71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Dnia 8 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łodzi III Wydział Cywilny (sygn. akt: III C 1579/18) zasądził od banku mBank S. A. na rzecz naszych Klientów kwotę 49.143,27 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty. Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko i uznał, że umowa posiada niedozwolone postanowienia umowne, które są nieważne. Sprawa oczekuje na rozpoznanie w sądzie odwoławczym na skutek złożonej przez bank apelacji. Sprawę prowadził radca prawny Adam Sobota.

Aktualności