71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Jedną z kluczowych dziedzin naszej Kancelarii jest reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Dotyczy to zwłaszcza spraw o charakterze cywilnym i karnym, w tym dotyczących reprezentacji Frankowiczów, przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasz udział obejmuje m.in. przygotowywanie powództw cywilnych, odpowiedzi na pozwy oraz dalszego koordynowanie prowadzonych postępowań w przedmiocie przygotowywania pism procesowych, udziału w posiedzeniach sądów i przesłuchaniach.

To, w jaki sposób zostanie przeprowadzony proces sądowy, zależy od wielu czynników. Stały monitoring sprawy na każdym z etapów, informowanie klientów o jej statusie na każde zapytanie, wreszcie indywidualnie przygotowywanie się do każdego posiedzenia, to tylko składowe dobrze prowadzonego postępowania.

Zważywszy na stałą współpracę z najwybitniejszymi ekspertami w swoich dziedzinach, w tym biegłymi sądowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi języków obcych, notariuszami, doradcami podatkowymi i lekarzami, nasze usługi są kompleksowe.

W każdej sprawie istnieje możliwość przeprowadzenia wcześniejszych rozmów, w celu ustalenia szczegółów prowadzenia danej sprawy, w tym zwłaszcza osoby, która będzie ją prowadziła z ramienia Kancelarii, proponowanego rodzaju oraz wysokości wynagrodzenia oraz pozostałych szczegółów. W zakresie naszych usług pomagamy zarówno podmiotom polskojęzycznym, jak też osobom zagranicznym, posługującym się językiem angielskim.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22