71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygnatura akt: III Ca 1914/18) doszło do uchylenia niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie naszych klientów i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku sądu II instancji zostało wskazane m.in., że pod uwagę powinna być wzięta nieważność całej umowy kredytu.

Sprawa wraca do I instancji, w której spodziewamy się unieważnienia umowy.

Aktualności