71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W ostatnim czasie odnotowujemy znaczący wzrost udzielanych zabezpieczeń przez Sądy (tj. zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na czas postępowania o unieważnienie umowy kredytu) w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości. W szczególności takie zabezpieczenia są przez Sądy (z różnych apelacji) udzielane jeszcze przed wszczęciem powództwa o ustalenie nieważności umowy.

Procedura cywilna pozwala na złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia jeszcze przed formalnym wytoczeniem powództwa, a po udzieleniu takiego zabezpieczenia Sąd wyznacza termin dwóch tygodni na złożenie pozwu.

Wobec trudnej sytuacji kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. w upadłości, w imieniu naszych Klientów wykorzystaliśmy powyższą ścieżkę i większość złożonych przez nas wniosków o zabezpieczenie przyniosło pozytywne rozstrzygnięcie Sądu. Tym samym Kredytobiorcy występując z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu przeciwko Bankowi (Syndykowi) nie muszą już spłacać dalszych rat – do czasu zakończenia postępowania.

Pisze nasza ekspertka – adw. Ewa Bogusz-Iwańska.

Sprawdź też nasz mini poradnik dla kredytobiorców Getin Noble Bank oraz inne informacje na temat toczących się spraw naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank – Czy zmieni się podejście sądów do spraw kredytobiorców przeciw Getin Noble Bank S. A.?

Aktualności