71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank S. A. Ogłoszenie to rodzi szczególne konsekwencje dla tych naszych klientów, którzy są związani z tym bankiem umowami kredytów frankowych, a także waloryzowanych kursami innych walut obcych.

Uspokajamy jednak – nasi najlepsi prawnicy opracowywali wszelkie możliwe scenariusze w sprawie od grudnia 2022 roku. Aby zapewnić Państwa udział w postępowaniu upadłościowym, od stycznia 2023 roku zbieraliśmy od Państwa dokumenty uprawniające nas do reprezentacji Państwa przed syndykiem Getin Noble Bank S. A. Przez ostatnie 7 miesięcy większość pracowników Kancelarii była zaangażowana w przygotowywanie w Państwa sprawach niezbędnych dokumentów do zgłoszenia Państwa wierzytelności w ustawowym terminie, a także do złożenia oświadczeń o potrąceniu Państwa wierzytelności. Powołaliśmy dedykowany zespół do obsługi postępowania upadłościowego złożony z naszych doświadczonych pracowników. Nasi Klienci, którzy przesłali nam w ostatnich miesiącach pełnomocnictwo do działania w postępowaniu upadłościowym, nie muszą podejmować żadnych czynności – wszystkim zajmie się nasza Kancelaria w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Dzięki Państwa współpracy udało się nam w spokoju wypracować procedury działania, dzięki którym sprawnie przeprowadzimy cały proces zgłoszenia Państwa wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz potrącenia Państwa należności z wierzytelnościami Getin Noble Bank S. A.

Więcej informacji na temat skutków ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S. A., a także dalszych kroków w Państwa sprawach, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.sobotajachira.pl/upadlosc-getin-noble-bank/

Aktualności