastanawiał się nad problemem prawa właściwego dla dziedziczenia po Tadeuszu Kościuszce, które jest związane z domicylem (miejscem zamieszkania). Sąd rozważał zarówno Szwajcarię, czyli miejsce śmierci bohatera, Francję jako miejsce jego stałego zamieszkania po powrocie z amerykańskiej Wojny o Niepodległość oraz miejsce, które zawsze było jego domem, a które musiał opuścić – Polskę, będące wówczas pod zaborami. Sąd Najwyższy, rozważając w sposób bardzo interesujący i życzliwy, nakreślony ręką amerykańskiego prawnika z połowy XIX wieku, przedstawia dzieje życia Tadeusza Kościuszki, rozważają problem dziedziczenia po nim w oparciu o przepisy prawa amerykańskiego, francuskiego i szwajcarskiego z jednoczesnym sięgnięciem do dorobku wielu systemów prawnych, w tym również prawa szkockiego.

Inną ciekawostką jest to, że majątek, który Kościuszko pozostawił w Stanach Zjednoczonych był zarządzany przez kolejnych wykonawców jego testamentu, z których pierwszym był główny autor amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz trzeci Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Thomas Jefferson. To wystarczy, by rozumieć jak ważną postacią był dla Amerykanów Kościuszko.

Podsumowując. Dzięki takim badaniom lepiej rozumiemy system prawny i lepiej poznajemy historię. Dlatego chętnie wspieramy rozwój osobisty naszych Pracowników, bo to ich wkład w rozwój naszej firmy i szeroko rozumianej nauki.

Aktualności