71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Obecny rynek pracy, zwłaszcza w dobie aktualnego kryzysu, należy uznać za bardzo konkurencyjny, czasami nawet używając zapożyczenia z języka potocznego – drapieżny. Niekiedy pracownik, który był przekonany o stabilności swojego zatrudnienia od wielu lat, dowiaduje się że nie ma już dla niego miejsca w zakładzie pracy. Z drugiej strony, czasami pracodawcy natrafiają na tego typu przeszkody, których nie dało się uniknąć i bez redukcji zatrudnienia nie uda im się przetrwać na swoim rynku. Wówczas umiejętne rozstanie się na linii pracodawca – pracownik staje się nieuniknione.

Prawo pracy Wrocław – dlaczego warto się do nas zgłosić?

Z powyższych przyczyn prawnicy naszej Kancelarii z działu prawa pracy specjalizują się w szeroko rozumianych sporach i problemach pracowniczych. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w negocjacjach związanych z odejściem pracowników, mając na względzie odprawy czy innego rodzaju korzyści pracownicze. Podejmowane przez naszą Kancelarię działania obejmują nie tylko pomoc na etapie, kiedy umowa nie została jeszcze zerwana. Bardzo często uczestniczymy w postępowaniach kiedy doszło już do wypowiedzenia zawartej umowy o pracę.

Podczas naszych działań bierzemy pod uwagę różnego rodzaju scenariusze, w tym chociażby przywrócenie do pracy na wcześniejsze stanowisko, ustalenie istnienia stosunku pracy, postępowanie w związku z mobbingiem, czy też postępowanie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Kiedy nie udaje się znaleźć kompromisu, wówczas podejmujemy działania przed sądami powszechnymi, dbając o interesy naszych klientów.

Prawo pracy Wrocław – w jakich sprawach możemy Ci jeszcze pomóc?

Oprócz spraw związanych bezpośrednio z wypowiedzeniem umowy o pracę czy negocjacją warunków odejścia z zakładu pracy, regularnie uczestniczymy w postępowaniach związanych z prawem do nabycia emerytury bądź jej podwyższenia. Ze względu na wady prawne poprzedniego systemu, w tym często błędnie przygotowane świadectwa pracy, wiele osób ma problem z uzyskaniem tzw. emerytury pomostowej, związanej z pracą w warunkach szczególnych. Reprezentujemy Klientów na etapie składania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), prowadząc dalej sprawę przed Sądem Pracy. Podczas tego typu procedury szczególną uwagę przykładamy do postępowania dowodowego, w tym wydobycia niezbędnych dokumentów ze składnic i archiwów, a także ustalenia kręgu świadków, w celu wykazania dzięki nim określonych faktów.

W zakresie usług Kancelarii mieści się również udział w postępowaniach w związku z pozostałymi decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym np. o obowiązku zapłaty składek za dany okres na rzecz ZUSu czy odmawiających przyznania statusu pracownika, ze względu na powiązania rodzinne oraz kapitałowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W wielu z postępowań, w których reprezentowaliśmy naszych Klientów, pomimo początkowo negatywnych decyzji ZUSu, organ zmieniał ostatecznie stanowisko przy udziale sądu.

Prawo pracy – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22