71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Przygotowujemy umowy cywilnoprawne dla konsumentów i przedsiębiorców. Opiniujemy umowy, które zostały przedstawione naszych Klientom do podpisu, wprowadzamy proponowane zmiany i komentarze, ostrzegamy o potencjalnych niebezpieczeństwach, wreszcie negocjujemy warunki zawieranych umów.

Prawo umów Wrocław – kompleksowa pomoc specjalistów

Pomagamy rozwiązać niekorzystne umowy, analizujemy możliwości związane z prawem do odstąpienia od umowy, weryfikujemy możliwość uchylenia się od skutków umowy ze względu na jej zawarcie przez błąd, podstęp lub groźbę. Egzekwujemy zobowiązania wynikające z kontraktów, przygotowujemy wezwania do zapłaty, zabezpieczamy roszczenia naszych klientów korzystając z form odpowiedzialności rzeczowej (np. zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie) i osobistej (np. weksla in blanco, poręczenia).

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę z umów cywilnoprawnych, uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzimy działania antywidykacyjne, często przywracamy terminy na dokonanie czynności procesowych zmierzających do ochrony interesów majątkowych naszych klientów.

Prawo umów Wrocław – zapraszamy do kontaktu!

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22