71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Jednym z przedmiotów naszej specjalizacji są sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Reprezentujemy poszkodowanych m.in. w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w gospodarstwach rolnych oraz wielu innych tragicznych zdarzeniach (m.in. zalaniach nieruchomości, pożarach, szkodach powstałych na skutek huraganów). O odszkodowania walczymy na terenie całej Polski, w tym m.in. Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa, Białegostoku i innych miast oraz mniejszych miejscowości. Do tej pory udało nam się odzyskać dla naszych Klientów kilkadziesiąt milionów złotych.

W przypadku zgłoszenia się do Kancelarii po pomoc, na początku przeprowadzimy bezpłatną konsultację, która pozwoli na ocenę szans i kalkulację możliwych korzyści. Klienci otrzymują czytelną, tj. precyzyjną informację o wynagrodzeniu Kancelarii już na samym początku. Bardzo często w takich sprawach wynagrodzenie oparte jest wyłącznie o system prowizji od sukcesu (płatnego na końcu postępowania, po uzyskaniu środków finansowych od strony pozwanej).

Odszkodowania Wrocław – co nas wyróżnia?

Sprawami naszych klientów zajmują się bezpośrednio nasi prawnicy, nie zaś osoby odpowiedzialne wyłącznie za sprzedaż usług, nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W przypadku rozpoczęcia postępowania o odszkodowanie, strategia działań ustalana jest na samym początku. Dzięki współpracy naszej Kancelarii m.in. z lekarzami, zakładami rehabilitacyjnymi, biegłymi oraz szpitalami, pomoc naszej Kancelarii ma charakter kompleksowy. Niejednokrotnie udaje nam się uzyskać wysokie odszkodowania bez konieczności kierowania sprawy na wieloletnią drogę sądową.

Odszkodowanie – jak wygląda postępowanie?

Od samego początku prowadzenia sprawy otrzymują Państwo od nas informację o podejmowanych krokach i celach. Nasi prawnicy prowadzą negocjacje z zakładami ubezpieczeń, regularnie uzyskując kilkukrotnie większe odszkodowanie, niż proponowane na początku. W przypadku braku zawarcia ugody, sprawa za zgodą Klienta kierowana jest do sądu. Zważywszy na bogate doświadczenie działu Kancelarii zajmującego się odszkodowaniami, na każdej rozprawie staramy się o korzystny rezultat. Przed przesłuchaniem Klienta w sądzie przygotowujemy się wspólnie do rozprawy, omawiamy pytania oraz to, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Dzięki temu nasi Klienci wybierając się z nami na posiedzenie sądu, czują się komfortowo i są należycie przygotowani do udziału w niej. 

Podczas prowadzenia postępowania o odszkodowanie, często już w jego trakcie ubezpieczyciel rezygnuje z dalszego udziału w rozprawach i decyduje się na zapłatę wysokiego odszkodowania. Oprócz odszkodowania, dla naszych najbardziej poszkodowanych Klientów często staramy się o rentę. Często istnieje możliwość ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na przyszłość (np. za przyszłe operacje, wizyty lekarskie, koszty leczenia czy rehabilitację). Dzięki temu, nawet po zakończeniu sprawy, Klient może liczyć na dalsze wypłaty odszkodowania.

Pomoc rodzinom ofiar wypadków

Nasza pomoc nie ogranicza się do samych poszkodowanych. Wśród naszych Klientów są często rodziny ofiar tragicznych wypadków.  W takich przypadkach sposób komunikacji i objęcie rodziny odpowiednim poziomem troski, zwłaszcza tej poza prawnej, ma bardzo duże znaczenia dla poziomu odczuwanego stresu i względnego komfortu. Działamy zgodnie z kodeksem etyki adwokackiej i radcowskiej, która niestety bardzo często zwłaszcza w przypadku tzw. spółek odszkodowawczych nie jest na pierwszym miejscu.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią w tej dziedzinie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

analizy@sobotajachira.pl

71 737 37 22