71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Śmierć osoby fizycznej oznacza konieczność uporządkowania jej spraw związanych z pozostawionym majątkiem, a niekiedy również z długami. Zdarza się, że ze względu na sporządzenie testamentu, osoby które w okolicznościach ustawowych dziedziczyłyby spadek, takiego dziedziczenia zostały pozbawione. W innych sytuacjach z kolei okazuje się, że większa liczba dziedziczących oznacza więcej problemów przy podziale masy spadkowej.

Sprawy spadkowe i testamenty

W zakresie świadczonych przez naszą Kancelarię usług mieści się szeroko rozumiana pomoc prawna związana z dziedziczeniem. Regularnie pomagamy naszym Klientom przejść przez proces nabywania praw do spadku po swoich bliskich. Nasz udział obejmuje również pomoc w sprawach związanych z postępowaniem o dział spadku, które często połączone jest z innymi sprawami cywilnymi, np. związanymi ze zniesieniem współwłasności. Doradzamy w sytuacjach, w których nabycie spadku wiąże się z ciężarem przejęcia długów, a to z kolei wiąże się z koniecznością ich uregulowania z udziałem wierzycieli.

Prawo spadkowe Wrocław – postępowania związanie z zachowkiem

Szczególnym przedmiotem naszych usług jest udział w postępowaniach dotyczących zachowku, tj. sumą pieniężną, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny zmarłego, niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów, którzy zostali pozbawieni dziedziczenia i starają się uzyskać zachowek od osób, które odziedziczyły majątek po ich bliskich. Często ustalamy składniki odziedziczonego majątku (substrat zachowku), ustalamy wartość zachowku i pomagamy go uzyskać w drodze postępowania sądowego, a czasami również polubownego, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. W wielu z postępowań udało nam się doprowadzić do uzyskania większego niż pierwotnie planowanego zachowku, kończąc postępowanie przed sądem I instancji.

Ponadto, równie często występujemy po stronie osób, od których dochodzi się zachowku. Zdarza się, że osoby dochodzące zachowku nie mają wiedzy o istniejących długach związanych z odziedziczonym majątkiem, które istotnie redukują, a czasami nawet całkowicie niwelują możliwość uzyskania zachowku. Nasz udział może dotyczyć także tzw. miarkowania zachowku ze względu na rażący brak zainteresowania osobą zmarłego w okresie choroby bądź późnej starości.

Sprawy spadkowe Wrocław – kompleksowa pomoc prawna

Angaż naszej Kancelarii obejmuje kompleksowe czynności związane z materią dziedziczenia i zachowku, w tym zwłaszcza analizę sprawy, ustalenie przy pomocy Klienta składników majątkowych wchodzących do masy spadkowej, przygotowanie odpowiednich obliczeń i strategii związanej z reprezentacją w sądzie oraz należyte przygotowanie do udziału w czynnościach procesowych z udziałem Klienta. Charakteryzuje nas ponadprzeciętne zaangażowanie.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22