71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

29 stycznia 2024 r. mieliśmy przyjemność gościć w Sobota Jachira Kancelaria Prawna ekipę Telewizji Polsat, która realizowała materiał dla Wydarzeń 18:50 nt. tego, czy rozwody orzeczone w czasie pandemii są ważne. Odpowiadał adw. dr Mateusz Szymura.

Dyskusja o ważności lub nieważności rozwodów orzeczonych w pandemii COVID-19 rozgrzała media i opinię publiczną w ostatnich dniach i godzinach. Niewątpliwie rzadko się zdarza, abyśmy byli świadkami błędu proceduralnego w sądach. O co więc właściwie chodzi i czy „rozwodnicy” powinni się bać? 

Istotą problemu jest kwestia ważności rozwodów orzeczonych w ramach takich postępowań – są one ważne. Jednak każdej ze stron przysługuje prawo do złożenia skargi o wznowienie postępowania z uwagi na wadę proceduralną samego postępowania, w którym orzeczono o rozwodzie.

Sąd Najwyższy przesądził 14 grudnia 2023 r. (III CZP 32/23), że orzekanie w sprawach o rozwód w składzie jednego sędziego oraz dwóch ławników niezakończonych do dnia 3.07.2021 r., a także wszczętych między 3.07.2021 r. a 14.04.2023 r. są obarczone sankcją nieważności postępowania z uwagi na nieprawidłowe ukształtowanie składu sądu.

Uprawnienie stron jest ograniczone trzymiesięcznym terminem, który bieg rozpoczyna z momentem, w którym dowiedziały się one o przyczynach nieważności. Z uwagi na nagłośnienie sprawy zasadnym jest uznanie, że poza zupełnie wyjątkowymi przypadkami, bieg tego terminu już rozpoczął bieg wobec większości spraw obarczonych taką wadą proceduralną. W sytuacji, gdy jeden z „rozwodników” ponownie wszedł w związek małżeński, taka skarga nie jest już możliwa.

Wznowienie postępowania prowadzi do konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania w takim zakresie, w jakim zostało ono przeprowadzone przez błędzie obsadzony skład orzekający. Może to dotyczyć pierwszej instancji postępowania sądowego, jeżeli taki zarzut został podniesiony w apelacji, bądź też całego, prawomocnie już zakończonego postępowania. Konsekwencją może być nie orzeczenie rozwodu lub wzrost alimentów, chociażby ze względu na inflację. Warto wspomnieć również o kosztach emocjonalnych, bo takie sprawy prawie zawsze są trudne.

Materiał można zobaczyć tu 👉 POLSAT i POLSAT NEWS

Jeśli potrzebujesz konsultacji prawnych w kwestii rozwodu, lub innej, skontaktuj się z nami:

 📧 biuro@sobotajachira.pl

☎️ 71 737 37 22

Aktualności